Oficiálními vozy veletrhu jsou automobily značky FORD.

Stavební veletrh FOR ARCH v září proběhne již po čtyřiatřicáté. Nejvýznamnější oborová událost přinese novinky a trendy ze všech stavebních oborů, možnost setkání s odborníky i cenné bezplatné informace v poradenských centrech. Jedním z klíčových odvětví, o nichž díky stavebnímu veletrhu zjistí zájemci všechny potřebné informace z nejpovolanějších úst, budou dotace na úsporné bydlení a vše, co k němu patří.

„Dotace na úsporné bydlení rezonují naší společností rok od roku více. Na tento trend reaguje také veletrh FOR ARCH, který každoročně přináší společně s odborníky velké množství možností, jak získat bezplatně maximum informací. Letošní ročník se zaměří především na všechny změny a přesné podmínky pro získání dotací v rámci další fáze programu Nová zelená úsporám, které vstoupí v platnost již v září letošního roku. Návštěvníci se budou moci poradit přímo s profesionály ze Státního fondu životního prostředí ČR a s mnoha dalšími odborníky, kteří se sejdou v září v PVA EXPO PRAHA,“ řekla ředitelka veletrhu FOR ARCH Kateřina Maštalířová.

Jaké novinky se letos chystají? Za program Nová zelená úsporám přichází výhodnější podpora, snazší administrativa i významné navýšení dotací pro optimální zateplení. „Od letošního září bude Nová zelená úsporám využívat financování z Modernizačního fondu, které je účelově vázáno na energetické úspory v domácnostech. To je i důvod, proč máme pro podávání žádostí v NZÚ kratší prázdninovou přestávku. Zdrojem pro Modernizační fond jsou peníze z výnosů z emisních povolenek. Nejde tedy ani o peníze daňových poplatníků, ani o peníze ze státního rozpočtu. Krácení dotací v rámci vládního úsporného balíčku se proto Nové zelené úsporám netýká a ani v budoucnu týkat nebude,“ zdůrazňuje ministr životního prostředí Petr Hladík.

Objem finančních prostředků přesáhne 55 miliard korun a umožní rozšířit nabídku dotací pro různé skupiny příjemců. „Díky změně financování podpoříme více domácností než dosud. Vedle dotací pro rodinné domy, kde už dnes nízkopříjmovým domácnostem pomáháme, nově přidáme podporu i pro bytové domy, kde žijí senioři, rodiny pobírající příspěvek na bydlení nebo lidé se třetím stupněm invalidity. Podpoříme nízkopříjmové vlastníky bytových jednotek a družstevních podílů tak, aby kvůli obavám z navyšování pravidelných příspěvků do fondu oprav nebrzdili nákladné renovace domů. Žadatele z hospodářsky a sociálně ohrožených území zvýhodníme o 10 % vyšší dotací. Podporu jsme připravili i pro bytové domy ve vlastnictví obcí,“ říká ministr Hladík.

Pestrá dotační nabídka
Co je možné v současnosti modernizovat a budovat v rámci dotací? V případě rodinných domů jde například o zateplení a fotovoltaické systémy, dotace podpoří výměnu starých kotlů za kamna na biomasu a tepelná čerpadla, novostavby v nejvyšším energetickém standardu, pořízení zelené střechy, využití tepla z odpadní vody, ekomobilitu, stínicí techniku, využití dešťové a odpadní vody, řízené větrání s rekuperací či solární ohřev vody a poskytne i podporu projektu. Od září navíc přibude i možnost získat dotaci na výměnu starého plynového kotle za tepelné čerpadlo. Majitelé bytových domů mohou navíc získat například i dotace na výsadbu stromů na veřejnosti přístupných pozemcích ve vlastnictví nebo dlouhodobém užívání žadatele. Bytové domy ve vlastnictví společenství vlastníků bytových jednotek a bytových družstev budou moci od září zcela nově čerpat finanční prostředky zálohově a dotace zohlední nízkopříjmové vlastníky bytů.

Součástí Nové zelené úsporám je i program pro nízkopříjmové domácnosti Nová zelená úsporám Light, který pomůže se zateplením, výměnou oken a vchodových dveří a instalací solárního systému na ohřev vody seniorům a domácnostem s nižšími příjmy. Podmínkou je, aby žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírali ke dni podání žádosti o dotaci starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně, případně v období mezi 12. zářím 2022 a dnem podání žádosti pobírali příspěvek na bydlení. Stejná skupina žadatelů může žádat o podporu na výměnu starých kotlů na pevná paliva v populárních kotlíkových dotacích, které krajské úřady začnou vypisovat koncem léta.

Odborníci ze Státního fondu životního prostředí ČR poradí v PVA EXPO PRAHA během veletrhu také například s financováním projektů z evropských strukturálních fondů určených na ochranu a zlepšování životního prostředí známých pod názvem Operační program Životní prostředí.

Úspory energií či alternativní zdroje se budou prolínat i dalšími obory představovanými v rámci veletrhu FOR ARCH. Jak postupují technologie, to ukáží vystavovatelé z oborů elektroniky a zabezpečení, stavby, dřevostaveb, vytápění i wellness & spa.

Organizátoři veletrhu sestavují také bohatý doprovodný program nabízející profesionálům ze stavebních oborů konference, workshopy či přednášky odborníků z různých oborů. Nebude chybět například konference od Svazu podnikatelů ve stavebnictví zaměřená na kombinované stavby. Do Letňan se v rámci FOR ARCH opět navrátí populární konference Požární bezpečnost pořádaná portálem TZB-info. Široká veřejnost může využít poradenství v poradenských centrech i na stáncích vystavovatelů.

Více o veletrhu na www.forarch.cz.