Po roce 1991 došlo k navrácení relativně zbídačené části firmy panu Zdeňku Charvátovi, zbývající část byla privatizována. Následně proběhla rozsáhlá rekonstrukce a byla zprovozněna druhá výrobní linka. V roce 1993 byla založena společnost Charvát s. r. o., v roce 2001 proběhla transformace na nynější Charvát a. s. Od té doby se firmě podařilo proniknout na náročné západní trhy, zavést nové výrobky na trh (např. asfaltové střešní šindele), významně modernizovat a investovat do nových technologií, skladů a logistického centra v Česticích.
„V současné době firmu aktivně řídí již 4. generace rodiny. Uvědomujeme si svoji odpovědnost k historii značky/jména Charvát, a proto klademe velký důraz na spolehlivost ve všech oblastech výroby a prodeje. Mimochodem, uvádí se, že v době před druhou světovou válkou bylo u nás více než 50 výrobců stejného zaměření. Nyní jsme jediná a poslední 100% česká firma ve svém oboru,“ říká v úvodu našeho rozhovoru ­Jindra Kynclová, obchodní ředitelka firmy Charvát a. s.

Paní ředitelko, mohla byste specifikovat hlavní činnost vaší firmy?

Naše firma se zabývá výrobou a prodejem hydroizolací na bázi asfaltu – asfaltových lepenek, svařitelných asfaltových pásů, samolepicích asfaltových pásů a střešních šindelů.

100 let zkušeností s výrobou asfaltových hydroizolačních pásů a střešních šindelů Charvát

Jaké skupiny produktů vyrábíte a dodáváte na český trh a pro jaké aplikace jsou vhodné?

Materiály z naší výrobní řady se používají k ochraně budov proti vodě v jakémkoli skupenství. K tomuto účelu se používají v úrovni střešní skladby, ale i ve spodní stavbě, kde slouží zároveň jako ochrana před pronikáním radonu do interiéru budov. Jejich aplikace se provádí natavením pomocí asfaltérských hořáků, popřípadě takzvaně „na sucho“. Vyrábíme i samolepicí asfaltové pásy. Asfaltové šindele se přitloukají k podkladu a následně se spojí díky atmosférickému teplu v místech termobodů na povrchu šablon.

Které z vašich produktů považujete za nosné?

Všechny materiály, které vyrábíme, mají své cílové skupiny a naleznou uplatnění na trhu. Přesto však lze říci, že při dnešní úrovni stavebnictví mírně favorizujeme pásy z modifikovaných asfaltů.

Jaké jsou hlavní výhody střešních hydroizolací na bázi asfaltu? Vyrábíte více typů?

Hlavní výhodou je funkční bezpečnost asfaltových pásů, mechanická odolnost a snadná opravitelnost případného poškození po celou dobu životnosti krytiny. Dalším benefitem oproti jiným typům hydroizolací je malá náročnost na vybavení, které je potřebné pro jejich aplikaci.
Asfaltové pásy bychom mohli rozčlenit do dvou kategorií: z vysoce modifikovaných asfaltů a z asfaltů bez modifikace. Toto členění zohledňuje rozdílné základní parametry, jako je odolnost proti ohybu při nízkých teplotách, teplotní stabilita a průtažnost. Tento velmi důležitý parametr zajišťuje odolnost asfaltového pásu proti cyklickému namáhání vlivem dilatačních pohybů.
Z modifikovaných asfaltů se dále vyrábí pásy se speciálním určením. Jsou to samolepicí asfaltové pásy, které lze aplikovat i v požárně nebezpečném prostředí. Dále pásy s retardéry hoření, které se používají ve střešních skladbách přímo určených do oblastí, kde je vyžadována vyšší odolnost střešního pláště proti nalétavému ohni. Na střechy, kde se počítá s přítomností vegetace, tzv. „zelené střechy“, doporučujeme pásy s retardéry proti prorůstání kořínků. Dále vyrábíme asfaltové pásy, které mají, díky použité vložce, vysoký difuzní odpor, a brání tak prostupování vlhkosti z interiéru do tepelné izolace k rosnému bodu. V tomto místě by pronikající vlhkost kondenzovala a nasycení tepelných izolací zkondenzovanou vodou by způsobilo výrazné snížení jejích tepelně izolačních vlastností.
Všechny uvedené typy asfaltových pásů zahrnuje náš výrobní program. Sledujeme potřeby stavebních konstrukcí i pokrývačských firem. Snažíme se o neustálý vývoj nových materiálů a přínosnou inovaci materiálů stávajících.
V uplynulé době firma představila novou pojistnou hydroizolaci pod všechny druhy skládaných krytin s názvem TEX BASE PV. Je velmi pevná, bezpečná a snadno aplikovatelná. Více se dozvíte ve videu.


