Právě na téma hygieny a hospodaření s vodou a energiemi zejména ve veřejných prostorech jsme před několika dny hovořili s obchodním manažerem firmy Schell Armaturen pro Českou republiku, Ing. Alešem Řezáčem.

Splnění vysokých hygienických standardů může být pro projektanty často nelehkým úkolem. Jaké požadavky v současné době nejčastěji vyžadují investoři, resp. projektanti, sanitárních prostor?

Chtělo by se říci, že s vývojem nových a sofistikovanějších technologií bude i v oblasti zařizovacích předmětů, nebo obecněji technického zařízení budov, stále silnější jak poptávka po úspornějších i hygieničtějších řešeních sanitárních prostor, tak i nabídka ze strany výrobců, montážních a stavebních firem. Zatím je to pravda jen částečně, protože dosavadní ­praxe bohužel stále spíše staví na jediném hlavním ukazateli, kterým jsou pořizovací náklady. Rozpočet na novostavbu nebo rekonstrukci objektu zůstává stále hlavním kritériem pro výběr technologie, a to jak na samém počátku (výběr materiálů a dodavatelů), tak v průběhu realizace, kdy se často ukáže, že původní rozpočet nebude na stanovený rozsah dodávek a technologií stačit. Nejčastěji jsme tedy svědky toho, že většina staveb je realizována v základním, ještě únosném standardu, a otázky provozních nákladů v příštích letech, resp. co nejhygieničtějšího provozu, zůstávají téměř stranou. Projektanti jsou tak většinou v obtížné roli, kdy musejí v časové tísni připravit alespoň základní podklady pro zdravotechnické instalace, a jsou tak vlastně nuceni opakovat léty osvědčená i jednodušší řešení v rámci daných představ o rozpočtu.
Přesto zůstáváme mírnými optimisty a vidíme, že se postupně situace zlepšuje, a především u menších objektů se stále více daří prosazovat modernější řešení, kde hlavním kritériem není pouze rozpočet, ale zmíněné provozní náklady, úspora vody a energií a hlavně hygiena.

Jaký sortiment produktů pro veřejné sanitární prostory jako např. nemocnice, školy, veřejné a komerční budovy či průmyslové stavby vaše společnost nabízí?

Pro tyto případy nabízí firma Schell Armaturen cílený sortiment umyvadlových, sprchových a splachovacích armatur, které byly a jsou vyvíjeny právě pro oblast použití ve veřejných sanitárních prostorech. Hlavními znaky takových armatur je jejich robustnost, odolnost, hladké snadno omyvatelné plochy a hlavně funkčnost. Ať jde o umývání rukou, sprchování nebo splachování WC či pisoárů, vždy lze z nabídky vybrat vhodný typ armatury – od bezdotykových elektronických až k polodotykovým samouzavíracím, s úspornými funkcemi, s možností propojení na jeden ovládací server apod.
Nejde ale jen o nákladnější elektronické technologie. Kupříkladu naše loňská novinka – sprchový panel Linus Trend – je určená pro rychlou rekonstrukci zastaralých nebo nevyhovujících sprchových prostor, např. výrobních provozů či sportovišt. U nich lze během několika hodin nahradit mnoho starších typů nadomítkových armatur tímto panelem se samouzavíracím ovládáním a pevnou sprchovou hlavicí. To vše bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do stávajících obkladů, dlažeb nebo rozvodů.

Jakým způsobem vaše armatury přispívají k maximální hygieně, úsporám vody a šetření energií?

Výše uvedené vlastnosti armatur umožňují jejich ovládací prvky a technika, kdy lze přednastavit dobu toku po spuštění, maximální dobu toku, používání úsporných perlátorů resp. omezovačů průtoku, omezovačů teplé vody apod. Velmi důležitou vlastností všech elektronických armatur je možnost nastavení pravidelného hygie­nického proplachu. I v případech, kdy investor klade důraz na celkovou úspornost objektu a odvolává se na standardy dle americké certifikace budov LEED nebo britské BREEAM, můžeme nabídnout odpovídající úsporné armatury.

