V současné době píše Smíchov zcela novou, moderní část svých dějin. Významnou měrou se na tom podílí pražská developerská společnost Sekyra Group, a. s. Ta v prostorách brownfieldu po bývalém nákladovém nádraží, který je vymezen ulicemi Nádražní a Radlická, buduje zcela novou čtvrť, která nese název Smíchov City. Zajímalo nás, co stálo u zrodu tohoto projektu, jaký byl přístup developera k tomuto exponovanému území a v jaké fázi se projekt nachází v současné době. Spojili jsme se proto s ředitelem developmentu společnosti ­Sekyra Group, a.  s., panem Ing. Igorem Klajmonem, kterého jsme požádali o rozhovor. Ten nám vyšel vstříc a zanedlouho jsme si již povídali v jeho pražské kanceláři.

Ing. Igor Klajmon, ředitel developmentu společnosti Sekyra Group, a. s.


Jak byste charakterizoval pražskou čtvrť Smíchov?

Pro mě osobně je Smíchov významnou pražskou čtvrtí s velkou tradicí a bohatou historií. Na severu sousedí se srdcem Prahy – Malou Stranou a při pohledu přes Vltavu vidíme bájný Vyšehrad. Je zde situován také významný dopravní uzel smíchovského ­nádraží. Tvoří jej převážně bloková zástavba a rozsáhlé prostory v podobě továrních budov a četných parků. Proto když byl před nás postaven úkol zaplnit uvolněný prostor po bývalé železnici, přikročili jsme k němu s mimořádnou pečlivostí a pokorou. Dali jsme si za cíl, slovy prof. arch. Ladislava Lábuse, „zacelit jizvu“ v tomto nevyužitém území a navázat na původní zástavbu i sítě silnic a ulic stávajícího Smíchova. V našem projektu jsme se však již chtěli vyvarovat dřívějších úzkých smíchovských komunikací bez zeleně. Rozhodli jsme se ulice rozšířit a vytvořit zde prostory pro stromy, chodníky i parkování. Smíchov je také jedna z mála čtvrtí, která má své centrum vytvořené kolem administrativně-obchodního centra Zlatý Anděl a díky investicím v 90. letech a na pokraji milénia se stala tato dříve opomíjená část Prahy samostatnou čtvrtí s ojedinělou dopravní infrastrukturou. Své stanice zde mají zastávky metra Anděl a Smíchovské nádraží, je zde napojení na příměstskou železnici, vnitřní pražský silniční okruh a díky tunelům Mrázovka a Blanka je Smíchov výborně propojen i s dálniční sítí. To vše jsou důvody, proč Smíchov nejbližší budoucnosti vnímám jako důležité alternativní centrum Prahy.

Jak se rodil projekt Smíchov City? Jaké přípravy, studie a úvahy tomuto projektu předcházely?

V průběhu let vznikla řada urbanistických úvah a studií. První urbanistická studie pochází již z roku 1994. Další soutěže a urbanistické studie proběhly v letech 2005 a 2007. Návrh nového územního plánu pak spatřil světlo světa v roce 2008. Na základě mnoha úvah a diskuzí pak vznikl další návrh územního plánu v roce 2009, z něhož vzešel podklad pro změnu územního plánu, který byl schválen v roce 2014. Teprve na jeho základě bylo možné začít záměr realizovat.

Smíchov City bude nadčasovou čtvrtí, kam se budou lidé rádi vracet


Jaký přístup jste zvolili při tvorbě konceptu nové čtvrti?

