Přestože šlo doslova o milimetry, podařilo se nakonec jeřáb ve složeném stavu v pořádku dopravit na místo. Nezasvěceným to mohlo připadat jako náhoda, nicméně tomu předcházely měsíce příprav, během nichž technici ze společnosti Liebherr-Stavební stroje CZ, s. r. o. propočítávali všechny možné úhly a vzdálenosti k bezpečnému průjezdu branou. O transport jeřábu se tehdy dokonce zajímala i Česká televize.

Zázemí jeřábníka v podobě na boku umístěné kabiny se sklopným oknem.


Dnes je to téměř rok, co jeřáb 81 K.1 v Kroměříži pracuje, a ještě další rok bude. Rekonstrukce střechy významného historického objektu vyžaduje přesnou práci. Příprava stavby zabrala nějaký čas – i proto, že pod rozebíranou střechou se nachází jedna z nejvzácnějších obrazáren u nás (domov tu mimo jiné našel Tizianův mytický obraz Apollo a Marsyas). Zakázku na rekonstrukci střechy má pod patronátem již zmíněná společnost Navláčil ze Zlína, která má od společnosti Liebherr celkem šest jeřábů. Tento poslední se vyznačuje některými novými bezpečnostními prvky a technologiemi, jež z něj dělají špičku v oboru. Model 81 K.1 byl veřejnosti poprvé představen na mnichovském veletrhu Bauma v roce 2016, kdy tehdy nahradil úspěšný model 81K.

Dominantou nádvoří kroměřížského zámku je nyní zhruba ještě na dva roky tento jeřáb Liebherr.


Věžový jeřáb Liebherr 81 K.1 je umístěn uprostřed historického nádvoří zámku. Pro tyto účely bylo potřeba patřičně upravit podloží, na kterém jeřáb stojí. Na rozdíl od běžných podmínek se zde jeřáb nemůže otáčet kolem vlastní osy o 360°, protože mu v tom brání 84 metrů vysoká zámecká věž. Pokud je jeřáb v provozu, kolizi výložníku s věží zabrání nainstalovaná funkce ABB, která hlídá vymezený pracovní prostor. Při nečinnosti by se měl standardně jeřáb odbrzdit tak, aby se mohl volně otáčet a netvořil překážku větru. To v tomto případě není možné, a tak je jeřáb mimo provoz kotven. Výložník je otočen směrem k hlavnímu vchodu a před zámkem je prostřednictvím dvou ocelových lan upevněn ke dvěma pětitunovým závažím. Výpočet kotvení byl proveden ve statickém oddělení výrobního závodu věžových jeřábů Liebherr v německém Biberachu a jasně stanovuje, jak těžké mají být tyto zátěže, jak silné má být ocelové kotvicí lano i pod jakým úhlem mají být lana vedena, jak mají být napnuta a v jaké vzdálenosti na výložníku musí být pojezdový vozík.

Nový host na zámku v Kroměříži. Jeřáb Liebherr 81 K.1: Kompaktní silák s velkým dosahem


Před zahájením práce musí jeřábník spustit hák a odvázat lana. Pak teprve může vystoupat po žebříku (který vede skrz věž z příhradových konstrukcí) do provizorní kabiny, jeřáb otočit a začít s manipulací. Druhým možným způsobem je ovládat jeřáb ze země pomocí dálkového ovladače.

Ovládání jeřábu 81 K.1 je plynulé a poskytuje jeřábníkovi dostatečnou zpětnou vazbu. I díky ergonomickému ovladači, který se dá pověsit na krk.


Na háku stroje tu mají nejčastěji připevněný malý kontejner (říkají mu „prase“), ve kterém se spouští veškerý materiál, jako jsou střešní šindele (tzv. bobrovka), latě, námětky, krokve, šikmé sloupy apod. Původní stavební materiál se musí nejprve důkladně prohlédnout a pak se dle potřeby nahrazuje novým. Aby na práci nepršelo a nesvítilo na ni slunce, je na střeše vždy v daném úseku postaven provizorní přístřešek z příhradových konstrukcí, pod kterým probíhají rekonstrukční práce. Ten se spolu s lešením posouvá podle toho, jak práce postupují.

