Za všechny můžeme zmínit kupříkladu oblast stínicí techniky, systémy kontroly vstupu do místností a budov, pohony automatických vrat, dveří či stínicí techniky nebo oblast inteligentních elektroinstalací, s jejíchž pomocí lze kupříkladu ovládat stínicí technika, garážová vrata v domě nebo vstup do objektů. My dnes naši pozornost zaměříme na nejmasovější oblast výplní otvorů – okna.

Okna dneška se musí přizpůsobovat mnoha novým požadavkům
Nároky na dnešní okna se ve srovnání s minulostí rozšířily v mnoha směrech. Zatímco dříve plnila převážně jen dva základní požadavky, kdy prvním z nich je zajištění účinného přívodu čerstvého vzduchu a přirozeného světla do místnosti a druhým pak zajištění bezprostředního vizuálního kontaktu osob s venkovním prostředím domů a budov, pak nyní vystupují do popředí především energetické a estetické nároky, kdy okna jsou chápána jako nedílná součást obálky budovy s cílem dosažení její co nejnižší energetické náročnosti, popřípadě sehrávají významnou úlohu při tvorbě architektonického vzhledu budov.

Okna na trhu, materiály, výroba a možnosti jejich použití
Materiály, které jsou dnes v převážné míře používány k výrobě oken, jsou v podstatě tři. Jsou jimi plast, dřevo a hliník, přičemž okna jsou vyráběna z příslušných profilových systémů. Nejvíce používaným materiálem k výrobě oken je plast. Důvodem je jeho nižší cena, dlouhodobá trvanlivost, odolnost plastů i zanedbatelné nároky na údržbu. Instalace plastových oken převažuje u rodinných, bytových i panelových domů.
U administrativních budov, kde je kladen větší důraz na vyšší požární odolnost, dlouhodobou trvanlivost, funkčnost i neměnný reprezentativní vzhled jsou velmi často instalována hliníková okna. Výhodou hliníku je jeho pevnost, stabilita, odolnost, tvarová stálost a trvale reprezentativní vzhled.
Okna z dřevěných profilů jsou i dnes stále oblíbená pro svůj nezaměnitelný přírodní vzhled a kresbu dřeva zejména u rodinných domů a své místo mají také u rekonstrukcí historických či památkově chráněných objektů. Okna vynikají svou odolností a krásou ušlechtilého materiálu. Náročnější jsou však na údržbu.


Významnou proměnou prošly veškeré okenní systémy v návaznosti na své tepelně-technické vlastnosti a úspory energií. U plastových oken je dnes již zcela běžná jejich výroba z vícekomorových plastových profilů, dřevěná okna jsou pak vyráběna z dřevěných lepených Europrofilů. Také hliníková okna jsou vyráběna z vícekomorových systémů s přerušeným tepelným mostem. Klíčovou roli v celkovém posouzení energetické náročnosti oken sehrává zasklení. Dnes je zcela běžné zasklení oken tzv. izolačními dvojskly, nicméně v souvislosti se stále se zpřísňujícími stavebními normami, požadavky na úsporu energií a výstavbu nízkoenergetických a pasivních budov je nyní stále častější zasklení oken izolačními trojskly. Ty dokáží ve srovnání s izolačními dvojskly ušetřit opět až o 1/3 více energie. Svou roli u zasklení sehrává také opatření skel nízkoemisivním povlakem nebo pokovením. Správnou aplikací povlaků skel lze dosáhnout optimálně vyváženého poměru mezi tepelnou izolací skel v zimě a tepelnými zisky například v jarním období.

Okna a jejich estetická role při dnešní realizaci staveb
Okna jsou bezesporu tváří i očima domu a jejich velikost, tvar, barevné provedení i poměr k ostatním zastavěným plochám obvodového pláště výraznou měrou ovlivňují konečný vzhled objektu, ať již se jedná o administrativní budovu či rodinný dům.
Současným trendem v oblasti oken u rodinných domů je instalace nadrozměrných okenních prvků nebo chcete-li velkorozměrných posuvných dveří (tzv. HS portálů). Tato okna poskytují ještě více světla v interiéru domu, bezprostřední kontakt se zahradou domu a tím dosažení absolutního splynutí interiéru s exteriérem domu. Ideálním materiálem pro výrobu těchto nadrozměrných dveřních prvků jsou hliníkové profily, které vynikají svou pevností, tvarovou stálostí a přesností. Výrobu HS portálů však umožňují i ostatní materiály, většinou jsou však vhodné u menších rozponů. Pro výrobu HS portálů poněkud větších rozměrů jsou vhodné také kompozitní okenní profily, kde je plastová směs vyztužena skelnými vlákny. Díky této příměsi jsou takto vyrobené profily výrazně tužší, méně se dotvarovávají a hodí se tudíž pro realizaci HS portálů větších rozměrů.
Co se týče estetického a barevného ztvárnění oken, dnešní technologie umožňují architektům zvolit u kteréhokoliv ze systémů téměř jakoukoliv barevnou úpravu. U plastových oken získávají stále větší oblibu okna z kompletně probarvených profilů, okna opatřená fóliemi v dekorech dřeva nebo lakováním. U hliníku jsou profily barevně upravovány v práškových lakovnách. U dřevěných oken se barevná úprava nejčastěji provádí čtyřvrstvým nanášením vysoce elastických akrylátových barev a lazur, což zajišťuje i dřevěným oknům dlouhodobou bezúdržbovost a pěkný nový vzhled.


Budoucnost oken aneb na co se soustředí vývoj
Dnešní vývoj v oblasti oken se stále více soustředí do tzv. „neuralgických“ oblastí oken. Zjednodušeně bychom mohli říci, že se jedná o odstraňování přirozených slabin oken, které jsou dány jejich účelem a konstrukcí. A tak stejně, jako se výzkumníci dlouho zabývali tím, jak zlepšit tepelněizolační vlastnosti oken, se dnes soustředí například na to, jak zajistit permanentní, bezpečné a úsporné větrání zavřenými okny, jak zajistit zvýšenou ochranu oken proti vloupání či rozbití, jak snadno okny vidět ven ale zamezit zvědavým pohledům do interiéru domu a také, jak recyklovat a znovu použít mate­riál ze starých oken pro výrobu oken nových, a zapojit tak své výrobní provozy do tzv. „cirkulární ekonomiky“ a trvale udržitelného rozvoje. I to jsou směry, kterými se výroba oken bude ubírat v nejbližší budoucnosti.
Ivo Románek

foto: HON-okna, dveře, s.r.o.,
REHAU, s.r.o., Yawal S. A.,
Thermont, spol. s r.o.