...generálním ředitelem a předsedou představenstva I&C Energo.

Pane řediteli, je ČEZ stále vaším hlavním zákazníkem?
Společnost I&C Energo vznikla v roce 1993 jako společný podnik firem ČEZ a amerického Westinghouse. Nicméně už záhy od zahájení činnosti začala systematicky budovat svou konkurenceschopnost na trhu i mimo skupinu ČEZ, a to nejenom v České republice, ale i v zahraničí. To bylo podle mého názoru klíčové rozhodnutí pro vybudování aktuální pozice na trhu. Dnes je pro nás ČEZ významným zákazníkem s podílem na tržbách v řádu přes 50 procent, nicméně seznam našich referencí obsahuje projekty realizované ve více než 30 zemích.

Patříte mezi největší české dodavatele investičních projektů a servisních služeb pro průmyslové aplikace. Na jaké trhy se zaměřujete?
Pro naši společnost je stále hlavním segmentem výroba a distribuce elektrické energie. Zaměřujeme se na komplexní služby v oblasti systémů kontroly a řízení, průmyslových informačních systémů, systémů elektro a tzv. building technologií a dodávek strojních činností v oblasti jaderné energetiky. Rozmístěním a počtem zaměstnanců patříme v této oblasti mezi největší české firmy, máme aktuálně na 850 zaměstnanců dislokovaných u nás i na Slovensku. Dodávky na českém a zahraničním trhu realizujeme ve třech hlavních produktech – v servisu, investicích a inženýringu.

Do jaké míry je pro vás významná servisní činnost, pro niž byla vaše firma založena?
Část našich činností je stále spojena s původním konceptem dodavatelské údržby pro jaderné elektrárny Dukovany a Temelín. Dodavatelská údržba je po celou dobu existence I&C Energo základním pilířem našich dodávek a v současné době generuje zhruba čtvrtinu ročních tržeb firmy.

A zbylé tři čtvrtiny?
Původní zaměření firmy na servis provozovaných jaderných bloků cíleně rozšiřujeme do inženýrsko-dodavatelské oblasti. V návaznosti na know-how z dodavatelské údržby průmyslových provozů nám roste podíl investičních dodávek s významným rozsahem vlastního inženýringu. Investiční dodávky nabízíme od zpracování studií a projektů, tvorby softwaru, systémové integrace a systémové podpory přes dodávky, montáž, uvedení do provozu až po zajištění pravidelného záručního i pozáručního servisu.

 

Další oblast činnosti je optimalizace energetických výroben. Jde o inženýrské nadstavby, v rámci nichž tvoříme vlastní řešení pro konkrétní elektrárny. Například jak zlepšit účinnost spalování, jak monitorovat systém výkonových transformátorů, vyvíjíme informační systém pro správu a tvorbu provozní a technické dokumentace, vyvinuli jsme aparatury pro měření koncentrace boru atd.

Pojďme se zaměřit na jadernou energetiku. Vaše společnost má eminentní zájem účastnit se dostavby NJZ v České republice. Jaké máte v tomto směru šance a co vše chcete v rámci dodavatelského řetězce nabídnout?

Dlouhodobě budovaná pozice významného dodavatele v české jaderné energetice nás logicky vede k úkolu stát se pevnou součástí dodavatelského řetězce při výstavbě nových zdrojů jaderné energie v České republice. Nicméně postavení v dodavatelském řetězci si musíme vysoutěžit stejně jako ostatní firmy – jsme všichni na stejné startovací čáře.

Co se týká obsahu nabídky, patříme mezi největší české dodavatele investičních projektů a servisních služeb v oblasti systémů řízení technologických procesů a systémů elektrického napájení. Významnou část našich aktivit tvoří také strojní činnosti se zaměřením na potrubní systémy, ocelové konstrukce a jiné technologické strojní zařízení. Dalšími standardně realizovanými projekty jsou dodávky a servis v oblasti tzv. building technologií, včetně zařízení systémů technické ochrany budov, zabezpečení elektráren či elektronických systémů protipožární ochrany. To vše chceme také nabídnout vítězi tendru.

V rámci dodávek SKŘ se prolínáte s jinou českou firmou – s příbramským ZAT. Jste nějak dohodnuti, nebo si budete konkurovat?
Specifičnost I&C Energo spočívá v tom, že není výrobcem. Naše dodávky realizujeme z pozice systémového integrátora schopného vytvořit řešení z produktů různých výrobců. Tento přístup pro výrobce obvykle neznamená konkurenční ohrožení, ale naopak spolupráci umožňující obsáhnout celý potřebný rozsah realizace.

