Daikin Altherma HT je úplnou novinkou a jde o vysokoteplotní verzi tepelného čerpadla vzduch/voda, která se vyznačuje vysoce účinnou dvouokruhovou kompresí zaručující teplotu vody pro radiátory až do 80 °C bez potřeby přídavné energie. Nově distribuuje Daikin také produkty německé společnosti ROTEX, která je od minulého roku 100% vlastněna korporací Daikin. Z portfolia Rotexu upozorníme na solární kolektory, které jako jediné na trhu nemusí používat glykol nebo podlahové vytápění Rotex System 70 Duo, do něhož lze pouštět vodu o teplotě až 70 °C, a které lze napojit na jeden okruh společně s radiátory při zachování požadovaných hygienických standardů.

Všechny tyto produkty představil Daikin na svém stánku na letošním veletrhu Aqua-therm 2009.

DAIKIN ALTHERMA HT - nové vysokoteplotní tepelné čerpadlo vzduch/voda

V létě tohoto roku uvedla společnost na trh nový druh systému tepelného čerpadla určeného pro vysokoteplotní vytápění a zároveň pro přípravu teplé užitkové vody - Daikin Altherma HT (High ­Temperature), vhodného nejen pro nové stavby, ale především pro rekonstrukce. Jedinečnou vlastností Althermy HT je účinná dvoukruhová komprese, která zaručuje teplotu vody pro radiátory až do 80  °C bez potřeby zdroje přídavné energie, se zaručeným výkonem a spolehlivostí až do venkovní teploty -20  °C. Uvedením vysokoteplotní verze tepelného čerpadla vzduch-voda Daikin Altherma HT na trh reaguje firma Daikin na rostoucí požadavky na vytápěcí systémy s přijatelnými náklady jako náhradu za plynové kotle nebo kotle na topný olej.

Daikin Altherma HT je vybavena dvouokruhovým tepelným čerpadlem, odebírajícím tepelnou energii z okolního vzduchu. První tepelné čerpadlo - umístěné ve vnější jednotce - představuje zdroj tepla pro druhé tepelné čerpadlo umístěné ve vnitřní jednotce. Teplota výstupní vody je 80 °C. Obě tepelná čerpadla pracují s frekvenčně ovládanými kompresory, které ještě zvyšují účinnost systému. Další vlastností systému je možnost přípravy teplé užitkové vody pro domácnost. Protože systém dokáže ohřát vodu až na 80 °C, 2 nabízené objemy zásobníků - 200 a 260 litrů jsou schopny připravit 400 až 500 litrů teplé užitkové vody na koupání a sprchování. Ke snížení prostorových nároků je možné zásobník teplé vody namontovat na hydrobox systému, který obsahuje všechny hydraulické prvky (vnitřní tepelné čerpadlo, expanzní nádobu, uzavírací a trojcestné ventily). Moderní design vnitřní jednotky (hydroboxu) umístěné na podlaze a tichý chod v nočním režimu (snížená úroveň hlučnosti o 3 dBA) přispívá k atraktivnosti systému. Inteligentní ovladač zabezpečuje optimální chod a komfort.

Daikin Altherma Monobloc - venkovní a vnitřní jednotka v jednom

Řada Daikin Altherma od Daikinu je systém budoucnosti, který splňuje i vysoké požadavky kladené jak na uživatelský komfort, tak i na energetickou úspornost a v neposlední řadě také na flexibilitu designu.

Vedle standardních systémů venkovních a vnitřních jednotek přichází Daikin Europe s verzí "Monobloc", ve které jsou všechny hydraulické komponenty umístěny ve venkovní jednotce. V tomto novém systému je vodní potrubí, nikoliv tedy chladicí, vedeno z venkovní jednotky uvnitř budovy. Instalace v domácnosti je tak mnohem rychlejší a snazší. Aby v zimě nedocházelo k zamrzání potrubí s vodou, jsou všechny hydraulické součásti opatřeny izolací. Současně byl též vyvinut software, který v případě potřeby aktivuje čerpadlo a záložní dohřívač. Systém Daikin Altherma Monobloc lze připojit k podlahovému nebo stěnovému vytápění, nízkoteplotním radiátorům, jednotkám fan-coil k chlazení a všem standardním doplňkům jako je zásobník na teplou užitkovou vodu, solární sady, prostorové termostaty pro pohodlnou regulaci zařízení atd. Obsahuje všechny potřebné hydraulické součásti jako čerpadlo, expanzní nádobu, pojistný ventil, vodní filtr, průtokový spínač a další nezbytné komponenty.

Solární systém ROTEX SOLARIS

K již nabízeným produktům a systémům se korporaci Daikin podařilo rozšířit nabídku produktů o kompletní systémy společnosti ROTEX, což je přední německý výrobce kondenzačních kotlů, akumulačních nádrží, solárních systémů a kompletních rozvodů podlahového vytápění. Kromě Německa působil Rotex dosud především v Itálii a Francii. Tímto krokem se Daikin stává jedním z nejsilnějších hráčů v Evropě na trhu s vytápěním.

Rotex Solaris je unikátní systém řešení solárních panelů a akumulačních nádob a napojení tohoto systému na tepelná čerpadla. Pracuje na zcela odlišném principu než konkurenční zařízení a jeho hlavní výhodou je, že se nepoužívá glykol. Ochrana proti zamrznutí vody v systému se řeší automatickým vypuštěním vody v solárním okruhu. Systém se vypouští i v případě, že ze slunce je získáváno větší množství energie, než je potřeba. Nevzniká tedy problém, co s přebytkem energie v letních měsících. Pojďme se podívat blíže, jak celý systém funguje.

