Masarykova univerzita Brno

Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno

Investiční odbor Masarykovy univerzity. Kvestor doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA.

1
NAŠI PARTNEŘI Další partneři