Při úvaze ekonomických a sociálních trendů a legislativních nařízení, které budou ovlivňovat společnost a působit do budoucna, dokáže Wienerberger nabídnout přesvědčivé stavební řešení. Naše technologie pro cihelné zdivo a pálené střešní krytiny umožňuje vytvořit projekt domu budoucnosti – domu, který je stejně udržitelný a inovativní, jako je praktický pro pohodlné, spokojené a zdravé bydlení; dům, který bude sloužit i za 150 let stejně jako nyní.
A co je nejdůležitější, je to dům, který Vám bude domovem. Wienerberger e4 dům, moderní dům z keramické obálky.

První e4 dům:

Projekt prvního vzorového domu e4 vzešel z architektonické soutěže „e4 cihlový dům budoucnosti“ vyhlášené společností Wienerberger s.r.o. na jaře roku 2017. Cílem soutěže bylo získat originální architektonická řešení cihlových rodinných domů s pálenou střešní krytinou, které odpovídají přísným parametrům a požadavkům na výstavbu rodinných domů po roce 2020. Dům splňuje charakter domu s „nulovou“ energetickou spotřebou.

O projektu:

Autorem vítězného projektu je Ing. arch. Bohumil Brůža a tento projekt bude realizován jako vzorový dům konceptu e4.
Základní tvar domu vycházející z lidových staveb se sedlovou střechou doplňuje soudobější tvarosloví a minimalistické provedení detailů. Při návrhu byl kladen důraz na uživatelský komfort, univerzálnost a přiměřenou velikost, která odpovídá průměrným požadavkům na rodinné bydlení. Plošně dominantní přízemí, kde je umístěna větší část provozu, doplňuje podkroví s klidovou částí domu. Základním prvkem dispozice přízemí je vazba obytné kuchyně a obývacího pokoje a jejich vzájemné propojení přes pobytovou terasu. Ta je částečně kryta střechou. Dům tak vyhovuje různým životním cyklům, kterými rodina prochází. Rozdělení objemu na část s plochou a sedlovou střechou objektu dodávají jemnější měřítko. Půdorysný tvar domu do písmene „T“ poskytuje venkovním prostorám kolem objektu určité krytí – intimitu. To je důležité zejména v případech umístění objektu na menší parcely v intenzivně zastavěných satelitech kolem velkých měst.
Kombinování tradičních a moderních principů v oblasti architektury, použitých materiálů a technologií dává objektu universálnost a širší možnosti v umisťování do krajiny. Tvarová a materiálová střídmost pozitivně ovlivňují hospodárnost a energetickou efektivnost objektu.

Číselné údaje:
Zastavěná plocha – 243,5 m2
Užitná plocha přízemí – 177,2 m2
Užitná plocha podkroví – 79,7 m2
Užitná plocha celkem – 256,9 m2
Obestavěný prostor – 1230 m3

Hlavní cíle projektu Wienerberger e4 domu z keramické obálky jsou:
- Reagovat a odpovídat na aktuální potřeby zákazníků, kteří požadují výstavbu ekonomických, udržitelných domovů dle vlastních představ a dle nových legislativních nařízení
- Demonstrace jedinečných vlastností a výhod cihlové konstrukce Porotherm a pálené střešní krytiny Tondach v kontextu komplexního přístupu ke stavbám
- Poskytovat dlouhodobý přístup k bydlení v Česku; životní cyklus v délce 150 let+ při splnění požadavků udržitelnosti a představ konečných uživatelů

Smyslem Wienerberger e4 cihlového domu je vytvořit archetyp a vzor budoucího bydlení v Česku.

4e

ekonomika
Dům, který nejenže poskytuje optimální užitnou hodnotu a splňuje rostoucí nároky zákazníků, ale zároveň je finančně dostupný a dosažitelný. Dům má dlouhou životnost a náklady na jeho údržbu a provoz jsou minimální.

energie
Energeticky efektivní dům, který splňuje nejnovější standardy energetické náročnosti, a bude tyto standardy splňovat i nadále v celém svém své životním cyklu trvajícím 150 let a více.

ekologie
Ekologická stavba, která minimalizuje dopady na životní prostředí a zodpovědně hospodaří s přírodními zdroji. Keramické stavební materiály jsou přírodní, koncept zdůrazňuje úsporný způsob spotřeby vody a energií a také nízké emise CO2.

emoce
Dům, v němž lidé budou chtít žít. Praktická stavba zajišťující vysokou kvalitu života a flexibilitu a individualitu každého investora. Zdravé a estetické bydlení s optimálním vnitřním klimatem díky přírodním materiálům.

Tyto čtyři klíčové principy jsou pevně vtisknuty do celého procesu vzniku a existence e4 cihlového domu Wienerberger; od architektonických návrhů až po stavební materiály a způsoby.

Zákaznická linka: 844 111 123
www.e4dum.cz
www.wienerberger.cz