Právě velká plocha pásů umožňuje rýpadlu rozložit váhu na co největší plochu, a tím pádem i pohyb v místech, kde by běžné stroje utonuly. Nový „Bahňák“ byl v servisním středisku firmy Zeppelin CZ postaven konverzí rýpadla CAT 316E, jehož vrchní část technici posadili na speciální podvozek o šířce 140 cm a délce 430 cm. „Bez těchto specifických strojů se neobejdeme a s výrobky firmy Caterpillar máme nejlepší zkušenosti,“ říká jednatel firmy PAS Natura Ing. Ladislav Zmuda.

Společnost PAS Natura se zaměřuje na výstavbu a revitalizaci vodních ploch a nádrží. „Za šestnáct let působení na českém trhu máme za sebou stovky úspěšných projektů, včetně Šeberáku, Hostivařské přehrady nebo pražského Džbánu,“ říká Petr Šandera, technický ředitel Pas Natura. Nedílnou částí její činnosti je odbahňování dna rybníků s cílem zlepšit jejich schopnost zadržovat vodu v krajině, podílet se na boji proti suchu a současně hrát roli v soustavě opatření proti případným povodním.

Velká plocha pásů umožňuje rýpadlu "Bahňák" rozložit váhu na co největší plochu, a tím pádem i pohyb v místech, kde by běžné stroje utonuly.


V této náročné práci se spoléhá na flotilu strojů Caterpillar upravených tak, aby obstály i v neprobádaném terénu, jaký představují rybníky bez pevného dna zřízené třeba i před několika stovkami let. Vzhledem k tomu, že se do Česka nové stroje se širokými podvozky nedovážejí, vedení firem PAS Natura a Zeppelin CZ našlo řešení v podobě spojení osvědčených pásových podvozků s novými sériovými stroji.

Nový „Bahňák“ byl v servisním středisku firmy Zeppelin CZ postaven konverzí rýpadla CAT 316E, jehož vrchní část technici posadili na speciální podvozek o šířce 140 cm a délce 430 cm


Úkolu se chopil tým specialistů v čele s Jiřím Bešťákem a Martinem Hákem. „Bahňák je postavený ze dvou různých strojů. Největší výzvou pro nás bylo nastavit ho tak, aby si bez problémů poradil s mnohem větším a těžším pásem, který klade hydromotoru výrazně větší odpor. Ve svých propočtech jsme museli myslet i na to, aby hydraulická pumpa stroje utáhla i masu bahna, v níž je stroj během činnosti ponořený,“ říká Jiří Bešťák ze servisního střediska v Modleticích s tím, že důležité bylo zachovat výkon i rypnou sílu.

Bahňák postavený na základě nového stroje Cat 316E je druhým rýpadlem svého druhu sloužícím v řadách PAS Natura. Jeden podobný stroj firma převzala loni a další konverze je naplánovaná v nejbližších týdnech.

Zeppelin CZ předal společnosti PAS Natura unikátní stroj na odbahňování rybníků