Systém hospodaření s vodou Schell Water Management System.


Nabízíte vhodné řešení i v případě ochrany před bakterií legionella?

Právě pravidelný hygienický proplach může být základním prvkem ochrany pitné vody před vznikem a množením bakterií legionelly. Především u elektronických sprchových i umyvadlových armatur ocení uživatel nebo majitel/správce objektu možnost nejen automatického přednastaveného proplachu, ale i možnost provádění tzv. termické dezinfekce, tedy proplachu horkou vodou teplejší než 70 °C po dobu nejméně 3 minut. Této funkci ale musejí být předem přizpůsobeny i možnosti ohřevu teplé vody a kvalita rozvodů. Nejedná se sice o levnou záležitost, ale představte si objekt hotelu nebo penzionu, kde jsou pravidelně využívány jen některé pokoje, resp. objekt funguje pouze v sezóně, jak voda v rozvodech u nepoužívaných armatur stojí, jaké to představuje hygienické riziko. V případě možnosti provedení hygienických proplachů nebo i termické dezinfekce pomocí armatur Schell je popsané riziko ­minimalizováno. ­Samozřejmě, že v případě zdravotnických zařízení, nemocnic nebo pečovatelských domů nabývá tato varianta ještě vyšší důležitosti.

Před 3 lety jste na veletrhu ISH ve Frankfurtu představili nový diagnostický software pro inteligentní hospodaření s vodou – Systém eSchell. Na jakém principu funguje?

Ano, představili a na minulém ročníku ISH 2019 ještě doplnili. Nyní nazýváme celý systém zkratkou SWS – Schell Water Management System. Zjednodušeně lze říci, že jde o propojení všech elektronických armatur Schell v objektu do jednoho serveru, a to buď fyzicky kabelem nebo bezdrátově pomocí signálu WiFi. Server může být napojen na centrální počítač nebo i tablet či chytrý telefon a odtud je celý systém ovládán. Lze tedy nastavit parametry jednotlivých armatur či jejich skupin tak, aby byl zajištěn hlavně hygienický provoz pitné vody v objektu. Opět jde tedy především o nastavení doby toku, intervaly a doby hygienických proplachů, příp. provádění termické dezinfekce.
V sousedním Německu, kde jsou produkty Schell domácí značkou a kde jsou požadavky na hygienický provoz s pitnou vodou přísněji sledovány, byly v posledních dvou až třech letech realizovány stovky objektů s armaturami Schell se systémem SWS.

Nezámrzný ventil Polar Set II.


Před několika lety jste přišli na trh s ventilem Schell Polar II, který snadno a spolehlivě brání možnému zamrznutí vody ve venkovních armaturách v zimních měsících. Jaké jsou jeho největší výhody?


Je to už skoro 20 let, co firma Schell představila v nabídce tzv. nezámrzných ventilů svůj model Polar. Aktuální provedení Schell Polar II nabízíme od roku 2011 a jeho konstrukce využívá oddělení místa uzavření vody z rozvodu (to je uvnitř zdi co nejdále od vnější stěny) a ovládání ventilu, které je na fasádě. Je to vlastně ventil v trubce, která vede skrz stěnu. Díky této konstrukci, která fakticky umožňuje krátkodobé používání ventilu i v mrazivém klimatu, nemusí provozovatel/majitel objektu nebo rodinného domu myslet na včasné uzavření přívodu vody do venkovního, třeba zahradního ventilu, ale stačí pouze odšroubovat hadici, ventil otevřít a zavřít a počkat, až z trubky vyteče zbytek vody díky integrovanému přivzdušnění. Pak již ve ventilu a trubce nejsou zbytky vody, které by mohly zmrznout a led následně poškodit mosazné součásti. Nejpoužívanější provedení nezámrzného ventilu značky Schell na našem trhu – Polar Set II – má výhodu stavebnicové konstrukce. Lze jej zakrátit, resp. zkompletovat na rozdílné tloušťky stěny od 20 do 50 cm (při použití běžného prodloužení u připojovacího kolene uvnitř stěny i delší).

