Matthias Bach pracuje ve Swisspaceru už osm let. Začínal na pozici vedoucího projektu dodavatelského řetězce, v roce 2017 povýšil na technického ředitele. „Jsem hrdý na to, že povedu sehraný a talentovaný tým společnosti Swisspacer. Těším se také, že budu pokračovat v úspěšném programu mezinárodního rozvoje, který uvedl do pohybu Francis Cholley,“ říká Bach, který si na začátku letošního roku ke svému inženýrskému titulu v oboru průmyslového inženýrství přidal titul Executive MBA.

Bach se ve firmě vyrábějící distanční rámečky pro teplou hranu perfektně vyzná. Byl součástí týmu, který budoval nové pobočky ve Francii a ve Velké Británii. Významně se také podílel na restrukturalizaci výrobní sítě v roce 2021. „Swisspacer je mimořádně úspěšná společnost. Od mého nástupu se díky investicím a zvýšení efektivity podařilo téměř zdvojnásobit výrobní kapacity. Klíčovou roli v tom sehrála automatizace a digitalizace výrobních procesů a zavedení inovativních logistických konceptů,“ uvádí nový generální ředitel.

Vystudovaný inženýr hledí do budoucnosti s optimismem: „V našem inovačním plánu je celá řada nových produktů i služeb. Očekáváme, že jen potvrdí naši pozici spolehlivého globálního partnera. Jsem přesvědčený, že díky schopnému a spolehlivému týmu, švýcarskému standardu kvality a díky tomu, že jsme vždy v úzkém kontaktu se zákazníky, bude příběh Swisspaceru i nadále příběhem o úspěchu.“

Dosavadní generální ředitel Francis Cholley se stává generálním ředitelem společnosti EuroKera, společného podniku společností Saint-Gobain a Corning. „Swisspacer má fantastický tým, skvělé produkty a obrovský potenciál pro růst,“ řekl Cholley při předávání štafety. „Jsem plně přesvědčen, že Matthias je tou správnou vůdčí osobností, která posune společnost Swisspacer na další úroveň.“