Rozšiřující se kolekce výrobků a služeb bude k vidění v expozici společnosti Doka (FN.421 – FN.423), která se bude rozkládat na ploše téměř 4 500 metrů čtverečních.

Se svou hodnotovou nabídkou – „Vytváříme skutečnou přidanou hodnotu pro zákazníky” – má společnost Doka v odborných kruzích výjimečné postavení a její pověst silného a spolehlivého partnera ve stavebnictví je neochvějná. „Dialog se zákazníky, partnery a všemi zájemci je pro nás klíčový. Na veletrhu bauma je puls oboru skutečně znát a já osobně se těším, že to zažiji na vlastní kůži,“ říká Robert Hauser, CEO společnosti Doka. „Na veletrhu bauma 2022 se poprvé představíme jako součást skupiny Umdasch. Tím se společnost stává silným partnerem v rámci celého životního cyklu výstavby a vytváří jedinečnou platformu, která účastníkům přináší cenné synergie.“

Pod heslem „DOKA SPOJUJE“ nabízí skupina společností účastníkům možnost dozvědět se více o výrobcích, inovacích a trendech. Návštěvníci se mohou těšit na expozici se 45 exponáty, širokou škálu aktivit a celkem 110 živých vystoupení, která uvedou téma „DOKA SPOJUJE“ do života. Návštěvníci budou mít také příležitost pohovořit s týmem personalistů a dozvědět se o nabídce pracovních míst.

Lešení stavíme do výšin
Během veletrhu bauma představí společnost Doka pod značkou AT-PAC lešení Ringlock s certifikací DIBt. Strategické partnerství se společností AT-PAC, lídrem na trhu průmyslových lešení, trvá už od roku 2020. Výsledkem je silná globální přítomnost, která se v současné době rozšiřuje s tím, jak společnost Doka upevňuje svou mezinárodní působnost a rozvíjí svou vizi nabízet zákazníkům po celém světě komplexní řešení. Fyzická přítomnost téměř 30 metrů vysoké lešenářské věže odráží úspěch tohoto vztahu a již z daleka návštěvníky přivítá. V rámci demonstrace strategického pokroku předvede společnost Doka také aplikace pro průmyslové zákazníky, jako jsou ropný a plynárenský průmysl, jakož i pro stavebnictví. Kombinace portfolia bednění, softwaru pro správu lešení Hi-Vis® a dalších doplňkových služeb staví společnost Doka do pozice dodavatele, který podporuje zefektivňování stavebních projektů po celém světě.

Nové výrobky ze světa Doka
Společnost Doka si uvědomuje, že na stavbách jsou rozhodujícími faktory úspěchu bezpečnost, flexibilita, ergonomie a hospodárnost, a proto jsou bednicí a lešenářské systémy Doka optimalizovány tak, aby tyto potřeby naplňovaly. Na stánku společnosti Doka si návštěvníci mohou v prostorném areálu zblízka vyzkoušet praktická řešení.

Robert Hauser, CEO společnosti Doka


Společnost Doka zahajuje novou éru v oblasti stropního bednění, neboť v tomto segmentu předvádí dosud nevídanou řadu systémů. Všestranná konstrukce je navržena tak, aby vyhověla jakémukoli typu geometrie vodorovné konstrukce, a snadno dokáže balancovat mezi drobnou bytovou výstavbou a rozsáhlými staveništi. Při vývoji výrobku jsme se zaměřili především na zlepšení ergonomie a bezpečnosti na staveništích. Systém zároveň přináší výrazné zvýšení produktivity, protože umožňuje optimalizovat procesy na staveništi pomocí automatizace. Návštěvníci se mohou těšit na to, že si zblízka prohlédnou celou rodinu systémů, přičemž tento zážitek doplní ukázky.
Na veletrhu bude také ukázána modernizace systému Framax Xlife plus; zákazníkům budou představena další vylepšení tohoto výrobku. Tento zavedený systém pomáhá stavebním společnostem úspěšně realizovat stavební projekty již mnoho let a nyní se díky nové výšce systému (tři metry) dokonale hodí pro bytovou výstavbu. Díky faceliftu a novému příslušenství společnost Doka opět zvedá laťku v prémiovém sektoru.
Všestranný systém DokaXlight obsahuje několik inovací s nově vyvinutými komponenty, které umožňují použití zavedeného systému stěnového bednění v budoucnu také jako stropního bednění.
V oblasti infrastruktury se zaměříme na prezentaci inovativního systému Doka UniKit. Pod názvem UniKit bude v Mnichově k vidění několik komponent, primární a sekundární nosník a věž 480. Komponenty lze nejen vzájemně kombinovat, ale lze je také integrovat se všemi ostatními systémy nosných věží Doka. Ať už se jedná o mosty, tunely, elektrárny nebo výškové budovy, na základě modulárních standardních komponentů lze vytvořit nákladově efektivní kompletní řešení pro každou aplikaci. Společně s bednicími řešeními společnosti Doka lze infrastrukturní a výškové projekty realizovat efektivně, bezpečně a bez propojovacích mezičlánků. To vše od jediného dodavatele.

