Výroba zvláštního bednění je náročná disciplína, která vyžaduje perfektní plánování, zkušenost odborníků i přesné nástroje. Tím vším disponuje společnost Česká Doka. Nově je navíc ve výrobně zvláštního bedněník dispozici další užitečný nástroj – počítačově řízená (CNC) pila.

CNC pila v provozu Česká Doka


Společnost Česká Doka zakoupila CNC pilu. v závěru loňského roku a od prvních měsíců roku letošního pomocí ní vyrábí speciální bednění na míru, repase rámových bednění nebo výřez složitých dílů. Počítačem řízená pila disponuje šestimetrovou řeznou plochou, desítkami speciálních nástrojů pro řezání i broušení i automatickým podáváním desek pro výřez.

Výroba zvláštního bednění S pomocí profesionálních nástrojů, jako je právě CNC pila, se otevírají zcela nové možnosti výroby zvláštních bednění pro neobvyklé projekty. Přesnost, možnosti tvarů i rychlost přípravy se nedají srovnat s ruční výrobou a prvky zvláštního bednění tak mohou být na stavbách mnohem dříve, než bylo obvyklé.

Výroba zvláštního bednění vychází ze 3D modelu bednicích celků, které jsou navrhovány se zřetelem na snadnou manipulaci, bezpečnost nasazení a samozřejmě tak, aby betonu vtiskly požadovaný tvar nebo strukturu. Počítačově vytvořený 3D model je následně rozebrán na jednotlivé části bednění nebo nosné konstrukce, které jsou pomocí optimalizačního programu rozloženy na desky určené pro výřez. Následně jsou všechny prvky – tedy ramenáty a bednicí deska a případně nosný rošt – kompletovány a připraveny pro nasazení na stavbě.

Pomocí CNC pily je možné vyřezávat velmi složité tvary s milimetrovou přesností.


Repase bednicích desek

CNC pila v provozu Česká Doka v pražských Čakovicích navíc disponuje programem, ve kterém jsou uloženy detaily bednicích desek pro různé typy rámových bednění a to od téměř všech světových výrobců. V zásobě jsou i speciální nástroje pro výřez tvarovaných otvorů pro spasování s dalšími prvky bednění. Pomocí možností CNC pily tak je možné snadno vyměnit dosluhující bednicí desku v rámových dílcích bednění, které ještě mohou snadno odvést spoustu práce na stavbě.

Díky CNC pile je repase rámových bednění snadná a rychlá a to i v případě zvláštních požadavků na povrch vložené bednicí desky. V rámci repase pomocí výřezu CNC pilou totiž není výběr bednicích desek nijak omezen.

Přesný výřez

Přesnost a variabilita výřezu pomocí CNC pily se neomezuje jen na výrobu nebo repasi bednění. Možnosti výřezu můžete využít v celých dalších širokých oblastech, kde potřebujete přesně vyřezat složité díly pro další použití. Například pro klempířské výrobky, automobilový průmysl a řadu dalších oblastí podnikání.

Jednotlivé prvky jsou k sobě pasovány systémem pevných a stabilních hřebenových spojů. Celkově pak působí zvláštní bednění jako stavebnice.


Poptávku pro využí CNC pily můžete zadat prostřednictvím formuláře na stránkách shop.doka.cz nebo kontaktujte vašeho obchodního zástupce Doka


CNC provoz ve společnosti Česká Doka

 • Automatická pila řízená počítačem dokáže z deskového materiálu vyřezat s milimetrovou přesností i nejsložitější tvary.

 • Pila je využívána zejména pro realizaci prvků zvláštního bednění, přípravu náhradních desek do rámových bednění nebo výřez složitých prvků pro další oblasti nasazení

 • Pila disponuje šestimetrovou řeznou plochou, automatickým podavačem desek a desítkami různých nástrojů pro řez i broušení

 • CNC pila je umístěna v areálu společnosti Česká Doka v pražských Čakovicích

 • Provoz CNC pily patří mezi udržitelné aktivity společnosti – odpady jsou minimalizovány a přísně recyklovány, drobný odpad (piliny) je automaticky recyklován na topné pelety. V plánu je navíc solární zdroj pro provozu CNC centra Česká Doka.

CNC pila může snadno pomoci při repasování starších bednicích dílců, kdy je možné připravit náhradní bednicí desky do téměř všech typů rámových bednění.


CNC pila:

 • Počítačově řízený stroj pro přesný výřez

 • Přesný výřez prvků pro kompletaci zvláštních bednění

 • Repase bednicích desek pro rámová bednění

 • Výroba ramenátů pro stavební i jiné konstrukce

 • Výřez přesných tvarů pro další využití

Udržitelný přístup:

 • Pomocí programu pro optimalizaci rozložení prvků pro řez v rámci desky je sníženo množství odpadu a prořezového materiálu

 • Systém odsávání pilin disponuje zároveň lisem, který vyrábí topné brikety

 • Doka plánuje vybudovat solární elektrárnu pro provoz CNC pily a dalších výrobních nástrojů