Výrazné zpomalení stavebnictví má na svědomí především rozpoutání války na Ukrajině, jejímž důsledkem bylo skokové zdražení energií v uplynulém roce. Zvýšení cen energií se pak citelně propsalo do nákladových položek firem i domácností. To vedlo k masivnímu růstu cen napříč výrobními obory, cen stavebních materiálů, dopravy i stavebních prací nevyjímaje. Strmý růst cen sebou přinesl nebývale vysokou inflaci, kterou začala ČNB krotit zvyšováním úrokových sazeb, což mělo zásadní dopad na růst úrokových sazeb u úvěrů a hypoték.

Mix všech těchto faktorů pak zapříčinil pokles zájmu o vlastní bydlení. Téměř se tak zastavil prodej nových bytů a také výstavba rodinných domů klesla o téměř 40%. Na brzdu šlápla také vláda, která přiškrtila rozpočtové výdaje.

Za současné situace je zřejmé, že k oživení stavebního trhu povede jen snižování cen stavebních materiálů v návaznosti na postupné snižování cen energií, stagnace cen stavebních prací a postupné snižování úrokových sazeb. Nicméně potřeba delší přípravy nových projektů jistě povede v nejbližším období k propadu výkonnosti oboru.

Ivo Románek