Právě požadavky na hygienu kladou vysoké nároky na kvalitu vašich produktů. Jakým způsobem řídíte kvalitu vašich armatur a jakou podporu nabízíte v rámci poprodejních služeb a servisu?

Jsem přesvědčen, že právě kvalita, její kontrola a vyhodnocování firmou Schell stojí za úspěchem naší značky nejen na českém, ale i na ostatních, hlavně evropských, trzích. Jedná se hlavně o kontrolní procesy ve výrobě a montáži v Německu, v sídle firmy ve městě ­Olpe, a to po jednotlivých výrobních krocích. Základem je používání certifikované základní suroviny – mosazi, která je hygienicky nezávadná pro styk s pitnou vodou. Také certifikace procesů dle ISO je samozřejmostí. Především v oblasti rohových a připojovacích ventilů, která je dlouholetou doménou velkosériové výroby značky Schell, by vám jistě naprostá většina profesionálů, tedy instalatérských a montážních firem, sama potvrdila, že podíl reklamovaných výrobků je naprosto zanedbatelný. Konkrétně dlouhodobě na úrovni 0,2 promile všech nainstalovaných kusů. Stačí porovnat s reálným průměrem reklamační kvóty u produktů importovaných z Asie, který se dlouhodobě pohybuje v jednotkách procent, nejlépe v jednotkách promile. Není proto divu, že je značka Schell nejpoužívanější i na našem trhu právě v oblasti ventilů.
Proto můžeme v rámci nepočetného obchodního zastoupení firmy Schell v ČR zvládat případný servis a vyřizování reklamací vlastními silami. Pokud jde o servis, opravy nebo výměny výrobků po záruční době, zde funguje systém podpory našich přímých partnerů – velkoobchodů se sanitárním a instalačním materiálem, kteří naši značku nejen nabízejí a základní sortiment vedou skladem, ale zajišťují i náhradní díly a doporučují zkušené montážní a instalatérské firmy pro pozáruční servis.

Jakým způsobem realizujete prodej vašich zařízení na našem území?

Jak jsem uvedl výše, jedná se o síť našich dlouholetých obchodních partnerů – odborných velkoobchodů. Zboží objednávají přímo v Německu a to je distribuováno přímo na jejich sklady po celé ČR. Přes tyto velkoobchody se dostává ke zmíněným montážním a instalatérským firmám, které realizují jednotlivé zakázky – od rekonstrukcí privátních koupelen až po realizace velkých objektů typu nákupních center nebo sportovišť.
Pro všechny naše zákazníky máme samozřejmě k dispozici základní materiály v češtině – katalogy, ceníky, návody, letáky, certifikáty, apod., a to jak ve fyzické, tak elektronické podobě. Vše je rovněž uvedeno na české verzi oficiální webové stránky www.schell.eu.
Důležitou součástí podpory produktů Schell v ČR jsou i pravidelné prezentace pro profesionály od projektantů po instalatéry, školení, ukázky, návštěvy výrobního závodu, firemní dny a domácí veletrhy u velkoobchodů, podpora učňovských středisek a jejich soutěží i pravidelná prezentace v odborných médiích. Jedná se o dlouhodobou komplexní práci na našem trhu a praxe nám potvrzuje, že informovaný profesionál stále častěji volí osvědčený, kvalitní a podporovaný produkt, který značka Schell nabízí.

Mohl byste zmínit několik zajímavých staveb z poslední doby, kde bychom mohli nalézt vaše produkty?

Pokud zůstaneme u hygieny a úspory vody a soustředíme se na veřejné sanitární prostory, pak můžeme zmínit např. hokejovou halu v Kuřimi, objekty výrobních hal ve Vsetíně, objekt VŠ ÚJEP v Ústí nad Labem, sportovní halu v Praze v Letňanech a spoustu menších realizací bazénů, sportovních nebo výrobních objektů po celé ČR.

Děkujeme za rozhovor
Ing. Jiří Zahradnický