Její členskou základnu tvoří výrobní, montážní a distribuční firmy bezpečnostního průmyslu. AGA je reprezentantem ČR za obor i v zahraničí. Reprezentujeme Českou republiku v nadnárodní asociaci EURALARM. Jako autorizované živnostenské společenstvo Hospodářské komory ČR hájíme zájmy podnikatelů vůči státní správě.

AGA přispívá ke zvyšování kvality poskytovaných služeb v oblasti ochrany majetku, osob a informací. Pomáháme pracovníkům členských firem se zvyšováním kvalifikace a v orientaci v technických a právních předpisech souvisejících s jejich podnikáním.

Součástí AGA je i Centrum technické normalizace pro bezpečnostní služby, kde zpracováváme české technické normy a překládáme evropské a mezinárodní normy pro celou oblast bezpečnosti. Jedná se o normy na poplachové systémy, elektrickou požární signalizaci, trezory, bezpečnostní kování, bezpečnostní management, posuzování rizik, prevence kriminality ve výstavbě, bezpečnostní služby, civilní ochrana a další oblasti komerční bezpečnosti.

Jakým způsobem je možné ověřit kvalitu namontovaného zabezpečovacího zařízení?

V tomto případě má zákazník možnost kontaktovat Inspekční orgán AGA, který na našem trhu působí již od roku 2001. Inspekční orgán představuje v oblasti technického zabezpečení oficiální instituci, která je schopna zhodnotit skutečné provedení a režim provozu poplachových systémů. Vlastní provádění inspekcí je garantováno proškolenými a fundovanými inspektory s dlouholetou praxí v oboru. Nechybějí mezi nimi soudní znalci nebo autorizovaní technici.

Pro investory i uživatele představuje inspekce jejich zabezpečení jistotu, že správně investovali, vybraný bezpečnostní sytém je vhodný pro jejich objekt, instalace byla provedena kvalitně a podle projektu a že při správném provozování tohoto systému bude jejich majetek dobře chráněn. Je třeba si uvědomit, že ani ten nejkvalitnější bezpečnostní systém nebude správně fungovat, pokud nebude správně a kvalitně instalován.

Je možné AGA kontaktovat i v případě nespokojenosti s instalací nebo servisem zabezpečovacího systému?
AGA je schopna pomoci i při vyřízení reklamace, zajištění servisu apod. Máme zájem o zvyšování kvality v našem oboru bezpečnostních systémů a služeb. Naší prioritou jsou spokojení investoři i uživatelé.

Nabízíme poradenství při:
- ověřování kvality vašeho
zabezpečení
- organizaci výběrových řízení
- instalaci zabezpečovacího
zařízení
- zajištění kvalitního servisu
- řešení reklamací


Asociace technických
bezpečnostních služeb
Grémium Alarm
Freyova 27/82, 190 00 Praha 9
tel.: +420 266 721 831,
GSM: +420 602 403 939
e-mail: info@gremiumalarm.cz
www.gremiumalarm.cz