To však není jediný sortiment, který společnost na českém trhu nabízí a prodává. Významná část produkce je zaměřena také na různá kování pro vchodové dveře, jejich bezpečnost a zamykání a na kontrolu a organizaci přístupu v objektech.

Z policejních statistik vyplývá, že průnik dveřmi tvoří velmi významný podíl uskutečněných vloupání (14  % vchodovými dveřmi u rodinných domů, 55  % bytovými dveřmi u bytových domů). Proto bychom měli zabezpečení dveří věnovat zvýšenou pozornost a své rodinné domy, byty a obchodní budovy efektivně chránit před vloupáním. Právě takovou ochranu nabízí většina vícebodových dveřních zámků Winkhaus. V sortimentu je celá řada systémů od mechanických, přes automatické a elektromechanické až po plně elektromotorické. Zámky se vyznačují kvalitním zpracováním, jednoduchostí a lehkým chodem. Výsledkem je komfortní systém s dlouhou životností a účinnou ochranou proti zlodějům.

Vícebodové dveřní zámky STV.
Vícebodové dveřní zámky Winkhaus jsou vhodné pro všechny typy domovních a bytových dveří (dřevo, plast, hliník). Jejich modulární konstrukce umožňuje rozšiřování funkcí zámku podle konkrétních požadavků. Např. lze volit počet a typ zamykacích bodů (většinou 3 nebo 5), způsob zamykání, přidat elektroniku. Díky tomu je společnost Winkhaus schopna uspokojit požadavky jak soukromých domácností tak i náročné požadavky podniků. Příkladem jsou únikové, panikové a požární uzávěry, rozšířitelné mechanické a elektronické systémy určené k organizaci a kontrole přístupu apod.

 

Pokrokové okenní a dveřní kování : Winkhaus zvýší bezpečnost vašich domovu.
Pokrokové okenní a dveřní kování : Winkhaus zvýší bezpečnost vašich domovu.Mechanický tříbodový zámek M2.
Všechny dveřní zámky Winkhaus jsou postaveny na konstrukčně shodném mechanickém uzavíracím systému. Vzájemně se pak od sebe odlišují přidáváním dalších modulů s komfortnějšími funkcemi a volbou typu a počtu uzavíracích bodů. Základem je mechanický tříbodový zámek - jeden bod tvoří vždy závora, další dva body mohou mít provedení různá. U bezpečnostních zámků jsou tyto uzavírací body tvořeny masívními hákovými závorami ve tvaru klínu z oceli nebo mosazi.

Mechanicky samozamykací ­tříbodový zámek AV2.
Pro případy, kdy např. při odchodu ve spěchu někdo zapomene zamknout, je tady samozamykací zámek AV2. Při zabouchnutí dveří zapadnou automaticky dvě masivní klínové závory hluboko do rámu a dveře se tím zajistí. Otevřít je potom lze zvenku klasicky pomocí klíče, nebo zevnitř jednoduše klikou - tzv. "pseudopaniková" funkce. Pokud se navíc zamkne klíčem (jedním otočením o 360°), vysune se do rámu ještě hlavní závora a kliku zablokuje. Pak nelze bez klíče s dveřmi manipulovat a bezpečnostní pojistka brání nežádoucímu uvolnění hákového klínu z protiplechu.
Zámek AV2 je navržen pro dveře, které podle norem ČSN P EN 1627-30 odpovídají bezpečnostní třídě BT2 (i bez uzavření hlavní závory). Tento zámek je vhodný jako základní, levné a bezpečné řešení pro vchodové dveře rodinných, bytových a panelových domů.

Elektromechanický tříbodový zámek EAV.
Mechanicky i funkčně je tento zámek shodný s předchozím typem. I zde se při zabouchnutí dveří masivní hákové klíny zcela bezpečně a spolehlivě zaklesnou do protiplechů v rámu. Je zde ale navíc elektronicky ovládaný elektromotor, který nabízí vyšší komfort obsluhy. Dveře zajištěné hákovými klíny (tj. v nezamčeném stavu) můžete kromě již zmíněných způsobů snadno otevřít pomocí dálkového ovládání nebo domácího telefonu apod. - tzv. funkce "elektrického vrátného".
Je to velmi pohodlné, elegantní a přitom velmi bezpečné řešení vchodových dveří bytových a panelových domů.

