I přes počáteční opatrnost si nakonec získaly nespočet příznivců a dnes jsou vidět téměř na každé střeše. Projedete-li celou zemi, objevíte desetitisíce instalací. K čemu všemu lze turbíny použít, si dále nastíníme.

Oblastí, kde se turbíny LOMANCO nejvíce používají, je odvětrání střešních plášťů. Každý střešní plášť musí být vhodně odvětrán, protože vznikající kondenzát na spodním líci krytiny může postupným zatékáním způsobit nemalé problémy v konstrukci střechy, popř. přímo v interiéru. Odborní znalci denně řeší problémy s nevhodně navrženou střešní konstrukcí. Aby se těmto problémům předcházelo, naučili se projektanti do střešního pláště umístit turbíny, které svojí rotační částí vytváří podtlak a tím permanentně odsávají vlhký vzduch ze střechy. Jelikož je odvětrání průběžné, omezí se tím riziko kondenzace. Zde se nejvíce používají turbíny průměru 356 mm s označením BIB14. Jedná se současně o nejvýkonnější turbínu LOMANCO se zaručeným vysokým výkonem.
Turbíny v současné době také výrazně zasahují do procesu regenerace panelových domů. Vlastníci domů provádějí nevyhnutelné opravy, vyměňují okna, zateplují fasády, rekonstruují střechy a v neposlední řadě také renovují centrální ventilační systémy. A právě zde je opět vhodná příležitost turbíny Lomanco použít. Původní ventilační systémy jsou zde zpravidla nefunkční, a proto se nabízí možnost jejich demontáže a montáže nového systému. Systému, který bezesporu odpovídá požadavkům 21. století, zajišťuje výrazné finanční úspory a přesto splní svůj úkol. Jelikož turbíny pracují bez potřeby elektrické energie, jsou jejich náklady na provoz nulové po celou dobu jejich životnosti. Turbíny jsou vyráběny ze speciálních hliníkových profilů, takže nedochází k jejich rychlému stárnutí a lze je používat desítky let zcela bez údržby. Navíc je možné turbíny kombinovat s axiálními ventilátory v bytech, takže uživatelům se dostane maximálního pohodlí.
Zemědělské objekty v současnosti také procházejí svým vývojem. Původní zemědělské stavby jsou dnes navrhovány s maximální účelností a hospodárností. Například v oblasti odvětrání stájí, kravínů, sýpek a dalších zemědělských objektů jsou turbíny Lomanco velmi využívány. Hlavním důvodem použití turbín LOMANCO oproti dříve instalovaným velkým elektrickým ventilátorům je jejich trvalý 24 hodinový efekt. Aby se dříve kravíny průběžně odvětrávaly, bylo nutné odvětrání s el. motory pouštět nesčetněkrát během dne. Motory tím trpěly a po čase odešly. Samočinná turbína sice nepracuje s tak velkým minutovým výkonem, ale při měření v průběhu 24 hodin je její výkon srovnatelný, častokrát i několikanásobně vyšší než s použitím motoru.
Jako další, již drobnější realizace, lze zmínit individuální odvětrání rodinných domů, především sklepů, koupelen a WC. Turbíny jsou také vidět na mnoha vodojemech nebo průmyslových objektech, skladech, dílnách atd. Prostě všude tam, kde bylo potřeba provádět průběžné odvětrávání a přitom byl kladen důraz na hospodárný provoz a nízké pořizovací náklady. A uznejte sami, že v dnešní době, kdy jsou pro každého z nás peníze na prvním místě, je opět další důvod proč samočinné turbíny ­LOMANCO použít. Právě do těchto instalací nejsou vhodné žádné turbíny poháněné elektrickým motorem, ani turbíny s ostatními umělými pohony, např. solárními, pro jejich velké namáhání a zkrácenou životnost.
Připočteme-li k tomu ještě záruku na turbínu LOMANCO 15 let a nabízený kompletní servis (od návrhu až po dodávku), včetně 13 letých zkušeností, který dovozce turbín firma ABC s.r.o. nabízí, není důvod volit jinak.

Vše důležité naleznete na stránkách dovozce www.abcweb.cz


ABC - AMERICAN BOHEMIAN CORPORATION s. r. o.
Ledárenská 57, 620 00 Brno
tel.: 545 234 444, fax: 545 234 443
e-mail: info@abcweb.cz, http://www.abcweb.cz