Dobře udělaná střecha dává stavbě korunu a investorovi tolik potřebný klid. Jak však tohoto stavu docílit, když kvalitních řemeslníků stále ubývá? Poradíme Vám. Pokrývačská a klempířská firma Pario z Hradce Králové má na svém kontě řadu velmi složitých a přitom úspěšných realizací, mnoho vítězství v řadě prestižních odborných soutěží (za rok 2009 jmenujme např. vítězství v soutěži Tondach pálená krytina v kategorii historické budovy se střechou kostela v Horních Beřkovicích, 1. místo v soutěži Bull of The Year 2009 za stavbu Oranžerie na zámku v Chlumci nad Cidlinou nebo 3. místo v soutěži MetalStar 2009 za realizaci falcované hliníkové taškové krytiny Prefa.)
Největším úspěchem firmy je však bezesporu zisk titulu Řemeslník roku 2010 za realizaci střechy kostela Nanebevzetí Panny Marie v Nové Pace z přírodní břidlice.
O nejnovějších aktivitách společnosti jsme měli možnost v uplynulém období hovořit s jednatelem firmy, panem Ing. Miroslavem Vízkem. Ten nám v úvodu řekl:

Rok 2009 se u naší firmy nesl ve znamení realizace mnoha prestižních zakázek. Patřila mezi ně i rekonstrukce střechy památkově chráněného objektu Domu U černé hvězdy v Praze Újezdě.
Na základě našich referencí jsme byli majiteli objektu poptáni v roce 2008, po několika jednáních spíše technického charakteru a upřesňování byla zakázka dohodnuta. Dle požadavků památkářů byla pro opravu použita prejzová krytina, kladená zplna do malty. Akce probíhala v náročných provozních podmínkách. Stavba se nacházela na dopravně velmi frekventovaném místě vč. tramvají bezprostředně u objektu. To vedlo k minimální možnosti záboru komunikací. Materiál musel být navážen v časných ranních hodinách a stavba se nesměla příliš dotknout ani provozu restaurace v přízemí objektu, který byl nepřerušen. Akce byla zahájena v dubnu 2009 a dokončena v červenci roku 2009.
Práce byly dokončeny před smluvním termínem, k plné spokojenosti nejen investorů, ale i památkářů a stavebního odboru (dokonce při předání a kolaudaci díla padala taková slova, že takto perfektně a precizně odvedenou práci dlouho neviděli... co více může potěšit?), dodává Ing. Vízek.

Jaké další akce považujete za zdařilé?

Bezesporu je to rozšíření a nástavba stávajících administrativních prostor budovy v Praze - Vinoři, přičemž opláštění budovy bylo kombinací skla, hliníkových systémů a velkoplošných šablon z titanzinku.
Realizovali jsme obklad fasády na dřevěný podklad, ze šablon firmy Rheinzink, provedení v šedomodrém předzvětralém povrchu.
Akce byla náročná zejména na provedení detailů (zvláště na rozměřování) s ohledem na navazující ostatní konstrukce.

Vaší parádní specializací jsou rekonstrukce církevních staveb. Podařilo se vám některé realizovat i v uplynulém roce?

V roce 2009 pokračovaly práce na obnově sanktusníkové věže kostela sv. Jiří Mučedníka v Radhošti. Počáteční představa investora, že v tesařských konstrukcích budou stačit pouze drobné úpravy, vzala za své po demontáži původního oplechování. Po celkové rekonstrukci tesařských prvků bylo provedeno oplechování z měděného plechu.
Repasován byl rovněž kříž s makovicí, pozlacen a osazen na hrotnici. V letošním roce by měly být dokončeny opravy střechy presbytáře.
V roce loňském roce započaly také práce na odstranění havarijního stavu střech kostela Nanebevzetí Panny Marie v Gruntě. Původní krytina z prejzů do malty byla značně degradovaná. Jednotlivé tašky byly uvolněné vlivem zvětralé malty. Po projednání s pracovníky památkové péče bylo rozhodnuto o nahrazení prejzy do malty prejzou nasucho - zvolen staropražský prejz firmy Tondach. Do malty byly kladeny pouze prejzy v oblasti detailů (střešní výlezy, štítové hrany - tzv. do rámu). V letošním roce budou práce na dokončení střechy pokračovat. Zvláštností bude použití atypického hřebenáče, dle dochovaných zbytků. Tento bude vyroben na zakázku, v některé z menších cihelen.