Náš přístup ve spolupráci s urbanisty, kteří nás v tomto ohledu vedli, se nesl v duchu, aby u nové zástavby nebylo poznat, že se od původní zástavby něčím výrazně liší, ale naopak, aby, slovy architekta Borise Redčenkova, „nová tkáň přirozeně srostla s původním tělem“. Zkrátka naším cílem bylo, aby běžný pozorovatel nerozeznal, zdali nové domy byly postaveny před třiceti lety nebo vloni. Zároveň jsme chtěli postavit domy, které by měly nadčasový charakter a byly dlouhodobě udržitelné. Při revitalizaci tohoto brownfieldu, kdy tato městská část projde dynamickým vývojem, jsme museli také reagovat na budoucí koncové uživatele celého prostoru. Ve skutečnosti to znamená citlivé propojení kancelářské, obchodní a rezidenční zástavby tak, aby po odchodu lidí z kanceláří se nově zastavěné území nestalo mrtvou zónou, kam večer lidé nemají důvod jít. Proto jsou zde vytvořeny podmínky pro vznik kvalitních obchodů, restaurací, služeb atd., aby zde život pulzoval v kaž­dou denní i večerní hodinu. Věříme také, že další část návštěvníků z širšího okolí Prahy přitáhne do nově vytvořené lokality i modernizovaný dopravní uzel s velkým park and ridem, kdy lidé budou mít důvod zde vystoupit, zajít si do restaurace, obchodu či za zábavou. Citlivě navázat na původní urbanismus Smíchova v našem pojetí však rozhodně neznamenalo stylizovat novou moderní čtvrť do podoby stávajícího Smíchova s úzkými ulicemi bez zeleně. Páteří projektu je vytvoření severojižního cca 800 m dlouhého boulevardu, v tomto směru jsme se inspirovali populární ­ulicí La Rambla ve španělské Barceloně. Ulice v nové zástavbě jsou mnohem širší, aby zde mohly být vysázeny stromy a vznikly zde prostory pro pohodlné chodníky a parkování. Místo jednoho centrálního parku, o kterém se původně uvažovalo, je veřejná zeleň orientována do dvou menších parků, boulevardu a ulic, naopak soukromé zahrady do obytných vnitrobloků.

Jak byla tvořena architektura jednotlivých obytných bloků, aby tato vaše idea byla naplněna?

Prvotní studie architektů počítaly v území s mnohem větší výškou zástavby. Vedení města ale preferovalo, aby rezidenční zástavba navazovala svojí výškou na okolní zástavbu s výškou do úrovně šesti pater. Původně byl náš záměr realizovat první severní etapu výstavby pouze s jedním vítězným architektonickým studiem, které by vzešlo na základě architektonické soutěže. Nicméně v průběhu soutěže a setkání s německými architekty ze studia Haas Cook ­Zemmrich jsme dali na jejich radu navázat na tradiční zástavbu, kdy jednotlivé stavební bloky tvoří samostatné domy s vlastní funkční a vizuální identitou. Proto jsme jednotlivé bloky rozdělili na sekce, kdy každé architektonické studio navrhlo tři až čtyři domy v rámci jedné sekce, abychom docílili vizuální a funkční variability, kterou bychom se v moderním pojetí co nejvíce přiblížili tradiční blokové zástavbě, jako je tomu nejenom na Smíchově, ale také v prémiových čtvrtích Vinohrady, Letná či Dejvice. Soutěže na první etapu výstavby se zúčastnilo celkem 12 architektonických studií, přičemž 6 z nich se na finálním návrhu podílelo. Pro druhou rezidenční část výstavby jsme oslovili dalších 16 architektů, přičemž deset z nich nyní pracuje na architektonickém návrhu dalších třech bloků. V současné době naše společnost spolupracuje na různých projektech s celkem 33 projekčními kancelářemi. Snažíme se tím o dosažení vysoké variability našich projektů, odstranění uniformity a zajištění funkční a vizuální jedinečnosti tak, aby naše nové budovy reflektovaly přirozený organický růst města.

Smíchov City bude nadčasovou čtvrtí, kam se budou lidé rádi vracet


Takže vaší snahou je, aby ­každý z vámi stavěných domů byl originál?

Přesně tak. Usilujeme o to, aby každý z námi stavěných domů na Smíchově měl takříkajíc svůj charakter, měl svůj vstup, omezený počet sousedů i jinou vnitřní dispozici. Naše projekty jsou navrženy systémem „zevnitř ven“ a kaž­dý dům či byt tak má jiné vnitřní uspořádání, které se propisuje i do odlišné venkovní podoby domu. Architektům předáváme pouze základní zadání s ponecháním velkého prostoru pro variabilitu a architektonickou tvorbu.

V jaké fázi ­rozpracovanosti se nyní tento projekt nachází a co ho může zbrzdit?

