Dnes jsou požadována inovativní řešení, která dlouhodobě a účinně chrání klima a zároveň trvale nezvyšují tepelnou zátěž pro uživatele v každodenním životním prostředí. Loxone, specialista na inteligentní dům a automatizaci z Rakouska, představuje, jak lze udržovat te­plotu uvnitř domu nebo bytu příjemnou a energeticky účinnou. Ve studii Graz University of Technology, uváděné jménem ­Loxone, firma GEIGER Antriebstechnik z Bádenska-Württemberska v Německu (výrobce pohonů stínicí techniky) a výrobce stínicí techniky WOUNDWO z Grazu v Rakousku, využili plně automatizovaný dům vybavený inteligentní technologií a porovnali ho s ručním ovládáním.
„Bylo pro nás důležité získat přesné vědecké údaje o tom, jak kompletní inteligentní domácí řešení Loxone dokáže udržovat teplotu v interiéru na komfortní úrovni díky automatickému stínění a větrání. Studie Graz University of Technology aktuálně potvrdila to, co neustále vyhodnocujeme v našich vlastních průzkumech,“ vysvětluje Roland Kraus, jednatel společnosti GEIGER.


Snížení teploty až o 9 stupňů Celsia

Výsledky studie jsou doložitelné: Laboratoř stavební fyziky na Graz University of Technology dochází k závěru, že automatizované stínění pomocí inteligentního domovního systému Loxone má oproti konvenčním manuálním řešením jasné výhody. V mnoha případech lze pohodlí a energetickou účinnost zvýšit také inteligentně řízeným větráním v obytném prostoru. „Díky inteligentní kombinaci větrání a stínění je možné za základních podmínek snížit vytápění místnosti zkušebny inteligentních domů až o 9 °C – a to bez aktivní chladicí energie,“ uvádí ředitelka studie ­Selina Vavrik-Kirchsteiger, odbornice pro výzkum a vývoj v laboratoři stavební fyziky na Graz University of Technology. Experimentální dům ukázal, že pokojová teplota s automatickým stíněním a větráním zůstává nižší než u úplného stínění bez větrání při nižších nočních teplotách venkovního vzduchu pomocí inteligentní ventilace. Výzkum rovněž ukázal, že automatické stínění může snížit až o 80 % prostupnost sluneční energie.

Roland Kraus, jednatel společnosti GEIGERInteligentní stínění

Tento projekt jasně ukazuje mnoho výhod plynoucích z použití inteligentního stínění. Kromě snadného používání a příjemného vnitřního klimatu dochází také k významné úspoře v oblasti nákladů na vytápění a především chlazení prostoru. „Stínění je mnohem víc než jen jednoduché zatemnění,“ zdůrazňuje Roland Kraus, jednatel ­firmy GEIGER. „Zvyšuje kvalitu života a je také jedním z významných prvků zvyšování energetické účinnosti v každodenním životě. Studie Graz University of Technology to ukazuje velmi přesvědčivě. Dobře plánované stínění prostor pomocí inteligentních pohonů, které jsou optimálně ovládány, je důležitým prvkem k zabránění přehřátí prostor v letních měsících.“


Menší ochlazení v zimě

Podle studie má automatické stínění a větrání také své výhody, pokud jde o vnitřní klima a úsporu energie v zimě. V noci působí vnější stínění budovy jako tepelný štít pro povrchy oken, a tím snižuje chlazení větrem a zářením. „V průběhu změny klimatu lze předpokládat, že zastínění domů a bytů bude stále důležitějším faktorem. V kombinaci s prověřeným řídicím systémem, do kterého jsou integrovány další možnosti ovládání, jako např. vytápění, větrání a osvětlení, lze jeho účinnost dále zvyšovat,“ vysvětluje ­Vavrik-Kirchsteiger. „­Vědecká studie na Graz University of ­Technology potvrzuje, že správně používáme náš systém budoucnosti ­Loxone. Každý, kdo se nyní spoléhá na možnosti inteligentního domu Loxone, je ideálně vybaven a připraven na teplotní výkyvy letního a zimního období. Dům od společnosti Loxone zajišťuje nejen správnou teplotu v místnosti, ale také každoročně ušetří 50 000 dotyků rukou na displeji svým uživatelům,“ říká ­Rüdiger Keinberger, CEO ze společnosti Loxone.