Tady to všechno začalo. Více než 40 metrů vysoký jeřáb projel ve složeném stavu touto branou. Památkáři se báli zbytečně, průjezd byl spočítaný doslova na milimetry.


Zpátky ale k jeřábu. Kabina nového modelu 81 K.1 je umístěna z boku, není tedy integrovaná jako u předcházejícího modelu 81 K. Jeřáb může být vybaven celou řadou chytrých elektronických asistentů. Může na sobě mít několik senzorů, které sbírají a vyhodnocují provozní data. Najdeme je na otoči, na pojezdovém vozíku; speciální senzor snímá zdvih lana. Z důležitých funkcí zmiňme ty nejzásadnější. Anemometr měří rychlost větru, výstup na antikolizní systém AKS je od roku 2010 u nových jeřábů povinnou výbavou a jde vlastně o jakýsi dorozumívací systém mezi jeřáby. „Pokud máte na stavbě více než dva jeřáby, potřebujete koordinátora, nebo ještě lépe systém AKS, který umí eliminovat chyby způsobené lidským faktorem,“ říká prodejce jeřábů ze společnosti Liebherr-Stavební stroje CZ, Pavel Buriánek. Velkým elektronickým pomocníkem je systém vymezení prostoru (ABB). Obsluha definuje bezpečnostní výseč a elektronika už pohlídá, aby se do ní jeřáb nedostal. V Kroměříži je tato funkce užitečná už kvůli zmíněné zámecké věži. Load Plus je poměrně novou, nicméně vítanou funkcí. Umožňuje totiž obsluze jednorázově navýšit únosnost jeřábu až o 20 %, ovšem za cenu mírného zpomalení pohonu zdvihu. Nejen jeřábník ocení funkci mikrozdvihu. I s takto velkým jeřábem se tak dá vykonávat hodinářská práce. Pohyb kočky se zavěšeným kladkostrojem je plynulý, a to díky použitým novým frekvenčním měničům (historicky se u jeřábů používaly pólové měniče, docházelo k rázům, vysoké spotřebě elektrické energie a manipulace byla nepřesná, což je již překonané). „Pokud přepnu na mikrozdvih, na jedničku můžu pracovat doslova v milimetrech. Když přidám, zrychlení je plynulé a citlivé,“ pochvaluje si jeřábník. Funkce mikrozdvihu je ideální například při ukládání schodišť nebo při stavbě bednění. Z dalších asistentů ještě zbývá zmínit automatické vyrovnávání břemen. Pokud se jeřáb například vlivem větru rozhoupe, tato funkce pomáhá vracet a vybalancovat rameno. Pro práci za šera či v noci je spodní strana výložníku osazena vysoce výkonnými LED světlomety, které dokážou rozjasnit celou stavbu.

Vztyčování jeřábu Liebherr 81 K.1 uprostřed nádvoří. Jeřáb musel být vzhledem k podmínkám usazen na speciálním podloží.


Liebherr 81 K.1 má pro společnost Navláčil velký potenciál. Nejenže s ním počítají také na další podobné rekonstrukce historických památek, ale dá se využít také na stavby bytových domů. V Liebherru mají řadu kladných referencí ze Slovenska, kde se několik jeřábů 81 K.1 podílelo na stavbě dopravních mostů u Ružomberku, vysokých 40 metrů. Šlo o stavbu pilířů a mostovky na dvoukilometrovém úseku. Což je další případný potenciál pro tyto stroje.

Velkou výhodu spatřuje jeřábník v tom, že s ramenem jeřábu 81 K.1 je schopný obsloužit celou stavbu.


„Naše společnost neustále roste a s ní také investice do vlastního rozvoje. Začínali jsme se stavbou rodinných domů, postupně jsme získávali větší a větší projekty a s nimi přicházela potřeba větší mechanizace,“ dodává na závěr Ing. Ivo Kadlec, stavbyvedoucí společnosti Navláčil, který má rekonstrukci Kroměřížského zámku na starost. Jeřáb 81 K.1 má podle něj tu výhodu, že s ramenem obslouží celou stavbu a v kombinaci s jeřábníkem, který své práci dobře rozumí, jde o velkou pomoc na této stavbě a dobrou investici do budoucna.

Text: Liebherr-Stavební stroje CZ s.r.o.
Foto: Navláčil stavební firma, s.r.o.