Fakulta stavební je v současnosti největší fakultou VUT v Brně s nejvyšším počtem studentů. Jedná se o moderní vysokoškolskou vzdělávací instituci, která usiluje o inovaci počtu studijních oborů, skladby a obsahu předmětů. Důraz je kladen i na vysílání studentů do zahraničí, zejména do evropských zemí. Studovat je možno v akreditovaných bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech.

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

17. listopadu 15, 708 33 Ostrava - Poruba

Investiční odbor Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostravy. Kvestor Ing. Zdeněk Hodula.

Vysoká škola ekonomická v Praze

nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3

Investiční odbor Vysoké školy ekonomické v Praze. Kvestor Ing. Libor Svoboda.

1
NAŠI PARTNEŘI Další partneři