První část projektu Smíchov City – Sever, kterou tvoří dva rezidenční bloky s více než 400 bytovými jednotkami a kancelářskou částí, je ve výstavbě. U dalších tří rezidenčních bloků probíhají projekční práce. Zásadní záležitostí pro úspěch nově budované čtvrti je revitalizace železniční stanice Praha-Smíchov s navazujícím železničním koridorem Praha hl. n. – Praha-Smíchov – Beroun. Investorem této akce je společnost SŽ.
Paralelně s realizací této dopravní stavby bychom měli stavět druhou etapu Smíchov City – jižní část, jež zahrnuje kancelářské budovy, objekty pro nájemní bydlení, studentské koleje, obchody, restaurace, významné veřejné prostory a parky. Dominantou této části projektu bude Kampus České spořitelny, sídlo nejvýznamnější české banky, která bude zanedlouho slavit 120. výročí založení. Návaznou stavbou, kde investorem je hlavní město Praha, je výstavba dopravního terminálu s integrovanou nádražní budovou stanice Praha-Smíchov. Na jednom místě tak vznikne zastávka vlaků, autobusů, metra i tramvají. Praha zde plánuje postavit také velké P+R parkoviště, které by mělo pojmout až tisíc automobilů. Nemůžeme opomenout také výstavbu školy, jejíž příprava pod taktovkou Prahy 5 je v plném proudu. Mám-li odpovědět na druhou část vaší otázky, pak věcí, které mohou projekt zbrzdit, je skutečně celá řada. Věříme v budoucí růst ekonomiky a poptávku po nových prostorách v nových budovách. Trápí nás zvyšování stavebních nákladů a energií či nedostatek stavebních kapacit. Jedná se o obrovský projekt, kde řada jednotlivých investic musí navíc probíhat v synchronizaci se státním sektorem, městskými orgány a správci infrastruktury. U tak komplexního projektu je proměnných skutečně mnoho a věcí, které mohou celý proces výstavby komplikovat, je nepočítaně. Nicméně celá příprava probíhá prozatím úspěšně především díky aktivní spolupráci se SŽ, městem a městskou částí. Do přípravy záměru bylo ze všech zainteresovaných stran investováno obrovské úsilí a enormní prostředky, a proto věříme, že finální podoba této jižní části Smíchov City úspěšně naplní očekávání.

Smíchov City bude nadčasovou čtvrtí, kam se budou lidé rádi vracet


Do jaké míry změnil projekt Smíchov City váš pohled na tuto čtvrť?

Určitě si považuji příležitosti, že mohu být součástí týmu lidí, kteří se podílí na řešení takto rozsáhlého projektu v blízkosti centra města, jakým je hlavní město ­Praha. Je to komplexní činnost a zodpovědnost. V ­návaznosti na první historické úvahy mohl člověk poslouchat kompilát různých názorů, jak takový projekt řešit, jaká má být náplň nově vznikající čtvrti, a to jak od odborníků, politiků, ale i občanů, sousedů či starousedlíků, kteří netajili své obavy. Ta možnost poslouchat názory nejrůznějších skupin lidí nám umožnila po krůčcích věci vyvíjet, zlepšovat a postupně vytvořit strategii, jež dává všem největší smysl. Dnes jsem osobně přesvědčen, že dokončení projektu Smíchov City bude tím nejlepším důkazem, že z otevřené diskuze vycházejí ta nejlepší řešení.

Smíchov City bude nadčasovou čtvrtí, kam se budou lidé rádi vracet


Věříte, že realizace vašeho projektu přinese novou úroveň kultury života obyvatelům ­Smíchova?

Bezesporu ano. Pokud se naše předpoklady naplní, vše se postaví a vzniknou dlouhodobě udržitelné domy se správnou strukturou, pak bude vytvořeno něco nového a hodnotného, co přetrvá. Závěrečný účet nám samozřejmě vystaví budoucí uživatelé našich staveb, pro ně bude klíčové, zdali se jim tam bude dobře pracovat, bydlet, bavit se či nakupovat. Nicméně naprosto klíčové je, aby tato čtvrť byla dobře brána také lidmi, kteří zde nebudou ani bydlet, či pracovat, ale budou vnímat tuto novou část města z pohledu návštěvníka. Věříme, že vytvořené komerční prostory umožní vybudování atraktivních obchodů, restaurací a kaváren. A díky hodnotné architektuře budov a veřejných prostor vznikne atraktivní čtvrť nejenom pro její bezprostřední obyvatele. Osobně jsem přesvědčen, že dokončením projektu Smíchov City získají na hodnotě i všechny stávající nemovitosti na Smíchově a v okolí. Zlepší se zde hodnota prostředí a kvalita života vůbec, nové kancelářské budovy zlepší pracovní příležitosti. Ale hlavně zde bude část města, kde se stále něco děje, dobře žije a ostatní lidé mají důvod navštěvovat Smíchov rádi a opakovaně.

Děkujeme za rozhovor
a srdečné přijetí.

Ivo Románek