Koncem roku 2009 došlo k přejmenování společnosti Besam na ASSA ABLOY Entrance Systems. Naši redakci zajímalo jednak proč k této změně došlo, ale také jak se společnosti daří na našem trhu a jaké vyhlídky očekává v budoucích letech. Setkali jsme se proto s obchodním ředitelem společnosti, panem Robertem Sedmerou, a požádali jej o rozhovor.

Pane řediteli, značka Besam je nyní součástí nadnárodní skupiny ASSA ABLOY. Mohl byste nám vysvětlit, jaké je postavení vaší divize v rámci této skupiny?

Ano, máte pravdu. Na podzim roku 2009 došlo k přejmenování naší společnosti z Besam, spol. s r.o. na ASSA ABLOY Entrance Systems, spol. s r.o. z důvodu sjednocení jmen dceřiných společností na lokálních trzích. Nyní existují v České republice 3 firmy s ASSA ABLOY v názvu, které spadají do skupiny ASSA ABLOY. Společnost ASSA ABLOY Czech & Slovakia s.r.o. vznikla sloučením firem ABLOY a FAB a v současné době se nové sídlo nachází v Praze 10. Divize ASSA ABLOY Entrance Systems, pod kterou organizačně v ČR spadají dvě firmy - ASSA ABLOY ES Production s.r.o. ve Stříbře u Plzně, přičemž tato firma je výrobním závodem divize automatických dveří a v ČR funguje cca dva a půl roku, a ASSA ABLOY Entrance Systems s.r.o., jakožto obchodní a servisní organizace, která nově sídlí na Smíchově v Praze 5. Tento organizační model je stejný pro všechny další evropské země.

Mohl byste pro lepší představu uvést několik zajímavých ekonomických údajů?

Tržby skupiny ASSA ABLOY dosáhly celosvětově v roce 2009 cca 34,9 miliardy SEK (Švédských korun), tj. cca 92 mld Kč. Pro skupinu pracuje kolem 32 tisíc zaměstnanců. Divize Entrance Systems (ES) má 2300 zaměstnanců a její obrat tvoří 11 % z celkového obratu skupiny, tj. o něco více než 10 mld Kč. V ČR divize ES zaměstnává 80 pracovníků a obrat se v roce 2009 blížil 1 mld Kč.

Představíte nám blíže značku Besam zejména z pohledu působení na českém a slovenském trhu?

Obchodní značka Besam zůstává hlavní značkou divize Entrance Systems. V dlouhodobějším horizontu však nezůstane pouze u této značky, ale díky akvizicím (Ditec, Hunter Automatics, Portsystem 2000) se působnost divize dále rozšiřuje.
Produkty a služby značky Besam se k našim zákazníkům dostávají prostřednictvím přímého prodeje naší vlastní prodejní organizace i prostřednictvím distributorů. Veškeré produkty i servis se opírají o rozsáhlé zkušenosti a vývoj, které jsme získali během téměř 50 let působení na poli automatických dveřních systémů. Společnost ASSA ABLOY Entrance Systems má pobočky v České republice v Praze a v Brně, na Slovensku v Bratislavě. Navíc využíváme rozsáhlé sítě montážních a servisních partnerů po celé ČR a SR.

Jaké výrobky obsahuje produktové portfolio?

Naše společnost nabízí řešení pro posuvné, křídlové a karuselové dveře. Dále nabízíme i doplňky pro kompletní řešení vstupních prostorů jako např. hliníkové výkladce, vzduchové clony, čistící rohože apod.

Mohl byste výrobky blíže charakterizovat a prozradit nám, jaké máte novinky z poslední doby?

Posuvné dveřní systémy se dodávají v podobě kompletního řešení a jsou určeny zejména pro prostředí s vysokým provozem a pro vchody či východy, jimiž prochází zákazníci s nákupními vozíky.
Pohon křídlových dveří, který je vhodný jak pro vnitřní, tak vnější instalace, lze optimalizovat pro různé typy dveří. Navíc dokonale splyne s každým prostředím a lze jej instalovat do stávajících i nových dveřních systémů. V současné době dodáváme 3 základní typy pohonů. Prvním z nich je průmyslový pohon pro velmi těžké exteriérové dveře, dalším a nejrozšířenějším je ohnivzdorný elektrohydraulický pohon pro vnější i vnitřní dveře s názvem PowerSwing a jako novinku mohu uvést extrémně tichý elektromechanický pohon SW 100, který je vhodný pro vnitřní prostředí a zejména tam, kde by hluk nějakého mechanismu mohl být na obtíž, např. ve zdravotnických zařízeních.

