Součástí seminářů bude také doprovodná výstava. Konference bude zahrnuta do programu v projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT.
Hlavním tématem je použití geosyntetik ve stavbách, jejich propagace a ekonomická efektivita staveb s jejich využitím. Prezentovány budou také zajímavé stavby s aplikací geosyntetik.

International Geosynthetics Society - Česká Republika (IGS.CZ) je národní pobočkou International Geosynthetics Society (IGS), založené roku 1983 v Paříži. IGS je společnost založená za účelem vědeckého a technického rozvoje geotextilií, geomříží, geomembrán a dalších jim podobných materiálů a souvisejících technologií.

International Geosynthetics Society Česká republika (IGS.CZ) je společnost založena za účelem vědeckého a technického rozvoje geotextilií, geomříží, geomembrán a dalších jim podobných materiálů a souvisejících technologií.

Více informací naleznete na www.igs.cz