Po dvou ročnících, které byl spolek nucen přesunout do on-line prostoru, se opět vracíme k prezenční formě. Konference bude současně streamována (online).

20. ročník konference bude ve znamení čtyř základních témat, kterými jsou energetická situace, nové technologie, problematika lidských zdrojů a kybernetická bezpečnost. Úvod konference bude patřit netradičně pojaté moderované debatě o vývoji českého vodárenství. Dále, podobně jako v loňském roce, zástupci ministerstev, která vytvářejí regulatorní rámec oboru, zaujmou místa u diskuzního stolu a budou odpovídat na dotazy moderátora i publika. Následovat budou odborné přednášky obsahově vycházející z výše uvedených témat. Vše bude tentokrát probíhat v jediném konferenčním prostoru, aby žádný z účastníků konference nebyl vystaven složitému rozhodování, které přednášce dát přednost.

Více jak 40 partnerských firem vám představí své výrobky, služby a technologie v přilehlých prostorách konferenčního sálu.

S pozvánkou včetně podrobného programu a organizačními pokyny se můžete seznámit zde. Závaznou přihlášku pro prezenční účast nebo pro online účast je zapotřebí odeslat nejpozději do 12. 10. 2022 na e-mail doudova@sovak.cz.

Těšíme se na viděnou na začátku listopadu v TOP HOTELU PRAHA!