Díky značkám DELTABLOC®, STEELBLOC®, PHONOBLOC® a CITYBLOC® posouvá společnost DELTABLOC® neustále hranice v oblasti pasivní bezpečnosti silničního provozu a ochrany před hlukem.
Atraktivní novinkou ve výrobním sortimentu je i monolitická betonová bariera (MBS). Na bližší informace o tomto produktu jsme se zeptali Mgr. Tadeáše Kopečka.

Zkuste našim čtenářům stručně představit monolitickou betonovou bariéru (MBS), se kterou vaše společnost přichází na český trh.
Náš MBS je jedním ze záchytných systémů pro pozemní komunikace podle ČSN EN 1317-1, je zkoušený podle ČSN EN 1317-2
a posuzovaný jako stavební výrobek podle ČSN EN 1317-5+A2. Vyrábí se, přesněji řečeno betonuje se, průběžně přímo na staveništi. Mobilní forma – posuvné bednění Deltabloc – je umístěna přímo na finišeru. Svodidla mají tvar „New Jersey“ a jsou oboustranná. Jejich výšku lze měnit podle požadavků projektu na 80 cm, 100 cm, 110 cm nebo 120 cm, zádržná úroveň je H3 při pracovní šířce W2. Lze je použít na dálnicích, rychlostních silnicích, místních komunikacích a mostech. V případě potřeby je možné ve spodní části zhotovit odvodňovací otvory. Podkladem pro MBS je pevný zpevněný povrch, většinou asfalt.
Nosný systém tvoří předpínací lana s antikorozní úpravou, která nejsou napnutá. Jejich správná poloha se zafixuje pomocí otvorů v konstrukci posuvného bednění a následně se zabetonuje do pasů.

Zmínil jste ochranu proti korozi nosného systému MBS. Jakou antikorozní úpravu předpínacích lan používáte a jaké jsou výhody pro stavební firmu a investora?
Naše společnost používá předpínací lana chráněná epoxidovou povrchovou úpravou nanesenou nástřikem. Tato úprava zajišťuje jejich odolnost vůči povětrnostním vlivům a zimní údržbě. K tomu jsme dospěli po změně technických parametrů MBS v Německu, kde jsou MBS u investorů velmi oblíbené a často využívané pro svou rychlost realizace a bezúdržbový provoz. Vzhledem k tomu, že několik nehod prokázalo po několika letech používání MBS značnou korozi použitých kabelů nosného systému, a tím částečnou nefunkčnost a ohrožení bezpečnosti provozu, byly technické parametry pro používání změněny na povinnost používat v MBS pouze nosný systém s antikorozní úpravou. Proto naše společnost nabízí MBS s antikorozní úpravou nosného systému i na českém trhu. Pro stavební firmu jsou výhodné finanční úspory při betonáži svodidel, kterou provádí vlastními silami přímo na stavbě, a také při realizaci dilatačních spár. U našeho systému jsou nutné řezané spáry, které se však netěsní každých 5 m. Pro investora je pak výhodná údržba svodidel, protože odpadá nutnost jejich pravidelné kontroly a přetěsňování poškozených svodidel pružnými tmely. Při použití lan s epoxidovou povrchovou úpravou je garantována životnost našeho výztužného systému 50 let, což při porovnání poměru nákladů a životnosti našeho zádržného systému přináší investorům značné finanční úspory.

Mgr. Tadeáš Kopeček


Co všechno může vaše společnost nabídnout stavební firmě nebo investorovi pro konkrétní projekt?

Naše společnost může zajistit realizaci MBS dle platného TPV pro ČR a Montážní a servisní příručky pro MBS zcela „na klíč“ našimi pracovníky a technikou. Nebo může podpořit stavební firmu na konkrétním projektu a stavební firma jej pak realizuje vlastními pracovníky a prostředky dle vlastního harmonogramu. V takovém případě dodáváme pouze antikorozní podpůrný systém, posuvné bednění pro příslušný typ betonových zábran, školení a technickou podporu pro vlastní výrobu, tedy betonáž zábran na samotné stavbě. Spolupracujeme také při zajišťování kontroly kvality a požadované certifikace dle příslušných předpisů (TP) platných v ČR. Z naší strany se jedná o standardní model spolupráce prostřednictvím licencované projektové smlouvy, který využíváme ve 45 zemích, kde máme své partnery.

Jaká je příprava a co je potřeba k výrobě těchto betonových monolitických svodidel na místě, například vzdálenost od betonárny atd., a jaké jsou výhody pro investora?
Stejně jako každá činnost v procesu výstavby vyžaduje výroba betonových monolitických svodidel na staveništi přípravnou fázi podle projektu stavby. Před samotným betonováním je nutné svodidla přesně rozvrhnout a vyměřit a následně vyfrézovat otvory v podkladu. Poté se připraví (odvinou) podpůrná lana pro denní práce, cca 300 m, a může se začít s vlastní betonáží. Stavební firma má obvykle vlastní betonárnu v blízkosti staveniště, a proto nejsou dopravní vzdálenosti velké. To je důležité pro kvalitu dodávané směsi a ekonomiku výroby, zvláště při dnešních cenách pohonných hmot. Při výrobě a přepravě betonové směsi pro MBS je třeba přesně dodržovat pravidla a receptury, aby vlastní betonáž na stavbě pomocí posuvného bednění probíhala bez problémů a v požadované kvalitě. Poté se proříznou dilatační spáry a upraví se styk mezi svodidlem a podkladem a provede se finální úprava povrchu, tzv. kosmetika. Pokud jsou požadovány také drenážní otvory, vyjmou se přípravky a začistí se jejich hladké okraje. V závislosti na počasí je třeba zajistit také zvlhčení a zakrytí svodidla.


V blízké budoucnosti (a již nyní se tak děje) budou stavební projekty financovány také prostřednictvím tzv. projektů PPP (výkon veřejné služby je svěřen soukromému partnerovi). Jak vnímáte zájem investorů z vašeho pohledu, například na základě vašich zkušeností ze zahraničí?

Zavádění a využívání MBS v projektech PPP je v zahraničí velmi rozšířené a oblíbené. Například na Slovensku byly dosud realizovány dva projekty PPP, které využívají celkem téměř 100 km MBS. Zahraniční investory oslovila hlavně moznost realizovat výrobu svodidel přímo na staveništi a ve vlastní režii, což přispělo nejen ke snížení nákladnosti projektu, ale i k časové flexibilitě. Rovněž je oslovila dlouhá životnost přesahující smluvní délku PPP projektu, což pak generuje úspory při předání PPP projektu koncovému uživateli po skončení doby trvání projektu. U obou projektů byla použita svodidla ve středním dělicím pásu s napojením na ocelová svodidla. Ta byla realizována buď přímo na MBS, kde je poslední úsek svodidla (4 m) vyztužen dodatečnou výztuží, nebo pomocí 4 m dlouhého prefabrikovaného přechodného dílu, který tvoří přechod mezi MBS a ocelovým nebo betonovým prefabrikovaným svodidlem.

Děkujeme za rozhovor
Ing. Jaroslav Pospíšil