Zmínila jste se o samolepicích asfaltových hydroizolačních pásech. V čem vidíte hlavní přednosti tohoto produktu?


Jednoznačně v ­produktivitě. Samolepicí asfaltový pás se aplikuje více než 7× rychleji než u aplikací klasickou metodou, a to platí pro všechny typy hydroizolací. Hlavní výhoda spočívá v rychlejším zabezpečení střechy, resp. stavby, ale především investor ušetří náklady díky zkrácení doby práce pokrývačů. Obrovskou výhodou je bezesporu pokládka za studena bez přítomnosti otevřeného plamene nebo vyvíječů vysokých teplot. Nehrozí tak poškození nebo vzplanutí požárně nebezpečných podkladů a předmětů v blízkosti pokládky. V některých oblastech použití jsou požárně bezpečné aplikace nutné a bezpodmínečné.

Na kterých stavbách u nás nebo i v zahraniční bychom mohli spatřit vaše produkty?

Takových staveb je velké množství. Jsou to výrobní haly, kde by jakákoliv disfunkce střech způsobila obrovské škody zastavením výroby. Dále skladové haly, kde hydroizolace střech z asfaltových pásů naší výroby zajišťuje bezpečnost hotových výrobků. Naše produkty izolují také nemocnice, kde o významu snad ani není nutné hovořit. Důležitost kvality našich výrobků vnímáme i s ohledem na drobné investory, majitele rodinných domů, obyvatele bytových objektů i provozovatele budov občanské vybavenosti, jako jsou například školy a školky. Ve všech oblastech každodenního života se setkáváte s využitím výrobků naší firmy.


Zájem o vaše produkty není jen v ČR. Do kterých dalších zemí vyvážíte a daří se vám etablovat na tamních trzích?

Ano, společnost Charvát a. s. je zejména exportérem. Více jak 70 % produkce naší firmy směřuje do zahraničí, zejména na náročný německý trh, kde se úspěšně pohybujeme již 25 let. Nároky na stabilní kvalitu, spolehlivost a předvídatelnost jsou zde vyšší než na jiných trzích. Díky tomu jsme se na tomto trhu hodně naučili. Víme, že bezchybná kvalita, stabilita a naprostá spolehlivost našich produktů je prioritou.
Produkty, které si od nás zákazník koupí, jsou vyráběny na základě stabilních receptur a ve stejném výrobním závodě. Neustálá laboratorní kontrola surovin i produktů je samozřejmostí.

Úspěšný export do zahraničí je podmíněn zajištěním stabilní kvality výrobků i investicemi do moderních výrobních technologií. Jaký je váš postoj k technickému a technologickému vývoji vaší firmy?

Zcela jistě pozitivní a s nohama na zemi :-). Dobře si uvědomujeme rozdíl mezi kreativním plánováním a bodem, kdy je vše nové vychytané do posledního puntíku. Dohnat a udržet krok s konkurencí, ať už domácí, která byla v novodobé historii firmy (pozn. 90. léta) vybavena výrazně lepším výrobním zařízením, a kterou díky privatizaci vedli noví (dnes již zahraniční) majitelé se snahou se na trhu prosadit, tak i zahraniční, která byla vybavena jak lepším výrobním zařízením, tak mnohaletými zkušenostmi. Když se dnes, po třiceti letech ohlédneme, vidíme, že jsme mnoho z nich opravdu předčili.
V investicích do automatizace a zdokonalování výrobních procesů neustáváme. Na sklonku loňského roku jsme uvedli v život systém dohledatelnosti a sledovatelnosti každé vyrobené palety. Samozřejmě také digitalizujeme prodejní a nákupní procesy. Již několik let jsme tak schopni přijímat i odesílat všechny formáty prostřednictvím EDI.
Vyvíjet se je přirozené!

Jakým způsobem zajišťujete prodej vašich produktů?

Každý trh má svá specifika, ať již se jedná o obchodní kulturu země či historické vazby na naše partnery. Existují trhy, kde fungujeme přes síť obchodních partnerů, ale také trhy, kde jsme zastoupeni napřímo.

Jaké jsou vaše plány do budoucna?

Stojí před námi několik konkrétních úkolů a cílů. Jednak cíle spojené s rozšířením produkce a vývojem nových produktů, ale také úkoly vycházející z celoevropsky neustále bující legislativy. Každým rokem se také snažíme zvyšovat úroveň kvality prostředí pro naše zaměstnance. Letos plánujeme vybudovat nové parkoviště pro zaměstnance firmy.

Děkujeme za rozhovor
Ing. Jiří Zahradnický