Použitím systému HUC (prvky HSC, HSCC, HSC-B) pro konzoly lze docílit zjednodušení statického návrhu i provedení. Univerzální systém připojení konzol je rychlý, nekomplikovaný, flexibilní a certifikovaný. Tento systém najde uplatnění u nejrůznějších typů konzol, např. pro jeřábové dráhy, styk sloup - průvlak a další, kde se použije místo mnohdy velmi pracné klasické výztuže. Uspořádání prvků systému je jednoznačně určeno a je velmi jednoduché.

Konzoly jsou nosné prvky, které vykazují nelineární závislost mezi napětím a přetvořením.
Ekonomický a současně bezpečný návrh konzoly bývá mnohdy oříškem i pro zkušeného statika. V prefabrikovaných stavbách se konzoly často betonují "ve druhém kroku", kdy se používají šroubové spojky či tzv. PC systém skryté konzoly nebo další postupy. Nicméně provedení pomocí ohýbaných prutů, šroubového připojení nebo v současné době používaná další řešení pro vytvoření konzoly mají svá omezení.
U monolitických konzol bývá provedení výztuže rovněž často komplikované, výroba bednění klade nároky na zručnost a preciznost práce dělníků, probetonování je leckdy kvůli množství výztuže nedokonalé, a tak může dojít k problémům kvůli špatnému a nepřesnému zhotovení takové konzoly.

HALFEN prvek HSC (Halfen Stud Connector) ze systému HUC je prvek, který byl speciálně vyvinut pro hospodárné zhotovení tahové výztuže v konzolách a rámových styčnících. Nahrazuje konvenční složitou výztuž. Časově úsporná montáž je daná jednoduchým uspořádáním a redukcí množství oceli či betonu. Montáž nevyžaduje žádné speciální nástroje. Prvek HSC lze použít jak pro prefabrikované, tak pro monolitické konzoly.
Pro dodatečné připojení prefabrikované konzoly je výhodné použít prvek HSCC. Při jeho použití odpadá již zmiňované komplikované provedení výztuže klasicky řešené konzoly (obr. 1) a přitom přenese až dvojnásobné zatížení. Nezanedbatelné je i to, že ve srovnání s betonovou konzolou dochází k podstatnému snížení nutné výšky konzoly (obr. 2).
Firma HALFEN dodává 3 typy konzoly - pro zatížení 440, 730 a 980 kN (obr. 3). Příklad použití tohoto prvku HSCC je na obr. 4.

Pomocí prvku HALFEN HSC-B se šrouby s metrickým závitem lze vytvořit mnoho typů spojení. Tento prvek lze použít například ve sloupu, stěně, stropní desce, atd. V závislosti na uspořádání přenese tento prvek bezpečně i poměrně velké normálové síly, smykové síly a ohybové momenty. Příklad použití prvku HSC-B ze systému HUC je na obr. 5.

Při použití univerzálního systému připojení konzol HUC odpadá komplikované bednění a nutnost použití svařování na stavbě. Konzolu lze okamžitě zatížit bez časové prodlevy potřebné k dosažení dostatečné pevnosti betonu, jak je tomu u klasických betonových konzol. Montáž konzol je díky šroubovému spojení rychlá a jednoduchá, což eliminuje vznik možných chyb a problémů.

Firma Halfen nabízí konzultace a technickou podporu ve fázi návrhu konzoly. Pro usnadnění práce statiků a projektantů jsou k dispozici diagramy pro navrhování.
Bližší informace nejen o výše uvedených výrobcích, ale i komplexním sortimentu výrobků v oblasti kotevní techniky Vám rádi na vyžádání dodáme.

Další příklady použití univerzálního systému připojení konzoly jsou na obr. 6 až 10.


HALFEN - DEHA, s r.o.
K Vypichu 986
252 19 Rudná
tel.: +420 311 672 612
fax: +420 311 671 417
e-mail: info@halfen-deha.cz
www.halfen-deha.cz