Další změnou je, že se již nebudeme profilovat jako multi-dealer, ale hodláme se v různorodé řadě odvětví a oborů primárně koncentrovat na jednotlivé produktové řady firmy Vermeer a tuto značku ještě více podporovat. V oblasti servisu se ještě více specializujeme na stroje této značky,“ vysvětluje aktuální situaci v úvodu našeho rozhovoru Ing. Pavel Drábek – jednatel firmy Vermeer CS s. r. o.

Jaký vliv bude mít odštěpení společnosti na její chod a fungování? Pocítí zákazníci nějaké změny?

Změny budou! Pozitivní a přínosné pro naše zákazníky. Hodláme maximalizovat naše úsilí ve vztahu k potřebám našich partnerů v rámci dodávek strojů a zařízení značky Vermeer a samozřejmě také jejich následného servisu. Naši zaměstnanci se ještě více specializují na produkt Vermeer, přičemž ostatní značky zastupované původně firmou TRANSTECHNIK CS budou odděleny. Společnost TRANSTECHNIK CS se i nadále bude věnovat dosavadní oblasti manipulační techniky.

Ing. Pavel Drábek – jednatel firmy Vermeer CS s. r. o.


Jaké portfolio strojů v současné době dodává na český a slovenský trh firma ­Vermeer CS?

Naše společnost v současné době dodává celou paletu strojů značky Vermeer, která by se dala rozdělit do několika skupin od strojů tzv. Zeleného programu, jako jsou např. smykové nakladače, pařezové frézy, rýhovače, štěpkovače, překopávače kompostu, horizontální a bubnové drtiče dřeva, bubnové třídiče, až po stroje pro instalaci potrubí pomocí řízeného horizontálního vrtání HDD a příslušenství.

Mohl byste blíže představit stroje, které jsou určeny pro realizaci inženýrských sítí a instalace potrubí?

Naše firma má v oblasti vývoje a výroby strojů pro realizaci inženýrských sítí bezvýkopovou metodou pokládky více než dvacetileté zkušenosti. Po celá desetiletí směřuje vývoj v oblasti strojů pro řízené horizontální vrtání (HDD) k maximálnímu výkonu, kompaktnímu designu, efektivitě a maximální krouticí síle pro zvládnutí i těch nejnáročnějších vrtných podmínek. Nabízíme celou řadu vrtných strojů Navigator různých velikostí a výkonů, které vynikají spolehlivostí a kvalitou. Stroje jsou vhodné i pro dlouhodobé a rozsáhlé projekty vrtání. Kromě již zmíněných vrtacích strojů (HDD) nabízíme také další zařízení pro instalaci sítí jako např. zemní pneumatické rakety, rýhovače, míchací jednotky, recyklační jednotky, lokalizace DCI, míchací směsi atp.

Díky nové firmě Vermeer CS nabídneme zákazníkům maximální koncentraci na produkty Vermeer


Představili jste v této oblasti v poslední době nějaké novinky?

Součástí naší práce je také sledování ekologických trendů. V současné době jsou již ve výrobě elektricky řízené stroje na horizontální vrtání. V nabídce nebudou chybět např. ani nakladače s elektrickým pohonem.

Napadá vás v souvislosti s vašimi stroji nějaká zajímavá stavba, která by se neobešla bez vaší techniky a know-how?

Za dobu našeho působení na českém i slovenském trhu jsme s spolu s našimi realizačními partnery participovali na řadě zajímavých realizací. Z celé řady mohu zmínit např. podvrt řeky Vltavy v Praze, kterou provedl náš realizační partner pomocí stroje ­Vermeer ­Navigator D80×100 serie II. Tento dvousetmetrový vrt z Císařského ostrova byl proveden v průběhu 2 dnů a byl završen úspěšným vynořením vrtací hlavy v Tróji. Poté následovalo postupné rozšiřování pilotního vrtu profilem 300 mm, 500 a 700 mm. Po vyčištění tunelu bylo za rozšiřovací hlavu o průměru 700 mm napojeno zatahovací zařízení včetně třech PE chrániček o průměru 250 mm a jedné 160 mm, které byly zatahovány najednou. I přes velmi složité geologické podloží, jež představovalo např. skalní podloží a ulehlé štěrkopísky, proběhl vrt bez výraznějších komplikací a investor byl s realizací spokojen. Rádi bychom naše stávající i potenciální zákazníky upozornili na řadu HDD strojů DR – tedy stroje s orientací na vrtání do skalnatého podloží!

Díky nové firmě Vermeer CS nabídneme zákazníkům maximální koncentraci na produkty Vermeer


Jaké služby nabízíte zákazníkům?

Pro naše klienty zajišťujeme komplexní servis. Navíc stroje nabízíme s prodlouženou zárukou. Cílem naší firmy je neustálé zlepšování kvality a dostupnosti služeb, maximální zjednodušení administrativy a zkrácení lhůt pro dodání dílů, a to i v současné době. V návaznosti na tuto tradici jsme v uplynulé době představili kompletní on-line sklad vrtacího nářadí a příslušenství na ­webu WWW.BORESTORE.EU.
Na těchto stránkách získáte přístup do virtuálního skladu. Příslušenství si jednoduše přiřadíte ke konkrétnímu typu stroje, zvolíte si způsob napojení (na obrázku vidíte, jak ve skutečnosti vypadá) a navíc máte přesnou a aktuální informaci o jeho ceně. Sklad je k dispozici 24 hodin denně.

Co vás čeká v nejbližší budoucnosti? Jaké jsou vaše výhledy?

Mezi naše prioritní cíle patří napomáhat ke snižování emisí a podporovat ekologické aktivity. Proto nás v nejbližší době čeká vstup na trh s elektricky poháněnými stroji. Sledujeme ekonomické trendy a posílíme akvizice firmy.

Děkujeme za rozhovor
Ing. Jiří Zahradnický