Koncem listopadu společnost Doosan Infracore představila „Concept-X“ ve svém zkušebním areálu ve městě Boryeong v Koreji, a to za účasti více než 200 osob, včetně národního shromáždění, starosty města Boryeong, obchodního vedení společností Bosch, ASI, LG U+ a PoteNit, které se účastnily vývoje řešení
Concept-X, zástupců vládních agentur a vědců z různých akademických institucí.

Concept-X je komplexní kontrolní řešení, které lze použít pro průzkum topografie pracoviště pomocí 3D skenování prostřednictvím dronů, pro stanovení operačních plánů na základě topografických údajů a provozování stavebních strojů, jako jsou rypadla a kolové nakladače, bez lidského zásahu. Stručně řečeno, Concept-X znamená realizaci staveniště budoucnosti tím, že umožňuje provádět všechny nebezpečné stavební práce výhradně pomocí strojů. Lidský personál se tak může soustředit na sofistikovanější analytické úkoly a řízení.

Ačkoli již byly v oblasti stavebních strojů představeny určité samostatné bezobslužné technologie, uvedení bezobslužných automatizačních technologií od společnosti Doosan Infracore v celém procesu provozu na staveništi – od průzkumu po ovládání stavebních strojů – je první svého druhu na světě.

Concept-X zahrnuje širokou škálu špičkových technologií čtvrté průmyslové revoluce, jako jsou rozpoznávání obrazu, kognitivní/řídicí technologie, technologie autonomního řízení, dálkové ovládání pomocí 5G, 3D průzkumy pomocí dronů, přesné odhady a přiřazení pracovní zátěže či technologie predikce poruch.

 

Doosan prezentoval technologii navrženou k vytvoření trojrozměrných map pracoviště s údaji získanými z průzkumu pomocí dronů a technologii umožňující stavebním strojům provádět optimalizované bezobslužné operace podle situace na místě. V neposlední řadě byla ukázána technologie, která umožňuje sledování postupu prací v reálném čase prostřednictvím komplexního kontrolního řešení X-Center.

Toto řešení výrazně zvýší produktivitu a ekonomickou návratnost omezením času a nákladů potřebných pro provoz stavebních zařízení. Zároveň bude znamenat revoluční zlepšení v otázce bezpečnosti na staveništi. Společnost Doosan Infracore plánuje Concept-X komercializovat do roku 2025.

Až do jejich komerčního uvedení bude Doosan Infracore každou z výše uvedených technologií – včetně průzkumu pomocí dronů, špičkové analýzy údajů a bezobslužného provozu a ovládání stavebních zařízení – jednotlivě představovat hned, jakmile budou zcela prověřeny.

„Concept-X není jen bezobslužná technologie: spíše integruje více nejmodernějších technologií, které dokážou okamžitě reagovat na jakékoli změny, které mohou na staveništích současně nastat,“ prohlásil prezident a generální ředitel společnosti Doosan Infracore Dongyoun Sohn. „Stane se technologií zaměřenou na člověka, která nejenže přináší pozoruhodná zlepšení v oblasti ekonomiky a bezpečnosti, ale také vytváří více pracovních míst v high-tech odvětvích.“

Společnost Doosan Infracore se kromě vlastního nezávislého technologického vývoje zabývá i různými formami otevřených inovací, včetně spolupráce s jinými společnostmi a školami, jakož i investic do start-upů. Společnost se zapojila do průmyslově-akademické spolupráce s univerzitami Seoul National University, Yonsei University a Hanyang University s cílem vyvinout nové technologie související s provozem stavebních zařízení na bázi umělé inteligence, 3D průzkumem pomocí dronů a analýzou provozních údajů. V roce 2018 společnost Doosan Infracore ve spolupráci se společností LG U+ poprvé na světě představila technologii dálkového ovládání na bázi 5G.

Pro více informací o stavebních strojích Doosan navštivte www.doosanequipment.eu nebo kontaktujte distributora pro ČR, společnost GARNEA a.s. na www.garnea-stavebni.cz.