Optimalizace provozu na staveništi pomocí nejnovějších digitálních řešení
Pro společnost Doka je výměna zkušeností se zákazníky, partnery a nadšenci z oboru zásadní pro společné budování budoucnosti. Jedním z témat zaměřených na budoucnost je digitalizace, která prostupuje napříč všemi produktovými oblastmi. V oblasti digitálních služeb si návštěvníci budou moci vyzkoušet nejnovější digitální řešení a služby společnosti Doka, včetně mobilní aplikace Easy Formwork Planner, díky níž je plánování bednění téměř intuitivní. Nabídka digitálních služeb společnosti Doka bude prezentována ve třech oblastech – Smart Site, Smart Assistants a Smart Planning. Společnost Doka se zaměřuje na digitální řešení, která mají za cíl optimalizovat provoz na staveništi a následně významně přispět ke zvýšení produktivity na staveništi. Zaměřuje se na klíčové aspekty, jako je zjednodušení pracovních postupů, větší transparentnost a lepší kvalita provedení.


Doka přináší reklamu na staveniště
V rámci projektu SiteLight, který se na veletrhu objevuje poprvé, se představí návštěvníkům zcela nové spektrum možností reklamy na staveništi. Inženýři společnosti Doka a odborníci na LED technologii ze sesterské společnosti umdasch The Store Makers přinášejí revoluci do staromódních reklamních poutačů na staveništích v podobě inspirativního média, které neustále mění perspektivu podle toho, jak stavba roste. SiteLight otevírá nové dveře marketingovým profesionálům v oblasti digitální out-of-home reklamy tím, že využívá bleskovou technologii a marketingová partnerství, která umožňují využívat nápadné, ale jen dočasné digitální reklamní plochy ve vysoce konkurenčních oblastech. Inovativní technologie bude viditelná daleko za hranicemi výstaviště, protože 120 metrů čtverečních reklamní plochy SiteLight tvořené 84 LED panely obepíná 30 metrů vysokou lešenářskou věž společnosti Doka.

Doka vypočítává uhlíkovou stopu všech výrobků
Společnost Doka jako součást skupiny Umdasch si uvědomuje rostoucí význam udržitelnosti a důležitost kritérií ESG pro investice zákazníků a stanovila si ambiciózní cíle v oblasti udržitelnosti. V rámci rozsáhlého projektu společnost Doka vypočítala uhlíkovou stopu (PCF) většiny ze svých 6 000 výrobků: „Základem směřování k nulovým emisím uhlíku je transparentnost,“ vysvětluje Hauser. „Zpřístupněním údajů o emisích CO2 našim zákazníkům na úrovni jednotlivých výrobků zajišťujeme transparentnost, která je ve stavebnictví unikátní.“ Tímto přístupem Doka jako součást dodavatelského řetězce podporuje snahy svých zákazníků snižovat jejich vlastní uhlíkovou stopu. Hauser dodává: „Nyní víme, kde jsou velké zdroje emisí CO2 v celém životním cyklu výrobku; od získávání surovin přes výrobu a dopravu na staveniště, fázi použití, až po následné využití a recyklaci na konci životnosti výrobku. I když naše bednění v budově nezůstane, stále má na staveništi dopad na emise CO2, o kterém chtějí zákazníci vědět. Nyní tyto informace máme a neustále snižujeme naši stopu zaváděním nových opatření v rámci celého hodnotového řetězce.“ Na veletrhu bauma 2022 bude společnost Doka podrobně informovat o uhlíkové stopě u velké části vystavovaných exponátů a výrobků. Kromě toho budou mít návštěvníci možnost dozvědět se více o iniciativách skupiny Umdasch u jejího vlastního pultu udržitelnosti na stánku společnosti Doka.

Doka na veletrhu bauma 2022, 24. až 30. října 2022.
Stánek FN.421-FN.423, Freigelände Nord / West, Messe München (Veletržní centrum Mnichov)
Další informace: www.doka.com/bauma