Přesto i v současné době plně automatických moderních linek, sofistikovaných grafických návrhů a výpočtových softwarů počítajících spotřebu toho či onoho materiálu na realizaci té či oné střechy, existují domy a na nich střechy, které pamatují císařovnu Sissi, či první světovou válku.

K nejtrvanlivějším materiálům vůbec patří kámen. Střechy z tohoto ušlechtilého materiálu můžeme dodnes nalézt napříč evropským kontinentem od Skandinávie, přes středomoří i v jeho centrální části. Většina těchto střech je situována ve skalnatých horských či pobřežních oblastech. Jen to potvrzuje fakt, že v dřívějších dobách uměli lidé při výstavbě svých příbytků dokonale využít místních surovin a realizovat z nich prakticky veškeré stavební konstrukce včetně střech. Příkladem takových staveb mohou být kupříkladu dřevěné roubenky a kostely se střechami pokrytými dřevěnými šindeli na Valašsku nebo v pozdějším období cihlové stavby zastřešené keramickými taškami v jižních Čechách a na jižní Moravě.

Krásné, staré, ale plně funkční kamenné střechy ve švýcarském vysokohorském středisku Svatý Mořic


My jsme krásné, staré, ale plně funkční kamenné střechy objevili ve Švýcarském vysokohorském středisku Svatý Mořic. Nádherně udržované staré domy se nacházejí přímo v centru města mezi nákupní pěší zónou a prestižními hotely. Při pohledu shora musí dokonalé provedení střech zaujmout snad každého, kdo se v oboru stavebnictví alespoň trošku pohybuje. Staré domy a kamenné střechy vytváří spolu s blízkým kamenným kostelem dokonalé génius loci toho místa a tvoří nádherné pojítko mezi minulostí a dneškem. Bez těchto domů a střech by jednoduše nebyl Svatý Mořic Svatým Mořicem.