„Rostoucí ceny energií a s tím související tlak na jejich úsporu se projevuje v oblasti zateplování budov realizováním vnějšího zateplení fasád a navyšováním tlouštěk tepelné izolace v šikmých střechách. Při plánované výměně krytin u šikmých střech je vhodné přidat tepelnou izolaci nad krokve, tzv. nadkrokevní izolaci. Nejúspornějším materiálem pro tento způsob je tepelná izolace s velmi dobrými izolačními vlastnostmi, malou nasákavostí a vysokou pevností v tlaku prodávaná pod označením PIR izolace,“ říká Ing. ­Luděk Kovář, technický poradce ze společnosti Puren.

Jak se má zachovat majitel objektu, který požaduje střechu přiteplit, ale neuvažuje o výměně krytiny?

Naše společnost nabízí efektivní východisko – systémové řešení s tepelnou izolací PIR (obr. 1), umístěnou přímo pod krokvemi. Speciální tepelně izolační desky PIR s integrovanými dřevěnými latěmi, které jsou součásti PIR desky. Desky jsou již ve výrobě opatřeny oboustranně hliníkovou vrstvou, která má funkci parozábrany, a po obvodu spojem na drážku.

Obr. 2 - Díky zateplení šikmé střechy zevnitř není nutné vyměnit stávající krytinu

 

Obr. 3 - Díky zateplení šikmé střechy zevnitř není nutné vyměnit stávající krytinu


Mohl byste toto řešení blíže charakterizovat? Jak složitá je montáž?


Tepelná izolace PIR se klade pod krokve, pod stávající minerální izolaci mezi krokvemi (obr. 2). Doporučujeme použít desku ­puren UKD, METALFIX (obr. 3) nebo puren FD-L (obr. 4). Výhodou je, že v létě sníží prohřívání interiéru a v zimě vám pomůže ušetřit za vytápění. Přidáním desky o tloušťce 60 mm se zvýší tepelný odpor střešní konstrukce o 2,60 m2W/K.

Obr. 4 - Díky zateplení šikmé střechy zevnitř není nutné vyměnit stávající krytinu


Obr. 5 - Díky zateplení šikmé střechy zevnitř není nutné vyměnit stávající krytinu


Jak složitá je montáž a poradí si s ní i technicky zdatný majitel nemovitosti?


Montáž je velmi jednoduchá a zkušenější jedinci ji zvládnou i svépomocí. Samozřejmě je vždy jistější svěřit technickou práci odborníkovi s patřičnými zkušenostmi. Kotvení dodatečné PIR izolace pod krokvemi se provádí vruty do krokví přes integrované dřevěné latě v PIR desce UKD (­METALFIX) nebo přes celoplošnou OSB desku či dřevěné latě pro desku FD-L s oboustranným hliníkem (bez integrovaných latí). Vzduchotěsnost a parotěsnost střešní konstrukce se zajistí přelepením spojů desek samolepicí AL páskou nebo celoplošným překrytím parozábranou. Napojení PIR desek na zděné konstrukce provádíme parozábranou lepenou do tmelu. Integrované latě také slouží k přímé montáži sádrokartonu, čímž lze snížit tloušťku konstrukce opravdu na minimum. Správný návrh tloušťky tepelné izolace PIR je ovlivněn stávající tloušťkou a kvalitou minerální izolace mezi krokvemi, parozábranou, tloušťkou a vzdáleností krokví. Důležitým faktorem je, aby ve skladbě střešního pláště nedocházelo ke kondenzaci vzdušné vlhkosti. Ověřovacím výpočtem je možné prokázat vliv vlhkosti v konstrukci (obr. 1).

Děkujeme za rozhovor
Ing. Jiří Zahradnický