Tato cena byla udělena 16.4.2010 na Stavebních veletrzích v Brně. S jistým pocitem hrdosti uvádíme, že je to v pořadí již druhé, jistě zasloužené ocenění, které hybridní ventilátory HV obdržely. V roce 2008 to bylo Čestné uznání, udělené na 11. Stavebnickém veletrhu FOR ARCH SLOVAKIA.

Čestná uznání na prestižních mezinárodních veletrzích jsou zaslouženým oceněním velmi kvalitního, funkčního a spolehlivého výrobku. Hybridní ventilátory HV svým principem funkce v kombinaci ekologického přírodního zdroje energie-větru s ekonomickým využitím elek­trické energie garantují efektivní a funkční odvětrání prostor během celého roku, na které se lze spolehnout.
Vždyť hybridní pohon je ve všech odvětvích průmyslu a stavebnictví využíván a je považován za pohon budoucnosti.
Naší ODPOVĚDÍ jsou při vší skromnosti nejen ona výše uvedená ocenění za kvalitu našich hybridních ventilátorů, ale především následující skutečnosti.
V této souvislosti bychom chtěli UPOZORNIT: Objevují se „zaručená“ hodnocení konkurenčních firem na hybridní ventilátory HV, která uvádějí, že to je ventilační turbina s pomocným elektrickým ventilátorem, kde instalací elektromotoru do ventilační turbiny došlo k zatížení konstrukce ventilační turbiny a tím ke zkrácení její životnosti. Dále údajně došlo k narušení stability systému a tím ke ztrátě významu. Má údajně vysoké provozní náklady a je to v ekologii krok zpět. Další z pomluv je, že elektrický motorek je slabý a neubrzdí ventilační turbinu při vysokém povětří.
Šířitelé těchto pomluv vás svými „divadelními“ představeními utvrzují, že právě jen oni mají pravdu a jejich výrobky jsou ty jediné a nejlepší a ty ostatní jsou jenom nepovedené kopie. Záměrné podceňování výrobků tuzemské výroby je zřejmě jen jedním z možných důvodů, pro který jsou výše uvedené zaručené informace šířeny. Můžete jim věřit a nemusíte. Zamyslete se nad tím, proč vás takto intenzivně přesvědčují.
V neposlední řadě uvedeme, jako součást naší odpovědi ke kvalitě hybridních ventilátorů, skutečnost, že hybridní ventilátory HV jsou  již 4. rokem úspěšně používány ve všech stavebních odvětvích po celé ČR. Slouží k odvětrání střešního pláště, půdních prostorů domů, výrobních a skladovacích hal i šachet bytových a panelových domů. A další fakta najdete v našich odpovědích. Nejdůležitější informací je, že hybridní ventilátor HV není ventilační turbina s pomocným elektrickým ventilátorem, ale je to klasická ventilační turbina (10 let vyráběná a úspěšně používaná), která je doplněna 6W elektrickým motorkem s převodovkou, který přes jednosměrnou spojku pohání rotor (hlavici). Vše je ovládáno řídící jednotkou a snímačem otáček. Je to originální výrobek firmy H-tech group s.r.o., který ve světě ventilačních turbin nemá obdoby. Při této konstrukci je využitý princip přímého přenosu síly elektromotoru na rotor (osu rotační hlavice), která je pevně vedena v ložiscích SKF, roztáčí hlavicí a tím vytváří podtlak v prostoru pod ní. Tato masivní a pevná konstrukce zajišťuje vyváženost a stabilitu hybridního ventilátoru bez zkrácení jeho životnosti. To vše při minimálních provozních nákladech, kde 6W elektromotor má i při provozu 10 hodin denně zanedbatelnou spotřebu elektrické energie 60 Wh, což je například hodinová spotřeba 60W žárovky. Hybridní ventilátor HV je jednoznačně ekonomický a ekologický výrobek, který využívá plně kombinaci povětří a velmi malé doplňkové spotřeby elektrické energie. Tato kombinace z něj učinila účinné větrací zařízení, na které je spolehnutí. Hybridní ventilátor HV lze regulovat v jednotlivých bytech pomocí regulačních stavitelných mřížek.
U dovozových ventilačních turbin je hlavice unášena na ložiscích a nelze ji rotorem (osou) roztáčet. Je to zásadně jiný systém než u ventilačních turbin a hybridních ventilátorů vyráběných v ČR.
A „zaručené ekologické“ doporučení použití klasických ventilátorů jako doplňku ke klasickým ventilačním turbinám konkurencí naráží na tolik upřednostňovanou ekologii, kde například u osmipodlažního domu při použití 8 elektrických ventilátorků v jednotlivých bytech ukazuje výpočet pro spotřebu elektrické energie 8 x 13 W = 104 W x 10 hodin denně = 1 040Wh jednoznačně ve prospěch hybridního ventilátoru HV. A pořizovací cena elektrických ventilátorků není rovněž zanedbatelná. Jsme přesvědčení, že to není ekologické ani ekonomické, a u jedenáctipodlažního domu při 5 bytech na patře osazených elektrickými ventilátorky, výpočet ukazuje, že 11 x 5 x 13 W x 10 hodin denně = 7 150 Wh není srovnatelná s použitím 2 kusů hybridních ventilátorů při chodu na elektrický motorek 10 hod x 2 x 10 x 6 W = 120 Wh. Dalším faktem u doporučovaných axiálních elektrických ventilátorků je, že tyto jsou konstruovány pro přenos vzdušniny na krátkou vzdálenost vodorovným směrem. Tedy pouze rovně do hlavního větracího potrubí šachty. A zde, v případě, že se klasická ventilační turbina dostatečně vlivem povětří netočí a její výkon je minimální, zůstává vzdušnina z elektrických motorků „viset“, popřípadě putuje do nejbližšího bytu nad provozovatelem elektrického ventilátorku. Jediné možné elektrické ventilátorky jsou doporučené radiální, které jsou již v jiné cenové relaci s vyšší spotřebou elektrické energie.
A vyjádření, že je elektromotor slabý a při velkém větru shoří je z důvodu kritiků ten nejhloupější. Popírá celý princip funkce hybridního ventilátoru HV: když nefouká vítr, je řídicí jednotkou spuštěn 6W elektrický motorek. V případě, že je síla větru dostatečná, je 6W elektrický motorek buď řídící jednotkou a nebo pomocí jednosměrné spojky odpojen. Oba dva zdroje pracují na sobě nezávisle.

