Kvůli slepým úhlům, které způsobuje umístění lžíce na kolových nakladačích, byla oblast před stroji považována z bezpečnostního hlediska za velký problém. S novou funkcí transparentní lžíce Doosan však řidič může snadno kontrolovat slepé úhly před lžicí pomocí monitoru v kabině, což zvyšuje bezpečnost a pomáhá předcházet nehodám. Další výhodou systému transparentní lžíce je výrazné zvýšení efektivity práce díky tomu, že řidič má výhled dopředu při nakládce/vykládce nebo při přemisťování materiálů, jako je kamenivo, písek a zemina.

Společnost Doosan Infracore představila jako první na světě „transparentní lžíci“ pro kolové nakladače, která řidičům umožňuje sledovat slepé úhly před lžicí stroje.


Žádosti o patenty v Koreji, Severní Americe, Evropě a Číně

Doosan Infracore je první společností na světě, která vyvinula a aplikovala funkci přední projekce s transparentní lžicí u stavebních strojů, přičemž v této souvislosti zažádala o patenty v Koreji, Severní Americe, Evropě a Číně.

Společnost Doosan vyvinula také další sofistikované a špičkové bezpečnostní systémy pro svůj sortiment strojů, mezi něž patří systém sledování okolí (AVM) umožňující sledovat okolí strojů a zadní výstražný systém využívající ultrazvukové senzory, které se oba setkaly s velmi příznivými reakcemi ze strany zákazníků.

„Jelikož se standardy bezpečnosti strojů a na pracovišti celosvětově neustále zpřísňují, pokročilé bezpečnostní systémy se staly při výběru strojního zařízení klíčovým faktorem. Hodláme pokračovat ve vývoji bezpečnostních prvků, které budou chránit řidiče a další osoby na pracovišti, a naším cílem je stát v čele při vytváření stavenišť, která budou bezpečnější a bez nehod,“ uvedl mluvčí Doosan Infracore.

Pro více informací o stavebních strojích Doosan navštivte www.doosanequipment.eu nebo kontaktujte distributora pro ČR, společnost GARNEA a.s. na www.garnea-stavebni.cz.