Začneme ohřevem teplé vody. Ta se neakumuluje v zásobníku ROTEX, ale ohřívá se průtokem. Díky extrémní délce výměníku (44 m) a jeho teplosměnné ploše více jak 5 m2 jsme schopni získat dostatečné množství vody pro celou rodinu (při 50 °C teploty v zásobníku a průtoku 12 l/min získáme 272 litrů 40 °C vody). Voda v akumulačním zásobníku, který má objem 500 litrů, se využívá pouze pro solární okruh. Akumulační zásobník je otevřená nádoba, kde je atmosférický tlak. V případě, že vysvitne slunce a je možné využít solární energii pro ohřev akumulované vody, sepnou se dvě oběhová čerpadla, která překonají výškový rozdíl a vytlačí vodu do solárních panelů.

Poté se horní čerpadlo vypne a běží pouze druhé oběhové čerpadlo, které má plynulou regulaci výkonu. Výkon tohoto čerpadla závisí na množství energie, které lze získat ze solárních kolektorů a které je měřeno průtokovým senzorem na přívodu vody do akumulace. V případě, že množství energie je velké, čerpadlo poběží na plný výkon, popřípadě si sepne i druhé čerpadlo. Pokud je množství energie ze soláru malé, výkon čerpadla se sníží. Pokud nelze získat dodatečnou energii ze slunce, čerpadlo se vypne a voda samospádem steče zpět do akumulační nádoby. Solární panely jsou tedy prázdné a nemůže dojít k zamrznutí. V případě, že energie ze slunce sama o sobě nedokáže dodat dostatečné množství energie pro vytápění a ohřev TUV, pak se spíná kompresor tepelného čerpadla a ten dodá potřebnou energii. Je-li ale přebytek energie v akumulaci, můžeme touto energií i vytápět a kompresor tepelného čerpadla naopak nesepne.

ROTEX SYSTEM 70 - podlahové vytápění

Je třeba se zmínit i o dalším unikátním řešení společnosti Rotex, a to podlahovém vytápění, do kterého lze pouštět vodu o teplotě až 70 °C. Jaké jsou výhody tohoto systému a jak je zajištěn komfort pro uživatele?
Tak především nám stačí jeden teplotní okruh pro případ, že používáme jak radiátory, tak i podlahové vytápění. Není třeba řešit samostatný okruh pro podlahové vytápění s nižší teplotou vody a jeho dodatečnou regulaci. Můžeme velice jednoduše jít z kotle na tuhá paliva, peletky, standardní plynové kotle apod. rovnou do podlahového vytápění a radiátorů bez potřeby směšování a dalších čerpadel nízkoteplotních okruhů. Pokud by bylo používáno pouze podlahové vytápění a vysokoteplotní zdroj, není třeba řešit akumulaci a tím i požadavky na vnitřní prostor.

Tento systém zároveň umožňuje použít jakékoliv povrchové úpravy, jako parkety, koberce a další. Jak je možné, že lze takto teplou vodu používat pro podlahové vytápění a zároveň zajistit požadovaný komfort a hygienické limity? Podlahové vytápění s názvem Systém 70 je vlastně trubka v trubce, kdy vnější trubka funguje jako izolace a zároveň umožňuje vnitřní trubce délkové změny vlivem teplotní roztažnosti. Funkce systému je potvrzena zkouškami dle příslušných německých a evropských norem. Celý System 70 je cenově výhodnější než v případě řešení více okruhů otopné vody a náklady na energie jsou oproti dvěma okruhům se dvěma čerpadly dle zkušeností firmy Rotex o čtvrtinu nižší. Možnost většího teplotního spádu než u nízkoteplotních systémů umožňuje snížit výkon a spotřebu oběhového čerpadla. Systém 70 je vhodný pro všechny vysokoteplotní zdroje vody a všechny typy domů, jako rodinné domy, administrativní budovy, bazény a koupelny, nemocnice, sklady, rekonstrukce (speciálně koupelny), přístavby či hotely.

K podlahovému vytápění společnost Rotex dodává všechny potřebné komponenty, včetně systémových desek standardních i speciálních s názvem Protect, které mají vysokou odolnost proti poškození a může se po nich volně chodit. To je důležité především u velkých staveb, kde hrozí poškození systémových desek z důvodu pohybu velkého množství lidí z různých profesí.
Na závěr lze shrnout, že pokud použijete například vysokoteplotní tepelné čerpadlo s akumulační nádobou Rotex, k tomu solární systém Rotex a podlahové vytápění Systém 70 v kombinaci s radiátory, máte jeden okruh s jedním čerpadlem, nemusíte namíchávat vodu pro podlahové vytápění pomocí druhého čerpadla jako u standardní "podlahovky", tím dosáhnete nižší investice, zároveň máte obrovskou variabilitu celého systému a provozní náklady budou také o dost nižší.


DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE - CZECH REPUBLIC spol. s r.o.
budova IBC - Pobřežní 3, 186 00 Praha 8
tel.: 221 715 700, fax: 221 715 701
e-mail: office@daikin.cz, www.daikin.cz