Na konferenci s mezinárodní účastí přednesli své příspěvky a zkušenosti s touto tématikou odborníci z České republiky, Slovenska, Maďarska a Rakouska.

BKT Summit probíhal prezenčně v Libčicích u Prahy a ve Slovenských Piešťanech. Program summitu byl navíc přenášen také formou Online přenosu přes stream platformu stream.bktsumit.online, což umožnilo sledování zajímavých přednášek mnohem širšímu okruhu zájemců.

Summit odstartovaly moderátorky události, kterými byly Ing. Dagmar Kopačková v Praze a PhD a Ing. Ľubica Šimkovicová v Piešťanech. Krátce nato se již rozběhl odborný program konference. Úvod obstarali odborní partneři konference, kterými Ing. Pavol Kukura a paní Ilona Prausová, kteří hovořili o významu systémů BKT při realizaci tzv. „Zelených budov“. V dalším příspěvku hovořil pan Ing. Igor Maco o využití systémů BKT ve výstavbě bytových souborů a staveb pro veřejný sektor. Na něj navázal Ing. Juraj Očenášek, který vyzdvihl význam nasazení systémů BKT v oblasti výstavby pasivních domů.

BKT Summit Rehau 2022


Velmi zajímavou přednášku přednesl pan Ing. Rudolf Vyhnálek, PH.D, který vysvětlil přínosy projektování systémů BKT v prostředí BIM. Právě tento způsob navrhování staveb se má stát od roku 2023 pro veřejný sektor povinný u zakázek přesahujících hodnotu 150 mil. Kč. Ten zároveň vyzdvihl systémy velkoplošného vytápění a chlazení Rehau, které jsou z hlediska softwaru na tyto změny velmi dobře připraveny již nyní.

Druhé kolo přednášek odstartoval obchodní ředitel společnosti Rehau ČR,  pan Ing. Ivan Chichmanov. Ten zmínil TOP projekty na území ČR, ve kterých byly systémy BKT s úspěchem použity.

Využití systémů BKT u nadstandardního bytového projektu s názvem Euroterrace v Žilině představil Ing. Arch. Michal Diviš.

Na něj navázal pan Ing. Tomáš Szebeléedi, který zhodnotil výhody prefabrikace systémů BKT a jejich uplatnění na stavbách v Maďarsku.

Velmi zajímavou přednášku z oblasti praktického využití systémů BKT si připravil pan Michael Blažek ze společnosti Rehau, který hovořil o realizaci systému BKT provedeném mokrým způsobem. Aplikace systému byla realizována při výstavbě domu pro seniory v Praze-Šeberově, kdy na monolitický betonový strop byly nejdříve upevněny vodící lišty systému. Do takto upevněných lišt bylo po té instalováno potrubí Rehau a po provedení tlakové zkoušky bylo potrubí překryto sádrovou omítkou.

BKT Summit Rehau 2022


Druhý blok zakončil pan Ing. Marek Kremeň, který hovořil o významu systémů BKT v souvislosti s vytvořením optimálního prostředí v budovách v návaznosti na možnosti dosažení nejvyšších stupňů certifikace.

Také třetí blok přednášek přinesl mnoho zajímavého. Slovenské TOP projekty s aplikovanou technologií BKT představil ve svém vystoupení pan Ing. Igor Krajčovič. Konstrukce z pohledového betonu v návaznosti na provádění BKT ve své přednášce zmínil Ing. Robert Coufal, PH,D ze společnosti TBG Metrostav. Co ve skutečnosti znamená tepelná pohoda a nepohoda v návaznosti na velkoplošné vytápění a chlazení vysvětlil v následující přednášce Prof.Ing. Dušan Petráš, PH,D. Mimořádně zajímavou přednášku na téma realizace stropního bednění a provádění BKT si pro posluchače připravil pan Ing. Martin Juren ze společnosti PERI. Ten představil některé poznatky z aplikace BKT na bednění při realizaci nadstandardní vily v Čeladné na Frýdecko Místecku. Předposlední přednáška byla věnována uplatnění BKT při temperování a chlazení objektů pro obchod, skladování a logistiku. To na příkladu aplikace BKT ve skladu společnosti Billa v Seredi demonstroval ve svém příspěvku pan Ing. Michal Lešinský. Třetí blok přednášek pak uzavřel pan Ing. Jaroslav Urdzik, který se zaměřil na vytápění a chlazení tepelnými čerpadly v návaznosti na systémy BKT.

Druhý ročník BKT summitu nabídl účastníkům mimořádně komplexní informaci o systémech, možnostech, navrhování i výhodách systémů velkoplošného vytápění a chlazení v budovách. K těm mimo jiné patří možnost zajištění vytápění a chlazení s pomocí jednoho systému, celoplošné rovnoměrné rozvrstvení teploty v místnosti, bezprůvanový provoz, možnost využití celé podlahové plochy místností bez omezení, ale co zejména, mimořádně úsporný provoz topné soustavy vzhledem k nízkému teplotnímu spádu topné soustavy a tím možnosti uplatnění alternativních topných zdrojů. A to zejména v současné době růstu cen veškerých energií stojí za maximální pozornost.

 

Ivo Románek