Nelze opomenout ani nabídku ocelových konstrukcí, které se uplatňují ve všech oborech investiční výstavby.

Ocelové konstrukce od společnosti Signum nacházejí užití v celé řadě provozů od hutních a průmyslových hal, přes chemické, strojírenské, textilní a sklářské, až po konstrukce elektráren, spaloven, kotelen a autosalónů. Zpracování výrobní dokumentace z připravených projektů je prováděno na moderních CAD pracovištích. K dispozici jsou programy ACAD 14, ACAD 2000 a 3D konstrukční program ­Xsteel, což spolu se zkušenými pracovníky zaručuje vysokou kvalitu konstrukční dokumentace plně přizpůsobené požadavkům zákazníka.

Jednou z posledních realizací je ocelová konstrukce na výroby suchých maltových směsí pro společnost KM BETA, největšího českého výrobce betonové střešní krytiny a vápenopískovcových cihel. Tuto výrobnu tvoří objekty SO 01 - sušárna písku, SO 02 - věž mísírny, SO 03 - hala mísírny a expedice, SO 04 - expediční zásobníky písku, SO 05 - expediční zásobníky maltových směsí a SO 06 - zastřešení skladovací plochy písku, kde centrálním objektem je věž mísírny na který navazují ostatní související objekty. Jedná se o patrovou ocelovou konstrukci obdélníkového půdorysu 15x25 m o výšce 49 m, která je plně podřízena technologii s návazností na jednotlivé výrobní procesy. Budova je kotvena do základů na úrovní -1,20 m pomocí předem zabetonovaných šroubů M80 a M100. Výškově jsou plošiny a podlahy umístěny nepravidelně dle umístění technologie. Hmotnost konstrukce věže mísírny je 850 t, což tvoří asi 85 % celkové hmotnosti dodávané oceli na celou stavbu. Dílenská dokumentace byla zpracována v programu Tekla Structures, kde se předcházelo kolizím technologie s ocelovou konstrukcí.
Provádění výrobní dokumentace a samotnou výrobu bylo nutné koordinovat tak, aby mohla probíhat kontinuálně montáž ocelové konstrukce a současně montáž technologií umístěných v jednotlivých výškových úrovních. Práce na zhotovení výrobní dokumentace započaly v 10/2009 a dokončení montáže konstrukce včetně opláštění je plánováno na 07/2010, tedy výroba a montáž včetně vyhotovení výrobní dokumentace jsou uskutečněny během 10 měsíců. Investorem stavby je KM Beta a.s., dodavatelem SIGNUM spol. s r.o. a dílenskou dokumentaci zpracoval IK Skýva a.s.

Nejen rychlost, ale také kvalitu zhotoveného díla si pochvalují zástupci investora, kteří od této výstavby očekávají navýšení výrobních kapacit, větší konkurenceschopnost a kvalitu dodávaného materiálu.

Mezi významné realizace, na kterých se SIGNUM spol. s r.o. podílela, můžeme zařadit např. letiště Berlín - Brandenburg, administrativní budovu pojišťovny UNIQA ve Vídni, ocelovou konstrukci pro stavbu lisovny KIA Žilina nebo halu pro HYUNDAI MOTOR COMPANY Nošovice, která získala druhou cenu na mezinárodní konferenci Ocelové konstrukce a mosty 2009 v kategorii Průmyslové a technologické konstrukce. V současnosti se společnost začíná prosazovat i na trhu ­Velké Británie.


SIGNUM spol. s r.o.
Nádražní 41
693 01 Hustopeče u Brna
tel.: +420 519 811 111
fax: +420 519 811 102
e-mail: info-ok@signumcz.com