Řešení vnitřní akustiky budovy

Certifikované a i v praxi ověřené skladby střech či stěn s použitím perforovaných nosných trapézových profilů umožňují při respektování redukovaných statických hodnot nosných trapézových profilů zajistit funkčnost kompletního střešního pláště. Lze tak dosáhnout vynikajících hodnot zvukové pohltivosti, což výrazně přispívá k vhodnému užití budovy a zvukové pohodě uvnitř objektu.
Akustické skladby střešních a stěnových plášťů systémů KP ROOF AKU, KP ROOF AKU-­FIRE a KP WALL AKU firmy Kovové profily, spol. s r. o. umožňují regulovat akustiku interiéru budovy podstatně efektivnějším způsobem než následným zabudováním akustických prvků do objektu. Finanční úspora může dosáhnout oproti dodatečné instalaci do hotového objektu 35–50 %.

 

Střešní systémy KP ROOF AKU (25 skladeb) vykazují hodnoty indexu zvukové pohltivosti a v rozmezí 0,3 až 1,00 dle typu děrování – perforace a dle typu použitého profilu a skladby umístěné nad trapézem.
Perforací dochází ke snížení statických vlastností profilů, a proto pro posouzení únosnosti – statiky střešního (stropního, stěnového) pláště  je nutno použít speciální statické tabulky pro daný perforovaný profil. Použití statických hodnot pro neperforované profily není možné. Statické tabulky perforovaných profilů na vyžádání poskytne firma Kovové profily, spol. s r. o., držitel příslušného systému střechy či stěny, která může operativně pomoci i s volbou vhodného systému akustické střechy či stěny dle požadovaných vlastností objektu.
Děrované trapézové profily je rovněž možno užít i jako zavěšený podhled, který je vysoce odolný proti mechanickému poškození (výhodné např. u sportovních objektů), je tvořen velkoplošnými prvky, což výrazně přispívá k redukci nákladů na montáž a stabilitě systému. Hodnota zvukové pohltivosti a dosahuje u systému KP AKU PODHLED až 1,00 (s použitím trapézu 35/207/0,75 s perforací P3 (Ø 3 mm, rozteče 5,5 mm) a speciální minerální vaty v tl. 60 mm).


Řešení vnitřního světla a zastínění

Použitím zejména plnoplošně děrovaných trapézových profilů, vlnitých profilů či lamel lze ekonomicky a esteticky řešit zastínění objektů proti slunečnímu záření. Budova s takovým pláštěm navíc vypadá reprezentativně, profily jsou z malé vzdálenosti průhledné a z velké vzdálenosti neprůhledné, viz příklady.


Estetika budovy – odlehčení vzhledu budovy

Plnoplošně děrované tenkostěnné profily je možno výhodně užít na zlepšení estetiky budovy, kdy např. budova z běžných sendvičových panelů dodatečně opláštěná perforovanými profily nevypadá pak již jako průmyslový objekt, hodí se i do zastavěných oblastí atd. Budova má odlehčený design a neurazí ani v centru města, kde i takto vzniklá možnost nočního podsvícení propůjčuje objektu zcela nové dimenze.
Perforovanými profily je dále možno zakrýt atria budov, srovnat výškově budovy či soubory budov, zlepšit vzhled starších objektů do nového moderního vzhledu cenově dostupným způsobem či jen oživit jinak fádní a levně vyhlížející fasádu budovy parciálním osazením perforovaných profilů.


Opláštění garážových budov

Ekonomickým a estetickým řešením je pak užití děrovaných trapézových profilů pro patrové garážové budovy. Objekt má dostatek světla, větrání a užitím perforovaných profilovaných plechů – profilů, které si i při perforaci uchovávají část svých statických vlastností, dochází k úspoře na nákladech fasády oproti např. tahokovům či kazetám až o 39 %, kdy tahokovy jsou sice levnější než profilované plechy, ale vyžadují pro své použití nosné rámy, které u děrovaných trapézových či vlnitých profilů nejsou třeba.


Kovové profily, spol. s r. o.
Podnikatelská 545, 190 11 Praha 9 - Běchovice
tel.: +420 267 090 211
e-mail: servis@kovprof.cz
www.kovprof.cz