Expozice si zde pronajalo rekordních 2 250 vystavovatelů ze 45 zemí světa, kteří rozsahem svých stánků vůbec poprvé zaplnili výstavní plochu větší než 200 000 m2. Bez zajímavosti jistě není ani fakt, že více než 70 000 návštěvníků výstavy bylo z řad architektů, projektantů a stavebního průmyslu. Klíčovým tématem veletrhu byla automatizace a digitalizace ve stavebnictví.

Na špičkové úrovni byl také doprovodný program výstavy. Kupříkladu zájemci o současnou moderní architekturu v praxi se mohli zdarma zúčastnit večerní okružní jízdy Mnichovem, jejímž tématickým zaměřením byla návštěva celkem 76 nových stavebních projektů, které v uplynulém období ve městě vznikly. Start prohlídky a sraz účastníků byl na náměstí Odeonsplatz, odkud průběžně startovalo v krátkých intervalech celkem sedm autobusů. Trasy autobusů kombinovaly návštěvu různých objektů, což účastníkům umožňovalo navštívit právě ty z objektů, které byly největším předmětem jejich zájmu.


Organizátory výstavy samozřejmě také zajímalo, jak jsou s jejich službami spokojeni vystavovatelé a návštěvníci veletrhu. Z průzkumu vyplynulo, že 98 % účastníků veletrhu hodnotí výstavu a služby jako vynikající. 97 % návštěvníků dále uvedlo, že mají v úmyslu výstavu po dvou letech navštívit znovu. Vysoké hodnocení návštěvníků bylo dáno také širokému sortimentu vystavovaných produktů, přičemž u jednotlivých produktů a stavebních systémů z 95 % nechyběla účast vedoucích firem na trhu v daném odvětví.

Z výše uvedeného je zřejmé, že německé výstavnictví dále těží ze své role globálního lídra v tomto oboru, z výborného dopravního spojení z celého světa a přirozeně také z obrovské síly německého trhu, který je právem mnohými zahraničními účastníky považován za odrazový můstek na další evropské trhy.

Lze jen očekávat, že po Brexitu tento význam dále poroste.