Cílem tiskové konference bylo seznámit prostřednictvím médií odbornou i laickou veřejnost s hospodářskými výsledky skupiny Bosch Thermotechnika a jejími záměry a cíli do budoucna.

Na tiskové konferenci bylo řečeno, že i přes dopady ekonomické krize, skupina dosáhla v roce 2009 vynikajících výsledků, které byly o pouhá 4 % nižší, ve srovnání s rekordním, předcházejícím rokem.

Obnovitelné zdroje energií se na tomto výsledku podílely již 15 %. Do roku 2010 již hledí skupina Bosch Thermotechnika s optimismem a pociťuje první náznaky oživení trhu. Zvýšený zájem  je nyní  o obnovitelné zdroje energií, zejména o solární systémy. Jak řekl člen vedení firmy, pan Uwe Glock, citujeme: „Snižování emisí CO2 je globálním problémem, jehož řešení ochrana životního prostředí vyžaduje. Firma Bosch Thermotechnology disponuje pokrokovými systémy a řešeními, které dokáží tyto problémy při výstavbě budov s úspěchem eliminovat. V dlouhodobém horizontu proto považuji naše obchodní vyhlídky jako velmi dobré.  Prioritou proto pro nás zůstávají investice do těchto obnovitelných zdrojů. Dokládá to fakt, že jejich výše 131 mil. EUR zůstala v krizovém roce 2009 na stejné výši, jako v předcházejícím, rekordním roce 2008.“