Hybridní ventilátory HV na bytové a panelové domy
•    mají vysokou účinnost větrání po celou dobu použí­vání 24 hodin denně, 365 dní v roce
•    udržují plynulý trvalý tah v šachtě a tím zabrání pronikání pachů mezi byty i při použití elektrických digestoří
•    kombinují výkon, spolehlivost a účinnost.
•    lze je regulovat stavitelnými mřížkami v jednotlivých bytech
•    jsou vyrobeny kvalitní technologií, z kvalitních materiálů odolných proti krupobití
•    jsou osazeny značkovými ložisky SKF s trvalou mazací náplní
•    SKF ložiska jsou bezhlučná, nepotřebují údržbu a mají vysokou životnost a odolnost
•    HV jsou účinnější než klasické ventilační turbiny, které při malém povětří a bezvětří fungují jako pasivní prvek bez deklarovaných výkonů

Od roku 1998 je firma RAUL větrací systémy s.r.o. exkluzivním prodejcem a montážní firmou výrobce. Od roku 1998 má na svém kontě již tisíce úspěšných montáží klasických ventilačních turbin a od roku 2 007 stovky montáží hybridních ventilátorů. Příklad některých montáží hybridních ventilátorů HV za poslední období: Praha, U Jezera 32, osazeno 12 x HV14/355, Hradec Králové, Sazemická 12 – osazeno 5 x HV14/355, Brno, Velkopavlovická 5 osazeno 5 x VIV14/355 + 5 x HV14/355, Praha, Klapálkova 3121-3124 – osazení 12 ks HV14/355, Brno, Renčova 19-20, osazeno 5 x HV14/355, Olomouc, Družební 1, osazeno 3 x HV14/355 + 3x VIV14/355, Brno, Milenova 1-12 – osazeno 32 x HV14/355, Brno, Rolnická 9 – osazení 5 x HV14/355 + 5 x VIV14/355, Brno, Spodní 10 – osazení 5x HV14/355 + 5 x VIV14/355, Česká Třebová, Trávníky 2013-15 – 15x HV14/355, Přerov, Budovatelů 3 – 7 x HV14/355 + 7x VV14/355, Vrchlabí, Nerudova 939, 940, 941 – 12 ks HV14/355 a další.

Více informací najdete na stránkách www.ventilacniturbina.cz nebo www.hybridniventilator.cz

Raul Ladislav