Mostní pilíře s dominantní reliéfní hlavou ve tvaru písmene V jsou výsledkem nasazení variabilního nosníkového systému VARIO GT 24 s vloženou výdřevou. Pro zvýraznění písmene V bylo bednění v těchto místech pobité palubkami s výrazně větší savostí, než měly bednicí desky na zbylé ploše.

Vznikl tak tmavší povrch tohoto pohledové prvku. Celá sestava byla navržená tak, aby ji bylo možné pro opakované použití na všech 8 pilířích rozebrat na několik celků s možností snadného přemístění.

Armovací lešení PERI UP k provedení výztuže na hlavici pilíře.


Nosníkové bednění VARIO GT 24 bylo usazené u nižších pilířů na lešení PERI UP, u vyšších pilířů na opěrných rámech SB s horizontálním použitím. Takto vytvořené plošiny sloužily i pro armovací lešení a obslužné lešení pro bezpečnou práci s bedněním ve velkých výškách. Kotvení opěrných rámů SB umožňuje přenášení velkých sil a je nutné ho vložit do bednění již při betonáži spodních částí pilíře. Vysoké opěry mostu byly realizované s rámovým bedněním TRIO, které umožňuje zatížení až 80 kN/m2 při zachování potřebné rovinnosti.

Rámové bednění TRIO nasazené na opěře do výšky 6 m.


„Při stavbě vysokých a tvarově členitých pilířů jsme se mohli spolehnout na technickou podporu firmy PERI a flexibilitu skladu. Velmi dobrá spolupráce se projevila také při vývoji stavby. V neposlední řadě nám pomohly systémy zajišťující BOZP,“ říká Ing. Petr Berník, hlavní stavbyvedoucí z akciové společnosti Metrostav.