Rozpony do 24 m umožní úspornou a rychlou realizaci menších rozpětí. Snadná manipulace a velká vytíženost materiálu činí zastřešení LGS 75 ideálním řešením pro jakoukoli stavbu. Další přednosti tohoto systému jsou rychlá montáž, optimalizované statické přizpůsobení, nezávislé podepření, nízké investice vzhledem ke kompatibilitě se systémem lešení ­PERI UP, nízké náklady za skladování a flexibilní přizpůsobení různým tvarům střech.V další části článku jsou uvedeny příklady nasazení tohoto zastřešení na dvou stavbách.

Novostavba bytového domu Laterem ve Zlíně
V atraktivní části Zlína ve čtvrti Zálešná se investor rozhodl postavit moderní třípodlažní bytový dům s podzemními garážemi.Vzhledem k deštivému počasí, které panovalo během října a listopadu, nebylo možné zrealizovat střešní konstrukci bez jejího zakrytí. Zhotovitel proto hledal možnost, jak zabezpečit stavbu před nepříznivými klimatickými podmínkami tak, aby mohly práce bez problémů pokračovat. Na konzolách SRU zavěšených na stropní konstrukci bylo založeno lešení PERI UP Flex a postaveno zastřešení z nosníků ULA 825. Vzhledem k navazujícím izolatérským pracím nevyhovovalo použití tohoto systému, a proto byl na druhou část objektu nasazen systém PERI UP LGS 75. Zastřešení bylo dlouhé 27,5 m a mělo rozpon cca 17 m. Z důvodu zatížení větrem a sněhem byla stanovena pole lešení po 2,5 m. Velmi se osvědčil zvolený sklon střechy 15°, který zajistil dostatečný odtok vody. Konstrukce zastřešení přenesla bezpečně i zatížení sněhem. Zastřešení PERI UP LGS 75 bylo osazeno na kolejovou dráhu z hliníkových kolejnic URT, po které mohlo být bez problémů posouváno. Usnadnilo to jak montáž, při které se jednoduše celá smontovaná pole posunovala do požadované pozice, tak také přestavbu, protože nebylo nutné celou konstrukci rozebrat a znovu smontovat. Rychlý a snadný posun v podélném směru byl prováděn několika pracovníky. Na montáž i demontáž tak stačil menší jeřáb. Montáž proběhla po 3 polích, demontáž kvůli omezenému místu na staveništi po 1 poli. Kolejová dráha byla umístěna na lešení PERI UP Flex, které bylo založeno na konzolách stejně jako v případě nosníků ULA 825. Konzoly SRU byly kotveny pomocí chemické kotvy do stropní desky a proti nazdvihnutí zabezpečeny v dolní části táhly DW 15.Přístup do jednotlivých pater bytového domu zajišťovalo ocelové schodiště PERI UP Flex 100/125 s bočním výstupem, ke kterému byl připojen stavební výtah. Schodiště o půdorysu 2,0 × 4,5 m a průchozí šířce 100 cm se schodišťovými rameny s výškou 100 a 200 cm poskytovalo pohodlný přístup a oproti běžně nasazovanému schodišti PERI UP Flex 75 díky komfortní šířce také dostatek prostoru i při provozu v obou směrech a přenášení drobného i rozměrnějšího materiálu.

Novostavba bytového domu Laterem ve Zlíně

Přestavba a rozšíření základní školy, Komňa
V obci Komňa, jednom ze tří domnělých rodišť J. A. Komenského, bylo rozhodnuto o rozšíření staré základní školy, která svou kapacitou nestačila rostoucím požadavkům. Byla navržena půdní vestavba spojená s odstraněním původní střechy a zhotovením nové. Všechny práce měly být prováděny za normálního provozu ve škole. Důležité bylo najít způsob, jak ochránit školu bez střechy i v případě nepříznivého počasí v zimním období. Dalším požadavkem bylo, aby při montáži jednotlivých prvků ocelové konstrukce s pomocí jeřábu byla střecha rozebíratelná. Firma PERI proto zákazníkovi navrhla využití osvědčeného zastřešení PERI UP LGS 75 s pojezdovou dráhou.Objekt školy vznikal postupnou výstavbou, při které byly k hlavní budově přistavovány další nižší budovy. Požadavek investora na odsunutí střechy neumožňoval využít pro zastřešení kratší stranu střechy. Jedinou možností bylo překlenutí celé střechy a její posunování nad další budovy. Z tohoto důvodu bylo navrženo pojízdné zastřešení PERI UP LGS 75 o rozponu 21,5 m a délce 12,5 m. Zastřešení PERI UP LGS 75 bylo uloženo na pomocném lešení, které sloužilo zároveň pro přístup na střechu. Lešení bylo navrženo po obou stranách budovy jako kombinace fasádního lešení PERI UP Easy a PERI UP Flex. Vzhledem k tomu, že lešení přesahovalo budovu o dvě až čtyři patra, bylo nutné provést opatření kvůli stabilitě konstrukce. Celá konstrukce byla prošroubována, bylo posíleno kotvení, osazeny příčné diagonály a vnitřní a vnější podélné diagonály. Pro zajištění stability byly postaveny 2 pomocné věže, které propojily obě lešení pomocí příhradových nosníků do jednoho celku. Příhradové nosníky byly provázány lešenářskými trubkami a pro odvedení šikmých sil byly použity textilní kurty.Na tuto dostatečně tuhou konstrukci byla osazena pojezdová dráha z hliníkových kolejnic délky 23,5 m. Pro umožnění bezpečné manipulace se zastřešením při pojíždění bylo lešení doplněno lávkou, která byla vytvořena rozšířením lešení o vnitřní konzolu.Samotné zastřešení s rozponem 21,5 m bylo navrženo atypicky s jednou stranou delší. Pro přenesení zatížení větrem a sněhem bylo kromě 2,5m polí navrženo propojení pomocí táhel DW 15. Montáž zastřešení byla provedena s pomocí jeřábu. Nejprve bylo na zemi smontováno kompletně vybavené pole včetně kederových lišt, které bylo následně osazeno jeřábem na kraj kolejové dráhy a odsunuto do konečné polohy. Po osazení tří polí byla jednotlivá pole spojena horizontálami do jednoho celku. Vzhledem k silnému větru v době montáže zastřešení nebylo možné kederové plachty natahovat na zemi. Proto byla zřízena montážní plošina uprostřed konstrukce, kde byly pak z jednoho místa nataženy všechny kederové plachty.Montáž zastřešení školy provedla firma KRAVCIV a. s. za pouhých 5 pracovních dnů.

Přestavba a rozšíření základní školy, Komňa