Koupelna je místem očisty, osvěžení i relaxace. Pobyt v ní si lze zpříjemnit mnoha způsoby. Prvotním základem je však vysoká funkčnost a kvalita koupelnového vybavení. Špičkovým českým výrobcem zařízení koupelen je společnost Ravak a.s. Její produkty, jakými jsou vany, sprchové kouty, umyvadla a v poslední době i vodovodní baterie a koupelnový nábytek, jsou známy širokému okruhu spotřebitelů u nás doma i v zahraničí. Jaká je aktuální situace ve společnosti a jakým směrem se ubírají koupelnové trendy? To již jsou některé z otázek, které jsme položili obchodnímu a marketingovému řediteli společnosti Ravak a.s., panu Ing. Tomáši Heřmanovi.

Můžete nám říci, do jaké míry ovlivňuje vaše výrobní aktivity současný pokles stavebního trhu?

Musím říci, že pokles stavebního trhu v ČR se nás také dotýká. Snížila se rozestavěnost, nicméně my se snažíme ve větším měřítku využít potenciálu rekonstrukcí, který je u nás stále značný. Klademe také mnohem větší důraz na přímé začlenění našich výrobků do stavebních projektů a tímto směrem se ubírá i zvýšená aktivita našich obchodních zástupců. Při dřívějším růstu stavebního trhu šlo vše jakýmsi samospádem a obsazování projektů jsme necítili jako zásadní věc. Dnes to děláme jinak a musím říci, že se nám v této oblasti daří a naše výrobky se zde velmi dobře prosazují.

Neomezil pokles trhu vaše inovační úsilí?

Řekl bych, že právě naopak. Naší snahou je podpořit prodej našich výrobků celou řadou marketingových a inovačních opatření. K nim patří nejen jejich vývoj a samotná výroba, ale následně zařazení do prodejního katalogu Ravak, vyvzorkování výrobků v prodejnách našich partnerů, upoutávky na prodejnách na naše produkty, jednotná grafika a důkladné proškolení a seznámení obsluhujícího personálu prodejny s výrobkem i jeho výhodami. Příkladem v tomto ohledu může být náš koncept koupelny pro panelové domy s názvem ­Rosa 95, od vývoje výrobku, přes jeho výrobu podporu jeho distribuce až po finalizaci na prodejním místě.

Zmínil jste váš koncept koupelny Rosa 95 pro panelové domy, který jste představili také na výstavě ISH ve Frankfurtu. Jak se této sérii daří a splnilo její uvedení na trh vaše očekávání?

Musím říci, že této sérii se daří skutečně velmi dobře a že beze zbytku splnila naše očekávání. Podařilo se nám ji nejen velmi dobře navrhnout, ale také dobře vyvzorkovat a nabídnout ji na mnoha prodejních místech širokému okruhu zájemců. Série přinesla nejen výborné prostorové řešení, ale i hezký a účelný design. To vše ruku v ruce vedlo k jejímu úspěchu.

Jaká je filozofie vašich inovačních procesů?

Před zahájením každého inovačního procesu přemýšlíme, zdali bude možné včlenit inovovaný výrobek například k již stávajícím výrobkům, zda zapadá do celkového konceptu. Novinky pro příští rok proto vyvíjíme s touto filozofií, ať již jde o nábytek, vanu nebo sprchový kout.

Z nám dostupných informací víme, že při rozhodování zákazníků o koupi koupelnového vybavení sehrává velkou roli design. Co připravujete v této oblasti?

Pro příští rok chceme v designu skutečně výrazně pokročit. Začneme již u katalogu. Katalog chceme designově posunout o kus dál. Určitě chceme dále ukázat , že i v luxusnější kategoriích umíme nabídnou designové výrobky. Zde je důležité dostat na svou stranu obchodníky, kteří nás dosud nevnímali jako designovou firmu. Chceme tudíž dělat výrobky i vyšší střední třídy a umísťovat jejich prodejní vzorky v luxusních prodejnách koupelen.

Jak vnímáte vliv internetových obchodů na prodej koupelnového vybavení?

Internet vnímáme jako běžnou součást obchodu a patrně se bude prosazovat ve stále větší míře. Je tomu tak z důvodu, že internet pracuje s nižšími náklady, než je tomu u kamenných obchodů. Nicméně my, celý trh i internetový obchod samotný, budeme vždy potřebovat kamenné prodejny. Důvod je prostý. Zákazník chce náš výrobek vidět, sáhnout si na něj a potřebuje i odborný výklad o užitných vlastnostech výrobku. Zabudování výrobku je mnohdy spojeno i s koupí dalších doplňkových materiálů a odbornou instalací. Je nutné si uvědomit, že teprve komplexní služba může spotřebiteli zajistit bezproblémové užívání našich produktů. Nyní sice na internetu panuje určitá cenová válka. Nicméně jsem přesvědčen o tom, že tato situace se časem ustálí a s ní i ceny za internetové služby.

Jestli tomu správně rozumím, prezentaci vašeho zboží v kamenných prodejnách považujete za velmi důležitou…

Je tomu skutečně tak. Znalosti o našich produktech se snažíme přenést co nejlépe na prodejce v jednotlivých obchodech tak, aby dokázali naše zboží co nejlépe představit a vysvětlit jeho přednosti. Proto za prodejci jezdíme a školíme je. Koncept poradenství je pro nás klíčový. Sázíme v tomto ohledu na odborné předvedení výrobku a jeho bezchybné zabudování u zákazníka.

Kde vidíte budoucnost koupelen a tedy i vaše směřování?

Ravak je značková firma a naše budoucnost tkví jednoznačně v posilování naší značky. Pro nás, abychom obstáli ve stále větší konkurenci, musí být posunuta originalita našich výrobků i jejich technické řešení. Chceme proto dále posouvat myšlenky našich konceptů koupelen, a zajistit tak zájemcům o koupelnu komplexní řešení od jednoho výrobce. Značku Ravak budeme posilovat prostřednictvím nadčasového designu, souvisejících, kvalitních služeb a přijímáním originálních technických řešení. Vlastní technické nápady, servis našich výrobků až u koncových zákazníků, kvalita a komplexnost. Pokud se nám podaří naplnit tyto priority, pak se budoucnosti, dle mého názoru, nemusíme obávat.

Děkujeme za rozhovor a srdečné přijetí
Ivo Románek

RAVAK a.s.
Obecnická 285, 261 01 Příbram I
tel.: 318 427 111, fax: 318 427 278
e-mail: info@ravak.cz, www.ravak.cz