Elektromotorický tříbodový zámek BlueMotion.
Mechanismus tohoto zámku opět jako u předchozích dvou typů umožňuje vlastní zamykání a odemykání pomocí dvou masivních hákových klínů (závor) a hlavní závory. Systém BlueMotion je však plně motorický - dveře se odemykají i zamykají bezdotykově pomocí elektromotoru. Výsledkem je spolehlivý a mimořádně silný přítlak dveřního křídla do rámu. Elektromotor je řízen dálkovým ovládáním nebo jiným elektronickým systémem, nebo lze zámek standardně odemykat a zamykat klíčem. Zevnitř lze takto vybavené dveře ovládat rychle a pohodlně klikou či tlačítkem.
Zámek Blue Motion lze navíc vybavit modulem pro denní/noční režim, lze jej připojit k libovolnému systému organizace a kontroly přístupu a do stávajících domovních sítí: např. k interkomu, čtečce karet, topení a zabezpečovacímu zařízení. Společnost Winkhaus nabízí tento špičkový zámek rovněž jako panikový uzávěr podle norem EN 179 a EN 1125.
Zámek Blue Motion je vhodný tedy nejen pro vchodové dveře soukromých a bytových domů jako nejkomfortnější varianta, ale také pro velké organizace s náročným řízením přístupu do objektů a budov.

Cylindrické vložky Winkhaus, na které je zloděj krátký.
Zabezpečení objektů proti zlodějům je komplexní záležitostí. Prvním krokem, jak zabránit zlodějům dostat se do domu, je instalace kvalitních a odolných vchodových dveří s bezpečnostním zámkem a bezpečnostní cylindrickou vložkou. A důsledně zavírat a zamykat. Logicky dalším krokem je zabezpečení bytových dveří. Je nutné, aby všechny bezpečnostní prvky byly na srovnatelné úrovni zabezpečení. Pozornost bychom tedy měli věnovat jak kvalitním bezpečnostním dveřím, tak i kování a zárubním a v neposlední řadě cylindrické vložce.
Společnost Winkhaus nabízí na českém trhu hned několik typů bezpečnostních cylindrických vložek. Vložky s označením AZP CZCR, VSP CZVS6P CZ jsou vybaveny pěti, resp. šestistavítkovým mechanismem, všechny mají paracentrický (vícekrát překrytý) profil a řady VSP a VS6P navíc boční blokovací kolíky (tzv. kaloty).
Vložky jsou certifikovány v bezpečnost­ních třídách BT3, resp. BT4 podle norem ČSN P ENV 1627-30 a lze je použít jako sériové (pro jedny dveře) i jako systémové v hierarchických systémech generálního a hlavních klíčů (SGHK).
Označení "CZ" a "CR" znamená speciální úpravu pro český trh, která kromě jiného spočívá v tom, že vložky jsou testovány proti dynamické nedestruktivní metodě (tzv. "bumping", "SG-metoda", apod.) a že této metodě odolávají!
Vložky a klíče Winkhaus mají právní ochranu kopírovatelnosti, která se opírá o platné evropské patenty. Profily jsou na českém trhu jedinečné a každá vložka je vybavena elektronickou bezpečnostní kartou. Není tedy možné získat duplikáty a kopie klíčů bez karty a v libovolném zámečnictví (pokud není autorizovaným partnerem společnosti Winkhaus, kopii klíče zhotovit nedokáže).
Toto opatření ochranu uživatele ještě zvyšuje. Přitom díky fungující síti partnerských zámečnictví po celé České republice není pro zákazníka problém legální kopii klíče získat.

Mechatronická cylindrická vložka Winkhaus BlueChip
Cylindrická vložka Winkhaus BlueChip spojuje výhody mechanických zamykacích systémů s flexibilitou elektroniky.
Mechanická část se hodí do všech zadlabacích zámků a klíčových přepínačů s přípravou pro cylindrickou vložku "PZ". Všechny vložky BlueChip mají interní, popř. externí napájení pomocí lokálních baterií, takže je lze jednoduše instalovat do stávajících dveří, bez nutnosti kabeláže.
Systém BlueChip je vhodný zejména pro vytvoření dynamického uzamykacího systému a v objektech s často se měnícími uživateli. Při nutnosti změny v přístupových právech (ztráta klíče, reorganizace apod.) lze rychle a jednoduše dané komponenty přeprogramovat. Přenos dat a ověřování mezi aktivní elektronikou v cylindrické vložce a pasivním čipem v BlueChip klíči probíhá pomocí 128 bitového kryptokódu bezdotykově a pro klíč bez potřeby energie (klíč nevyžaduje proud). Aktivace vložky BlueChip probíhá konvenčně - zasunutím a otočením klíče. Tak je vyloučeno neúmyslné otevření nebo uzamknutí.
Klíč BlueChip je systémový klíč a jako takový je opatřen elektronickým profilem a unikátním kódováním. Slouží rovněž k identifikaci u Winkhaus snímačů přístupové kontroly a evidence času.