Kotel je vyráběn ve dvou výkonových řadách se jmenovitým tepelným výkonem 15 a 25 kW. K dispozici jsou dle požadavku zákazníka modely pro vytápění s možností doplnění o akumulační přípravu teplé vody a kombinované kotle s průtokovou přípravou teplé vody.

Kondenzační kotle řady MCA mají v základní dodávce kromě standardní výbavy:
- modulovaný průtok kotlové vody,
- montážní konzolu s uzavíracími kohouty vody a plynu,
- ovládací panel DIEMATIC iSystem s novou ergonomií, umožňující dle typu připojeného příslušenství ovládání a ekvitermní regulaci až 3 topných okruhů z každého kotle + 1 okruhu teplé vody. Zároveň umožňuje optimalizovat řízení kaskády 2 až 10 kotlů.

Kotle umožňují připojení různých konfigurací vzduchu/spalin v souladu s regionálními předpisy: Připojení systému horizontálního nebo vertikálního odkouření, a to na komín, odděleně (bi-flux) nebo ke společnému potrubí LAS.

TECHNICKÝ POPIS
Kotle MCA..., MCA 25/28 MI jsou dodávány smontované a testované výrobcem. Standardně jsou vybaveny pro provoz na zemní plyn typu H; provoz na propan je možné díky cloně, jež je součástí dodávky. Kotle MCA 15/25 jsou již standardně vybaveny přepínacím ventilem pro vytápění/teplou vodu, určeným pro připojení k ohřívači vody. K dispozici jsou 2 typy zásobníků:

- závěsný zásobník BS 60 (60 litrů), vybavený systémem "Titan ­Active System” (titanová anoda s neomezenou životností), k instalaci vpravo nebo vlevo od kotle: sestava MCA.../BS 60,
- zásobník SR 130 (130 litrů), vybavený magnéziovou anodou, k instalaci na podlahu pod kotel: sestava MCA.../BS 130.

Součástí kompletů MCA.../BS je spojovací potrubí pro kotel/zásobník a čidlo teplé vody.
Kotel MCA 25/28 MI představuje kombinovaný typ kotle a díky nerezovému výměníku s bohatě dimenzovanými deskami a reaktivním elektronickým zařízením zajišťuje komfortní přípravu teplé vody (třída *** dle normy EN 13203).

Tyto kotle jsou synonymem vysokého komfortu:
- Roční provozní účinnost až 109 %
- Nízký obsah emisí ve spalinách
- Velmi tichý provoz

Základní charakteristika kondenzačních kotlů řady MCA:
- Kotle jsou zvláště kompaktní a lehké.
- Výborná adaptace výkonu kotle na skutečné potřeby díky plynovému nerezovému hořáku s úplným předmísením, modulací výkonu 22 až 100 %, vybaven tlumičem hluku na sání spalovacího vzduchu.
- Nový výměník je vyroben ze slitiny hliníku/křemíku s velmi rychlou tepelnou odezvou.
- Elektronické zapalování a ionizační kontrola plamene.
- Dodáváno s montážní konzolou s předmontovanými uzavíracími kohouty vody a plynu, hydraulického oddělovače, expanzní nádoby 12 litrů a automatického odvzdušňování.
- Elektronické čerpadlo s modulovanými otáčkami pro získání větší úspory energie a snížení hladiny hluku.
- Ovládací panel DIEMATIC iSystem je otevřený pro případ všech typů instalací, včetně těch nejkomplexnějších; standardně umožňuje ovládání a regulaci jednoho přímého okruhu.
- Po přidání čidla teploty umožňuje regulaci 1. směšovaného okruhu; po přidání řídicí desky s čidlem teploty může řídit 2. směšovaný okruh. Instalace čidla teplé vody umožňuje přednostní přípravu teplé vody. Možnost optimalizovaného řízení kaskádových systémů.
- Ventilátor vybavený zpětnou klapkou pro nasávání vzduchu, určený pro nucený odtah spalin.
- Ke kotlům je k dispozici široká nabídka systémů vzduch/spaliny v provedení PPS nebo hliník.