Karuselové dveře se dodávají ve dvou-, tří- a čtyřkřídlých verzích, jsou esteticky působivé a efektivně oddělují vnější a vnitřní prostředí. Také zde máme 3 základní typy. Malý karusel RD (průměr 1,8 – 3,6 m) – vhodný pro menší hotely a administrativní budovy. Dále je to středně-velký dvoukomorový karusel s názvem UniTurn (průměr 3,6 – 5,4), který můžete vidět např. ve všech obchodech KIKA a IKEA v ČR a SR. Poslední karusel nese označení
RD3L (průměr 4,8 – 6,2 m), je tříkomorový a je to největší karusel, který se vyrábí.
Vzduchové clony vytvářejí pomocí laminárního proudění vzduchu „neviditelné dveře“, které efektivně oddělují vnitřní a vnější prostředí. Společně s automatickými dveřmi Besam zajišťují příjemné prostředí a minimalizují energetickou spotřebu ve vstupních prostorách.

Pro jaké skupiny investorů nabízíte řešení?

Naše produkty můžete najít ve všech těchto sférách: zdravotnictví, maloobchod, doprava, velkoobchod, veřejné budovy a hotely. Zvláště v poslední době cítím největší zájem investorů z oblasti maloobchodu a zdravotnictví. V rámci maloobchodu jde především o obchodně-zábavní nebo obchodně-administrativní centra.

Jakým způsobem probíhá logistika produktů až ke konečnému zákazníkovi neboli investorovi?

Naše společnost spolupracuje s architekty, investory, stavebními firmami, dodavateli lehkých obvodových konstrukcí i s konečnými uživateli. V rámci každého projektu se snažíme být přítomni a nápomocni architektům již v začátku procesu plánování projektu nebo při zpracování realizační dokumentace. Našimi zákazníky jsou pak především velké stavební firmy a firmy z oblasti lehkých obvodových plášťů. Dodávka pak probíhá takzvaně „na klíč“.

Prodejem logistický řetězec zdaleka nekončí. Jak zajišťujete servisní činnost vašich produktů?

Naše spolupráce se zákazníkem nekončí prodejem či instalací dveří, spíše tím začíná. Máme k dispozici rozsáhlou síť montážních a servisních partnerů, kteří jsou kompetentní vykonávat údržbu všech našich automatických dveřních systémů a jsou schopni zasahovat v rámci celé ČR i SR. Preventivní kontrola dveřních systémů prodlužuje životnost a zkracuje dobu, kdy jsou dveře mimo provoz.

Programy servisu a údržby zahrnují:

•    rychlou reakci místních profesionálních servisních týmů,
•    globální servisní týmy pro zahraniční zakázky,
•    servisní linku, mobilní nonstop linku a pomoc v havarijních situacích,
•    programy monitorování servisu a údržby se záznamy vyhodnocujícími předchozí servisní zásahy a jejich náklady,
•    plánované servisní návštěvy pro prevenci zbytečných poruch a odhalování drobných problémů, které by mohly později vést k vážnějším opravám,
•    originální náhradní díly,
•    školení zákazníků a programy technické podpory,
•    aktualizační moduly pro zvýšenou bezpečnost a dokonalejší funkci systémů,
•    odborné poradenství při repasích a posouzení nutnosti výměny,
•    ujištění, že vaše dveře splňují místní bezpečnostní normy.

Mohl byste zde uvést několik zajímavých příkladů z realizací vašich produktů?

V posledních letech naše společnost dodávala své produkty na všechny nové stavby firem IKEA, KIKA, INTERSPAR a FAMILY CENTRUM. Dále se nám podařilo zajistit naše dodávky pro řetězec STOP.SHOP, a to v Rakovníku, Ústí nad Orlicí, Žatci a nyní ve Znojmě. Naše automatické dveře najdete také v posledních realizacích pro firmu BAUHAUS v Liberci a Českých Budějovicích. Ale abych neuváděl realizace pouze ze segmentu maloobchodu, mohu zmínit např. realizaci ve Vojenské nemocnici Olomouc. Podíleli jsme se na rekonstrukci Hotelu Městský Dvůr v Brně. Náš karusel najdete i ve známé budově Národní technické knihovny v Praze. V současné době dokončujeme dodávku na rekonstruovaném sídle České spořitelny v Praze na Budějovické ulici.

Jaké jsou vaše plány pro nadcházející období?

I když se současná hospodářská krize promítá i do českého stavebnictví a podle odborných odhadů skončí české stavebnictví v roce 2010 s poklesem cca 6 %, vidíme již nyní jeho mírné oživení. Ceny stavebních prací se nyní drží na velmi nízké úrovni, takže kdo staví právě teď, staví levně. A to je z mého pohledu i důvod zmiňovaného oživení. Zejména maloobchodní řetězce opět začínají investovat do údržby a výstavby svých prodejen. Zde spatřujeme potenciál pro příští období, a to jak pro nové dodávky tak pro servis.

Děkujeme za rozhovor

Ing. Jiří Zahradnický
_________________________________________________________________________________________________

ASSA ABLOY Entrance Systems, spol. s r.o.
U Blaženky 2155/18
150 00 Praha - Smíchov
tel: 286 001 560
fax: 286 001 570
e-mail: besam@besam.cz
www.besam.cz