To jsou tedy vaše práce z tvrdých krytin. V poslední době se vám však dařily i realizace ze střešních krytin na bázi kovů...

Máte pravdu. Ani v této oblasti jsme nezaháleli. Závěrem roku jsme byli poptáni na nemalou rekonstrukci střechy katastrálního úřadu v Rychnově nad Kněžnou. Po úvahách, zda se soutěže na výběr dodavatele zúčastnit (přeci jen již se blížil konec roku, podmínkou bylo dokončení střechy v roce 2009 a před námi ještě spousta nedokončených již nasmlouvaných zakázek a velká nejistota příznivých klimatických podmínek), padlo rozhodnutí - "jdeme do toho”. Zakázku jsme získali a s pomocí spřízněné střechařské firmy i včas stihli zrealizovat - předání díla probíhalo těsně před Vánocemi (přičemž zahájení oprav je datováno začátkem listopadu 2009).
Původní střechu tvořila krytina (obdélník firmy Cembrit). Ta byla po cca 10 letech na střeše v takovém stavu, že nic jiného než její kompletní demontáž nepřipadalo v úvahu. Po neblahých zkušenostech s touto krytinou (rozvlákňování buničiny, ztráta barevnosti, rozpad hřebenáčů atd.) byla zvolena hliníková krytina PREFA, falcovaná šablona, barva antracit. Oprava nespočívala pouze ve výměně krytiny, nýbrž byl vytvořen dvouplášť s pojistnou difúzně otevřenou fólií. S tím souvisela i výměna střešních oken. Původní (nejmenovaného tuzemského výrobce) měla již zenit své funkčnosti za sebou (jak po technické stránce, tak též z hlediska vlastní konstrukce). Nově byla osazena okna Velux.

Zdá se tedy, že krize se vaší společnosti v loňském roce vyhnula ...

Loňský rok je často zmiňován jako rok krizový (a to nejen ve stavařině). Nicméně jsem přesvědčen, že teprve tento rok, rok 2010, přinese celou řadu vážných problémů na stavebním trhu. Svědčí o tom větší a větší tlak na ceny ve výběrových řízeních, o množství firem zúčastňujících se jednotlivých řízení ani nemluvě. Co to přináší, je nasnadě - často nesmyslné podmínky, za jakých se zakázky uzavírají. A finanční podhodnocování ze stran některých firem za účelem získání zakázek, jen aby měly práci, vidím jako cestu do pekel... Samozřejmě, v odůvodněných případech se to dá pochopit, ale pokud se z toho stává pravidlo (a pár firem s tímto chováním zná ve svém okolí snad každý z branže), netřeba dalšího komentáře.

Obáváte se tedy nadcházejícího období?

Podívám-li se do roku 2010 z pohledu naší firmy, přílišnému pesimismu nepodléhám. Do prvního pololetí spadá celá řada zakázek, od menších až po ty z našeho hlediska větší, které jsou nasmlouvány. Z větších mohu jmenovat zejména střechy na objektech Studánka v Rychnově n. Kn., bytový dům v Novém Bydžově, kostel sv. Anny v Žírči u Dvora Králové. K tomu mohu přidat pokračování prací na celé řadě kostelů, v okamžiku přidělení finančních prostředků. A nezapomínám ani na střechy rodinných domů, kde máme též několik zajímavých objektů.

Do začátku roku 2010 jsme vzhlíželi s optimismem, založeným na poměrně dostatečném množství zakázek i na zimní období. Bohužel, letošní zima si s námi dost dlouho pohrávala. Nicméně, toto klimaticky značně nepříznivé období přestála naše firma bez větší úhony, se stále stejným a stabilizovaným kádrem 35 kmenových zaměstnanců. A nyní, tj. koncem března 2010, se s vervou pouštíme do všech nasmlouvaných zakázek. Samozřejmě, skluz je citelný, občas se musíme připravit na kapacitní "stres”. Řadu zakázek jsme již měli v této době dokončovat a nové zahajovat. Ale věřím, že tak jako vždy v minulosti, i tentokrát, se se vším zdárně vyrovnáme.

Děkujeme za rozhovor a srdečné přijetí
Ivo Románek