To platí i pro už v minulosti úspěšně ověřenou spolupráci firem ZAT a I&C Energo. Výrobce se prioritně zabývá vlastním řídicím systémem, ale celkové řešení oblasti SKŘ zahrnuje i oblast projektů a realizace polní instrumentace, kabeláže, specifických softwarových aplikací atd. Tím je dán dostatečně obsáhlý rozsah pro spolupráci kvalifikovaných firem, kam ZAT i I&C Energo jednoznačně patří.


Pojďme se ještě podívat na vaše současné zakázky pro jaderné elektrárny Temelín a Dukovany. Co vše dodáváte?
Probíhající realizace dodávek pro jaderné elektrárny Dukovany a Temelín se aktuálně počítají na desítky. Chtěl bych jen připomenout, že všechny tyto projekty jsme vysoutěžili ve standardních výběrových řízeních.

Rád bych detailně zmínil tři velké projekty, jejichž technicky komplikovaná realizace je závislá na termínech odstávek jaderných bloků a bude probíhat několik let. Na Dukovanech je takovým projektem rekonstrukce blokových úsekových rozváděčů. Na Temelíně je I&C Energo klíčovým partnerem firmy Westinghouse při probíhající modernizaci řídicích a kontrolních systémů, kdy se původní systém WDPF nahrazuje systémem Ovation. Pro obě jaderné elektrárny jsme dlouholetým dodavatelem údržby tzv. logických celků SKŘ a elektro, včetně přímé zainteresovanosti na průběhu a výsledku odstávek.

Primární úkol pro většinu našich činností je stanoven nutností zajistit nepřerušený provoz a realizaci našich činností v energetických provozech. Harmonogramy odstávek a investičních projektů jsou pevně dané a definují naše úkoly v nich, což klade vysoké nároky na operativní řízení, které spolehlivě naplňujeme.

Zájemci o dostavbu JE Dukovany mají odevzdat nabídky na začátku října. Pokud byste zhodnotil stav jednání o spolupráci s vaší společností s jednotlivými uchazeči teď a v roce 2013, jaká byla situace tehdy a nyní, pokud jde o jednání s jednotlivými zájemci o dostavbu NJZ v ČR?
Rozumím důvodům, které vedly k ukončení tendru na třetí a čtvrtý temelínský blok a nechci spekulovat, nakolik vývoj v dalších letech posouvá optiku pohledu na tehdejší situaci. Stejně jako pro ostatní uchazeče i pro I&C Energo znamenalo zrušení tendru spoustu zmařeného úsilí a prostředků. Z hlediska nabízeného uskupení uchazečů byla tehdejší situace odlišná a klíčové české dodavatele, jako například Škodu JS nebo I&C Energo a Metrostav, více preferovali konkrétní nabízející. Tomu odpovídala i závaznost smluvních řešení tvořených dodavatelských modelů už ve fázi nabídky.

Dnešní situace a otevřenost dalšího vývoje vyžaduje komunikaci a spolupráci se všemi třemi uchazeči. Věřím, že jsme dokázali tyto zájemce přesvědčit o naší kompetenci a přínosu pro jejich nabídku. Rozhodující období je však teprve před námi a výsledek určí až celkové finální smluvní řešení u vybraného uchazeče.


Osobně mě mrzí, že na rozdíl například od Polska nebo Maďarska není rozsah lokálních dodávek stanoven žádným parametrem. Pokud totiž uchazeči budou své dodavatelské řetězce budovat s důrazem na globální zahrnutí všech jejich aktuálních projektů a příležitostí v Evropě, může být v takovém případě jeden dukovanský blok logicky v nevýhodě.

Pokud byste tedy stručně shrnul vaši největší konkurenční výhodu pro vítěze tendru, jak byste ji definoval?
Ve svém oboru patří I&C Energo mezi největší české firmy s mnoha úspěšnými jadernými referencemi – naší základní konkurenční výhodou jsou proto zkušenosti, reference, odbornost a lidské zdroje, kterými jako firma disponujeme. Důležitá je i dlouholetá spolupráce s investorem, tj. společností ČEZ, a znalost nejen lokálních kódů a standardů, ale i potřeby servisních a dokumentačních požadavků pro budoucí provoz. Naše ambice být pevnou součástí dodavatelského modelu je podpořena i silnou vlastnickou strukturou skupiny EPH a z toho pramenící dlouhodobou stabilitou I&C Energo.