Po loňské složité situaci na trhu s energiemi, která výrazně ztěžovala výběr dodavatele pro současné období, tentokrát včasné vysoutěžení pomůže eliminovat rizika spojená s cenovými výkyvy. Rámcové parametry aukce Správa železnic konzultovala s dopravci v rámci zřízené expertní skupiny pro elektrickou trakci na trhu s energiemi.

Nákup trakční elektřiny bude v roce 2024 probíhat postupně. Předpokládané roční množství je zajištěno uzavřeným kontraktem v poměru 70 % prostřednictvím ročního obchodovaného produktu a zbývajících 30 % oceněním na denním trhu OTE.

Společnost Sev.en Industry Supply bude již třetím dodavatelem silové trakční energie pro Správu železnic od roku 2019. To svědčí o fungování energetického trhu i nediskriminačních podmínkách, které Správa železnic pro aukce trakční elektřiny nastavuje.

spravazeleznic.cz