První z nich bylo nasazení lešení při rekonstrukci obvodového pláště tzv. „Baťova mrakodrapu“ ve Zlíně. Druhou akcí pak byla revitalizace obvodového pláště administrativní budovy s názvem „Vlněna“ v Brně. Obě budovy se vyznačují velkým rozsahem a úctyhodnou výškou, což kladlo značné nároky jak na montáž, tak i na logistiku. Nyní si již představme obě stavby podrobněji.

Využití lešení PERI UP a systému pro přepravu lešení Alimak STS 300 při rekonstrukci budovy Baťova mrakodrapu ve Zlíně.
Sedmnáctipodlažní mrakodrap ve Zlíně je jedním z vrcholných děl moderní československé konstruktivistické architektury. Ve 30. letech si jej nechal postavit Jan Antonín Baťa jako hlavní ústředí a ředitelství své stejnojmenné firmy. Stavba podle projektu světoznámého architekta Vladimíra Karfíka se stavěla dva roky v letech 1936-38 a ve své době se s výškou 77,5 m řadila k nejvyšším budovám v Evropě. Baťův mrakodrap je národní kulturní památkou, architektonickým skvostem, a zároveň také symbolem města Zlína i Zlínského kraje. V roce 2023 bylo z důvodů pádu uvolněných cihlových obkladů do okolí budovy rozhodnuto o celkové opravě obvodového pláště objektu, střech a dalších konstrukcí a částí fasád umístěných v atice.

Základním požadavkem projektu bylo vytvoření pracovního lešení až do výšky 78 m. To mělo sloužit k zajištění bezpečného pohybu pracovníků ve výškách při opravách historického obkladu budovy, defektních míst břízolitových částí fasády a parapetů oken. Dále pak bylo nutné vytvořit pomocná lešení pro nátěry ocelových konstrukcí a ochranu konstrukcí v okolí vysoké administrativní budovy, která byla po celou dobu rekonstrukce v plném provozu. Návrh technického oddělení firmy PERI obsahoval kromě fasádního lešení PERI UP Easy také konstrukci systému pro přepravu lešení Alimak STS 300, který umožňoval montáž a demontáž lešení s minimálním zaneprázdněním staveništních výtahů.

Ochranné koridory i všechny podpěrné konstrukce byly řešeny nasazením modulového systému PERI UP Flex. V případě ochranných stříšek byl tento systém použit jako zavěšené lešení. Výhodou tohoto systému je perfektní tuhost, únosnost a kompatibilita s fasádním lešením ­PERI UP Easy. Stavba lešení okolo celého objektu probíhala celkem po 9 etapách. Pro rekonstrukci bylo nasazeno 19 000 m2 fasádního lešení PERI UP Easy a 1 000 m3 modulového lešení PERI UP Flex. V místech, kde bylo nutné vytvoření podpěrných konstrukcí s vysokými nároky na stabilitu a únosnost, byly nasazeny prvky ze systému RCS, příhradové nosníky GT 24 a stojky PEP. Důležitým kritériem pro výběr dodavatele lešení byla schopnost zajistit velké množství materiálu v průběhu hlavní sezóny, koordinace návozů lešení podle daného harmonogramu, vyřešení založení na přístavbách a zajištění jejich únosnosti. Výhodou bylo také aktivní zapojení šéfmontéra PERI přímo na stavbě s koordinací výstavby lešení a návozů na stavbu, kde byl jen omezený prostor pro vykládku materiálu.

Revoluce v přepravě lešení na stavbě
Systém pro přepravu lešení Alimak STS 300 byl vyvinut pro využití se stavebnicí lešení PERI UP. Jde o zcela novou koncepci systému pro přepravu lešení, který pomáhá lešenáři při efektivní a bezpečné montáži a demontáži lešení PERI UP. Odnímatelné přepravní boxy systému Alimak STS 300 umožňují kromě vertikálního transportu na lešení také horizontální přepravu po zemi. Vždy je zaručena bezpečná nakládka a vykládka ve výšce i na zemi. Zatímco se dole nakládá materiál do nového přepravního boxu, nahoře mohou montážní práce plynule pokračovat.