Kromě standardních funkcí, které zajišťuje systém DoosanCONNECT, nabízí mobilní aplikace nové funkce jako jsou povely strojům a volání do servisu, kdy aplikace spojí zákazníka přímo se servisem prodejce Doosan, a možnost chatu pro odesílání zpráv poskytovateli služeb. Mobilní podpora pro systém DoosanCONNECT TMS2.0 je nabízena pouze v oblastech, kde je k dispozici síťová služba 2G/3G. V dalších měsících tohoto roku bude k dispozici nová generace systému DoosanCONNECT TMS3.0 pro nové stroje Doosan '-7'.

Systém DoosanCONNECT je navržen tak, aby zvyšoval efektivitu správy staveniště a provozu zařízení prostřednictvím monitoringu dat v reálném čase. Kontroluje stav motoru a hydraulického systému strojů Doosan a dalších stavebních zařízení a poskytuje informace, mapy a vizuály o jejich umístění a dostupnosti. Majitelé strojů Doosan dostávají měsíční zprávu o provozu zařízení. Mohou tak efektivně řídit svůj vozový park na základě podrobných informací o provozních hodinách a spotřebě paliva i díky včasným reakcím na požadavek výměny filtru a oleje.

Společnost Doosan spustila novou mobilní aplikaci pro zařízení Apple a Android určenou pro úspěšný systém správy vozového parku a majetku, DoosanCONNECT™ TMS2.0, který nyní pokrývá více než 80 000 rypadel, kolových nakladačů a kloubových sklápěčů (ADT) Doosan po celém světě.


Doosan plánuje rozšíření rozsahu systému DoosanCONNECT

Doosan má v plánu dál rozšiřovat typy zařízení pokrytých systémem DoosanCONNECT a vyvíjet různé služby založené na telematickém systému ke správě spotřebního materiálu a poskytování vylepšených balíčků údržby.

Systém DoosanCONNECT poskytuje komplexní informace o výkonu stroje v duálním režimu (satelitní, mobilní síť). V současné době je jediným nástrojem tohoto typu, který zvládne zajistit takovou úroveň informací a takové množství dat, které umožňují snížení nákladů a zvýšení efektivity práce.

Telematický systém DoosanCONNECT umožňuje správcům vozového parku sestavit řadu reportů, včetně informací o stavu vozového parku, podrobností o stroji, poloze, provozních hodinách, spotřebě paliva, době nečinného motoru v porovnání s dobou práce, chybových kódech stroje, výstražném systému motoru, historii údržby a zprávách o využívání zařízení.

Podle společnosti Doosan poskytuje telematický systém DoosanCONNECT zákazníkům významné výhody poskytnutím provozních dat, které pomáhají zvyšovat efektivitu, například změnou doby nečinnosti stroje na základě spotřeby paliva, zabezpečení a bezpečnosti stroje.

Kromě standardních funkcí, které zajišťuje systém DoosanCONNECT, nabízí mobilní aplikace nové funkce jako jsou povely strojům a volání do servisu, kdy aplikace spojí zákazníka přímo se servisem prodejce Doosan, a možnost chatu pro odesílání zpráv poskytovateli služeb.


Systém může podporovat několik strojů Doosan na různých místech, což pomáhá zákazníkům sledovat míru využití strojů a posoudit, zda se používá správná kombinace strojů; může také vést řidiče a pomoct jim efektivněji používat zařízení a lokalizovat náhradní stroje v případě údržby nebo poruch, a to vše pod záštitou výkonných systémů ochrany proti krádeži a znovuzískání odcizených zařízení. Zákazníci mohou sledovat fyzické umístění svých strojů Doosan a zajistit, aby byly tam, kde mají být, a tím předcházet krádeži zařízení.

Provozní data poskytují majitelům rovněž přehled o monitoringu palivové účinnosti stroje a zvoleném režimu výkonu v různých aplikacích. Tato data se využívají při rozhodování, zda má operátor provést nějaké změny a provádět stejnou práci s menším množstvím paliva. Stroje Doosan poskytují operátorům různé režimy výkonu, a ti si mohou pak vybrat ten nejlepší výkon pro dané aplikace.

Pokud se vyskytne problém, systém DoosanCONNECT upozorní majitele, a tím pomáhá zkrátit prostoj stroje. Webová stránka hlásí chybové a varovné kódy, a majitelé nebo jejich prodejci jsou pak lépe připraveni na řešení problému, protože mají více informací o závadě stroje. Prodejci společnosti Doosan mají možnost vidět informace o problému na webu DoosanCONNECT a diagnostikovat problém, aniž by byli fyzicky na stejném místě jako stroj.

Díky všem informacím dostupným ze systému DoosanCONNECT mohou majitelé firem provádět lepší odhady v odpovědích na pobídky a při plánování pracovních úkolů. Přesné zprávy o využití stroje, jako je počet hodin, kdy byl stroj použit pro určitou práci, pomáhají majitelům reagovat na nové obchodní příležitosti.

Pro více informací o stavebních strojích Doosan navštivte www.doosanequipment.eu nebo kontaktujte distributora pro ČR, společnost GARNEA a.s. na www.garnea-stavebni.cz.