OVLÁDACÍ PANEL
DIEMATIC iSystem
Ovládací panel DIEMATIC iSystem je vysoce vyvinutý ovládací panel s novou ergonomií ovládání, který standardně zahrnuje programovatelnou elektronickou regulaci, jež řídí teplotu kotle modulací výkonu hořáku dle vnější teploty, případně dle teploty vytápěného prostoru, pokud je připojeno dálkové interaktivní ovládání CDI D.iSystem, bezdrátové CDR D.iSystem nebo zjednodušené ovládání FM 52. Regulátor DIEMATIC iSystem je standardně schopen řídit automatickou instalaci ústředního vytápění s přímým topným okruhem a 1 směšovaný okruh s čidlem AD 199 (příslušenství). Samozřejmostí je možnost řízení i dalších technologických okruhů, jako je bazén nebo solární zařízení.
V případě potřeby je možné pomocí řídicí desky + čidla (příslušenství AD 249) řídit ještě 2. směšovaný okruh. Každý z okruhů může být vybaven výše uvedeným dálkovým ovládáním CDI nebo CDR D.iSystem. Připojení čidla teplé vody umožní programování a regulaci okruhu teplé vody. Tento typ regulace byl vyvinut speciálně za účelem optimalizace řízení systémů kombinujících různé typy zdrojů tepla (kotel + tepelné čerpadlo + solární systém...). Umožňuje nastavit parametry kompletního systému vytápění, nezávisle na stupni jeho složitosti. V rámci rozsáhlejších instalací je rovněž možné připojit do kaskády 2 až 10 kotlů.

PŘÍKLADY INSTALACÍ
Příklady uvedené níže nemohou obsáhnout všechny případy tepelných systémů, se kterými se lze setkat. Jsou určeny k tomu, aby vás upozornily na základní pravidla, jež je nutné respektovat. Je zde uveden určitý počet kontrolních a bezpečnostních prvků (z nichž některé jsou standardně integrovány do kotlů MCA), nicméně závisí na projektantech, pro jaké bezpečnostní a kontrolní prvky se definitivně rozhodnou, s ohledem na specifičnost daných zařízení. V každém případě je však nutné řídit se platnými místními vyhláškami a předpisy.

Legenda:
1. Výstup vytápění - 2. Vratka vytápění - 3. Pojistný ventil 3 bar - 4. Tlakoměr - 7. Automatický odvzdušňovač - 8. Ruční odvzdušňovač - 9. Sekční ventil - 10. trojcestný směšovací ventil - 11. Elektronické čerpadlo vytápění - 11a. Elektronické čerpadlo vytápění pro přímý okruh - 11b. Čerpadlo vytápění pro okruh se směšovacím ventilem - 13. Odkalovací ventil - 16. Expanzní nádoba - 18. Doplňovací zařízení - 21. Venkovní čidlo - 23. Čidlo náběhové teploty za směšovacím ventilem - 24. Primární vstup výměníku ohřívače vody - 25. Primární výstup výměníku ohřívače vody - 26. Nabíjecí čerpadlo TV - 27. Zpětná klapka - 28. Vstup studené vody - 29. Redukční ventil - 30. Pojistná skupina - nastaveno a zaplombováno na 7 bar (1) - 32. Cirkulační čerpadlo TV (volitelné) - 33. Čidlo teploty teplé vody - 35. Hydraulická spojka (příslušenství) - 37. Vyrovnávací ventil - 44. Omezovací termostat 65 °C s ručním odblokováním pro podlahové vytápění - 46. Trojcestný přepínací ventil - 50. Hydraulický oddělovač - 51. Termostatický kohout - 61. Teploměr - 64. Okruh otopných těles - 65. Nízkoteplotní okruh (např. podlahové topení) - 67. Kohout s ruční hlavicí - 68. Neutralizační zařízení - 72. Hydraulický zkrat (bypass) - 79. Primární výstup solárního výměníku - 80. Primární vstup solárního výměníku - 81. Elektrická vložka - 84. Uzavírací kohout se zpětnou klapkou s možností odblokování - 85. Čerpadlo solárního okruhu - 86. Regulátor průtoku - 87. Pojistný ventil - nastaven a zaplombován na 6 bar - 88. Expanzní nádoba - 89. Místo pro jímání solární kapaliny - 90. Zábrana proti samotížnému proudění (≈10 x Ø trubice) - 109. Termostatický směšovač - 112a. Čidlo solárního kolektoru - 112b. Čidlo solárního zásobníku - 114. Vypouštěcí kohout solárního okruhu (pozor: propylenglykol) - 115. Zónový termostatický kohout - 123. Čidlo výstupní teploty kaskády (pro připojení ke 2. kotli) - 126. Solární regulace - 129. Solární potrubí DUO - 130. Odlučovač vzduchu s ručním odvzdušněním (Airstop)
Podrobnější informace o těchto novinkách i celém výrobním programu firmy De Dietrich a kompletní nabídce výrobků firmy Stiebel Eltron lze získat v sídle společnosti.

Stiebel Eltron spol. s.r.o.
K Hájům 946, 155 00 Praha 5
tel.: 251 116 150, fax: 235 512 122
e-mail: info@stiebel-eltron.cz, www.dedietrich.cz