Na nejnáročnějším 3. úseku se nachází 25 mostních objektů kompletně realizovaných firmou OHL ŽS. Dalšími stavbami jsou i dva nově budované tunely a řada umělých staveb. Nejvýznamnějšími objekty jsou čtveřice estakád mezi zastávkami Ješetice a Heřmaničky. Nejdelší z nich dosáhne délky 244 metrů.

Vzhledem k dlouholeté spolupráci s firmou OHL ŽS a rozsáhlým zkušenostem s návrhy bednění a lešení pro inženýrské stavby se firma PERI podílí velkou měrou na výstavbě tohoto úseku.

Technickou výzvou na daném úseku byla zejména pětice šikmých pilířů na velkých estakádách, které se ve vrcholu spojovaly do masivního příčníku. Tento neobvyklý tvar vycházel z nutnosti přenosu velkých brzdných sil od vlakových souprav. Maximální výška byla až 19 m, takže nebylo možné provádět betonáž najednou a musel být zvolen překládaný systém nebo postupně rostoucí lešení.

Základní bednicí forma ze systému VARIO GT 24 předem vyrobená v dílně PERI.


Nakonec byl zvolen systém s únosnými konzolami ­MATFLEX, které přenesou zatížení až 250 kN. Pomocí tohoto systému v kombinaci s únosnou podlahou, tvořenou nosníky HEB 400 a dřevěnými příhradovými nosníky GT 24, bylo možné postavit všechny šikmé pilíře. Díky značné únosnosti konzol ­MATFLEX a možnosti zdvojení těchto konzol na štíhlých pilířích bylo dokonce možné betonovat i masivní příčníky výšky 2 m, bez nutnosti výstavby těžké skruže. To vedlo k významným časovým a zejména finančním úsporám na celé stavbě.

Při modernizaci ­železničního koridoru Sudoměřice – ­Votice firma PERI dodávala mimo jiné objekty také stěnové bednění a podskružení na několik rámových mostů větších rozměrů. Opěry a šikmá křídla těchto rámových mostů sahají až do výšky 9 m a masivní nosná rámová konstrukce má tloušťku s náběhy kolem 2,1 m. Dodavatel stavby požadoval z důvodu splnění přísných termínů systémy bednění a podskružení, které jsou osvědčené a výkonné.

Bednění příčníku na standardních pilířích pomocí konzol MATFLEX.


Vzhledem k větším konstrukčním výškám stěn a křídel, které byly betonovány najednou, navrhla firma PERI rámové bednění TRIO. Toto bednění svou únosností až 80 kN/m2 skvěle vyhovělo požadavkům stavby a svým širokým rozměrovým spektrem panelů umožnilo vyřešit i ty nejsložitější tvary opěr a křídel. K urychlení práce a tím i celkové produktivitě bednění značně přispělo také nasazení velkoplošných panelů TRIO 330 a jediný spojovací prvek – zámek BFD. Důležitá byla především spolupráce technického oddělení se zhotovitelem stavby, kdy po výměně zkušeností docházelo k maximální efektivitě prací. Na nosnou konstrukci byl nasazen systém lehkého prostorového podskružení ze systému PERI UP Flex. Toto lešení umožňuje velkou variabilitu půdorysného modulu od 25 cm až do 250 cm u běžného i speciálního podskružení. Kombinací horizontál a diagonál lze odvést velká zatížení a montáž může být prováděna bez pomoci jeřábu. Tento lehký systém podskružení se zakládá na zhutněném podloží se silničními panely. Montáž a demontáž je velmi rychlá i s malým počtem lešenářů, což zvyšuje produktivitu výstavby tohoto masivního rámového mostu. Lešení PERI UP splňuje také vysoký stupeň bezpečnosti práce a to jak při montáži a demontáži, tak také při samotném bednění nosné konstrukce systémem nosníků GT 24. Tyto příhradové nosníky jsou lehké a přitom únosnější než konkurenční plnostěnné nosníky.

Na všechny konstrukce, které firma PERI navrhuje a ručí za ně, poskytuje podrobný statický posudek a asistenci technika při předávání hotové skruže.