René Růžička STAVOKONZULT pořádá již 6. ročník  celostátního odborného semináře „ Otvorové výplně stavebních konstrukcí „  pořádaný tradičně v Hradci Králové v Kongresovém centru Aldis. Akce se koná ve dnech 25.- 26.října 2011 za účasti dvou odborných garantů , Technického a zkušebního ústavu stavebního Praha,s.p. a Výzkumného ústavu pozemních staveb - Certifikační společnost, s.r.o.

Záštitu nad touto akcí převzal pan Ing. Lubomír Vais,   ředitel Státního fondu rozvoje bydlení a pan Ing. Václav Matyášprezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví.

Na přípravě semináře dále spolupracují:

Česká komora autorizovaných inženýrů,Státní fond rozvoje bydlení,Svaz podnikatelů ve stavebnictví,Sdružení výrobců stínící techniky a jejich částí .

Seminář je určen projektantům,   architektům,   výrobcům otvorových výplní  a    jejich komponentů  s  příslušenstvím ,  stavebním,   montážním  společnostem,  stavebníkům a investorským organizacím   jako jsou stavební odbory měst a obcí  nebo bytových  družstev  a správcům  bytových fondů.

Součástí výstavních prostor semináře bude  nejen  prezentace firem dodávajících certifikované materiály ale také  výstava věnovaná vývoji okenních profilů a skel od roku 1970 až do naší současnosti.   Seminář je zařazen do programu celoživotního vzdělávání ČKAIT a  je  ohodnocen 2 body.

Více informací o přihlášení k účasti a možnosti prezentace získáte na internetových stránkách www.stavokonzult.cz

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:   Uzavírka anotace přednášek a přihlášení partnerů na seminář je do 31. srpna 2011!

René Růžička Stavokonzult
Plynárenská 45
400 01  Ústí nad Labem

Nejaktuálnější informace o pořádaných akcích na:

www.stavokonzult.cz