Jednoduchá řešení, měřitelný účinek
Modernizace založená na řešeních vyrobených pomocí technologie LED není jen o splnění cílů udržitelnosti, jako jsou nulové čisté emise do roku 2050, ale v dnešní době je především úlevou pro peněženky firem. Řešení založená na technologii LED již dnes nabízejí účinnost přes 180 lm/W, což je dvakrát více než u běžných zářivek nebo výbojek, a to při zachování vysokého indexu podání barev, nízkého oslnění a účinnosti 10-15 let.
„Nedávná kalkulace TCO (celkové náklady spojené s vlastnictvím) naší instalace ve společnosti z nábytkářského průmyslu ukázala, že ihned po modernizaci osvětlení ve výrobní hale, mimo jiné s použitím svítidel E-Line LED, Mirona FIT a Oleveon FIT, snižujeme energetickou náročnost o 87 % a za 10 let dosahujeme úspory ve výši 8 milionů Kč, což nám dává návratnost investice za 1,5 roku,“ představuje skutečné úspory Ing. Jan Šilhán, projektový manažer společnosti TRILUX Česká republika – „úspory jsou významné a podněcují stále více firem k investicím. O plné energetické účinnosti však nemůžeme mluvit bez správného procesu řízení osvětlení, protože nejlevnější energie je ta, kterou nespotřebujeme.“

Inteligentní řešení pro ještě vyšší energetickou účinnost
Ještě vyšších úspor můžeme dosáhnout, pokud je nová instalace osvětlení propojena a řízena inteligentním systémem řízení, jako je například LiveLink Premium. Nastavení parametrů osvětlení podle intenzity provozu, množství slunečního světla, stejně jako vytváření scén osvětlení nebo časových plánů přizpůsobených jednotlivým pracovním zónám a možnost plánování prediktivní údržby, jsou jen některé z možností, které systém LiveLink Premium dokáže. A to vše ovládané na dálku z in­tuitivní aplikace. Dokonalým příkladem je shrnutí modernizací v již dokončených zakázkách, které byly realizovány pomocí LED svítidel a systému řízení od společnosti TRILUX. Dvojí přístup k úsporám je receptem na úspěch. Vysoce výkonné LED systémy by měly tvořit základ efektivní modernizace a úplné optimalizace se dosáhne zavedením inteligentního systému řízení provozu. Systém lze také integrovat do dalších nadřazených systémů měření a regulace, jako je např. klimatizace nebo ventilace, čímž se sníží počet systémů řízení ve prospěch jednoho a tím dojde k dalšímu snížení spotřeby elektrické energie.

Schéma úspor po modernizaci osvětlení v jednom z realizovaných projektů


Modernizace osvětlení bez příspěvku? ANO! Světlo jako služba.
Zkušenosti ukazují, že největší překážkou modernizace je vynaložení velké počáteční částky z vlastního kapitálu. Investoři a majitelé průmyslových hal však již nemusí pořizovat svítidla a osvětlovací systémy z vlastních zdrojů. Společnost TRILUX nabízí model, který nevyžaduje závazek vlastního kapitálu pro investici. Náklady na celý investiční proces, počínaje návrhem a výběrem řešení, přes demontáž stávajících svítidel, instalaci nové osvětlovací soustavy a následnou údržbu, jsou zahrnuty v měsíčním nájemném.
Jak funguje služba LIGHT AS A SERVICE, kterou můžeme přeložit do češtiny: SVĚTLO ­JAKO SLUŽBA? „Použiji analogii s leasingem automobilu – z právního hlediska vozidlo patří finanční instituci – ale fyzicky ho používá podnikatel, který platí měsíční fakturu za leasing a kupuje pohonné hmoty potřebné pro jízdu na trasách. Po uplynutí doby trvání smlouvy máme možnost odkoupit vůz rovnou zpět nebo se rozhodnout pro nový model. Služba LaaS funguje stejným způsobem – svítidla jsou pronajata na stanovenou dobu a na konci smlouvy se zákazník rozhodne, zda je chce převzít do vlastnictví, nebo je vyměnit,“ ilustruje mechanismus fungování služby LaaS Ing. Jan Šilhán.

Svatý klid a úspory – zabalené do svítidla LED
„Zákazníci, kteří se rozhodnou pro model Light as a Service, získají přidanou hodnotu pod názvem HOLY SPACE – dodavatel zajistí návrh celé instalace, případnou demontáž starých svítidel a instalaci nových. Kromě toho je zodpovědný za implementaci systému řízení osvětlení, pokud je tento systém součástí investice. Přebírá také prediktivní údržbu, předvídá poruchy, čímž předchází přerušení provozu a případným nákladným odstávkám,“ uvádí výhody nového modelu Ing. Jan Šilhán.

Společnost TRILUX se postará o vše, aby se manažeři průmyslových hal a společností mohli soustředit na hlavní úkoly a obchodní cíle své firmy. Čísla ukazují, že při modernizaci zastaralé a energeticky náročné instalace ve velkém skladu nebo průmyslovém areálu je měsíční poplatek často nižší než úspory, které nový systém osvětlení přináší, což je pravděpodobně nejlepší ekonomický argument pro potenciální investory.
Energetická krize a s ní spojené náklady silně přesvědčují investory a majitele průmyslových hal, aby modernizovali své stávající technologie. Se společností TRILUX na své straně, jako kompetentním partnerem, mohou firmy v průmyslovém sektoru rychle, spolehlivě a snadno využít potenciál úspor. Kromě dodávek produktů poskytuje TRILUX odborné poradenství a podporu v každé fázi projektu – od návrhu až po realizaci.