Saint-Gobain Glass přichází na trh s ojedinělým produktem.
SGG COOL-LITE®XTREME 60/28 je protisluneční sklo s extrémně nízkým prostupem energie při zachování vysoké stelné propustnosti. V kombinaci s hodnotou Ug = 1,0 W/m2K je SGG COOL-LITE®XTREME 60/28 v současnosti nejefektivnějším protislunečním sklem na trhu.

V čem je toto sklo tak výjimečné? Sklo SGG COOL-LITE XTREME 60/28 se vyznačuje dosud jedinečnou selektivitou tší než 2. Selektivita udává poměr stelné propustnosti - co možná nejvyšší - k celko úrovni prostupu energie - co možná nejnižší. Velmi vysoká stelná propustnost o hodnotě
Lt = 60 % vytváří v případě SGG ­COOL-LITE®XTREME 60/28 jasnou, příjemnou atmosféru a vpouští do místností dostatek stla v jakémkoliv ročním období. Naproti tomu sluneční teplo zůstává venku díky vynikající hodnotě g = 28 %. Snižují se tedy nejen provozní náklady budovy (zejména v případě komerčních staveb redukováním nákladů na ochlazování), ale redukuje se také potřeba vytápění prostorů - v porovnání s izolačním sklem až o 5 °C (podle typu stavby, trání, vnitřní zátěže atd.). SGG COOL-LITE® XTREME 60/28 tak zvyšuje komfort v interiéru a představuje menší zátěž pro životní prostředí, protože umožňuje do značné míry omezit provoz klimatizačních zařízení.
V oblasti pořízení a údržby je protisluneční sklo SGG COOL-LITE® XTREME 60/28 nejlevnější ze všech variant ochrany proti slunci. Sklo se vyznačuje nejlepší možnou hodnotou
Ug = 1,0 W/m2K ve standardním provedení u izolačních dvojskel, a tak velmi dobře izoluje teplo produkované v interiéru, což navíc umožňuje dosáhnout výrazných úspor nákladů na vytápění. Kromě toho při použití SGG COOL-LITE®XTREME 60/28 - podle typu stavby, trání a užívání - není nutno instalovat zařízení náchylná ke znečištění, jako jsou žaluzie, lamely nebo rolety. Díky spojení neutrálního vnějšího vzhledu a propustnosti stla lze SGG COOL-LITE®XTREME 60/28 výborně uplatnit i při modernizaci památko chráněných staveb.

SGG COOL-LITE® XTREME 60/28 tak představuje výrazně vyšší finační úsporu díky nižším nákladům na vytápění v zimě a nárokům na klimatizaci v létě.


VEHA spol. s r.o.
Příborská 1494, 738 30 Frýdek-Místek,
tel.: 558 640 111, fax: 558 640 129, GSM: 602 901 051
e-mail:obchod@veha.cz

Izolas, spol. s r.o.
Skle
nářská 7, 619 00 Brno - Horní Heršpice
tel.: 543 426 111, fax: 543 426 110, GSM: 606 706 481
e-mail:
obchod@izolas.cz

SAINT-GOBAIN SKLO ČR spol. s r.o.
Tiskařská 612/4, 108 00 Praha 10 - Malešice
tel.: 271 029 111, fax: 271 029 333
e-mail: info.sklo@sa­int-gobain.com