Na českém trhu tento produkt nabízí firma JORDAHL & PFEIFER Stavební technika, s. r. o. Poskytuje k němu i potřebné konzultace a podporu, a to především ve fázi projektování. Tím zaručuje, že pomůže zhodnotit benefity produktu na maximum.

Spřažený ocelobetonový nosník PFEIFER-Hybridbeam® je prefabrikovaný nosný prvek vyrobený z vysokopevnostních materiálů. Díky aplikaci speciálního nosníku do projektu lze dosáhnout zrychleného postupu výstavby a následně snadnějších instalačních a dokončovacích prací, a tím docílit nezanedbatelných finančních úspor. Pozitivy jsou pak zejména rozsáhlý stupeň prefabrikace, rychlá montáž bez nutnosti instalace dočasných podpěr, redukovaný objem betonářských prací na staveništi, volný prostor pro vedení instalací pod stropem, eliminace otvorů pro kanalizaci v trámech a průvlacích a flexibilní postupy montáže. Ocelobetonová kompozitní konstrukce se speciálním nosníkem snese o 70 % větší zatížení, než běžné ocelové trámy stejných proporcí.

Spřažený ocelobetonový nosník PFEIFER-Hybridbeam® je prefabrikovaný nosný prvek vyrobený z vysokopevnostních materiálů.


Ať už tedy zvolíte díky Hybrid­beamu patro navíc, nebo zvýšení světlé výšky stropu pro větší komfort bydlení, můžete se spolehnout na certifikovanou kvalitu nejvyšší třídy.

Pro více informací nás prosím kontaktujte.

Ing. Michal Voplakal Ph.D., MBA
jednatel společnosti JORDAHL & PFEIFER Stavební technika