Dopravní a inženýrské stavitelství je oborem, na který je navázáno velké množství různých právních subjektů, které se liší svou velikostí, charakterem, ale také šíří nabídky stavebních prací, produktů a služeb. K mladým štikám tohoto oboru rozhodně patří i frýdecko-místecká společnost MVEX STAVBY s. r. o., s jejímž ředitelem, Ing. Tomášem Vítkem, MBA, jsme si povídali na přelomu října a listopadu o začátcích podnikání, specializaci firmy i zajímavých stavbách, které se jí dosud podařilo realizovat.

„V popředí našeho zájmu je stavět bezpečně, kvalitně, ekonomicky a s přidanou hodnotou,“ říká v úvodu našeho rozhovoru ředitel firmy, Ing. Vítek, který ve stavebnictví působí již dlouhá léta. Přes 21 let působil v akciové společnosti ODS – Dopravní stavby Ostrava, kde postupně prošel pozicemi od mistra až po ředitele firmy. Po akvizici firmy ODS-DSO společností EUROVIA CS, a. s. zastával až do roku 2015 pozici ředitele ostravského závodu.
„Poté, co jsme se s mým kolegou, Ing. Jiřím Muroněm, rozhodli tuto nadnárodní společnost opustit, založili jsme v prosinci roku 2016 vlastní firmu MVEX STAVBY s. r. o. s cílem realizovat drobnější dopravní a inženýrské stavby.Jaká je vaše hlavní činnost a v jakých lokalitách působíte?

Ač je naše firma relativně mladá, rozvíjí se dynamicky. V prvním roce našeho podnikání, kterým byl rok 2017, jsme dosáhli obratu 10 mil. Kč. Vloni to bylo již 27 mil. a letos očekáváme obrat okolo 80 mil. Kč.
Zaměřujeme se především na dopravní a inženýrské stavitelství menšího rozsahu. Tím mám na mysli realizace silnic, chodníků, osvětlení, přechodů pro chodce, kanalizací, propustků a jiných menších stavebních objektů. Částečně se věnujeme i pozemním stavbám (1-2 stavby ročně) a rekonstrukcím bytových domů, nebytových a průmyslových prostor a garáží. Naši činnost rozvíjíme především na území Moravskoslezského kraje, zejména pak na Ostravsku, Opavsku, Novojičínsku, Frýdecko-Místecku až po východní část kraje v okolí Třince a Jablunkova.

Pro jaké investory pracujete nejčastěji?

Nejčastěji pracujeme pro veřejné zadavatele, tj. obce a města. Nebráníme se ani spolupráci se Správou silnic Moravskoslezského kraje nebo s oblastní správou ŘSD ČR. Jelikož nevlastníme obalovnu, chceme se raději zaměřit na stavby chodníků, menších kanalizací a mostů. Samozřejmě se nebráníme pracovat ani pro privátní sektor, podmínkou je ale velmi dobrá znalost zadavatele. Dobrým příkladem může být spolupráce s firmou Saft Ferak a. s . z Raškovic. Nabídnout můžeme i práci v režimu subdodavatele pro velké stavební firmy, opět ale platí, že jej musíme velmi dobře znát. Nemůžeme si dovolit situaci, že by nám zadavatel nezaplatil nebo platby výrazně zdržoval.


Jaké zajímavé stavby jste za dobu své existence realizovali a které z nich byste vyzdvihl?

V roce 2017, tedy v prvním roce naší existence, jsme realizovali prostory kolem kulturního domu v Hlučíně jako subdodávku pro firmu Skanska a následně také část dodávky v okolí obecního úřadu v Dobré. V loňském roce jsme dokončili chodníky v Paskově, dále chodník s veřejným osvětlením s přechodem pro chodce vybavený technologií Rocbinda (bezpečnostní povrch se zvýšenou drsností a barevným odlišením) a kanalizací v obci Sedliště. Z pozemních staveb jsme vloni prováděli dostavbu školy v Tiché u Frenštátu pod Radhoštěm, kde letos pokračujeme výstavbou objektu, ve kterém se nachází restaurace a sociální byty. Letos provádíme přístavbu školy v obci Morávka. Z dopravních staveb jsme letos realizovali parkoviště na ulici Šeříková v Havířově. Nejvýznamnější akcí letošního roku však byla realizace prostor před poliklinikou Fakultní nemocnice v Ostravě, která se nachází v městské části Poruba a je centrálním léčebným zařízením pro Moravskoslezský kraj.

V čem spočívala vaše dodávka v rámci realizace vstupního prostoru před poliklinikou FNO?

V rámci úprav před poliklinikou FNO jsme v průběhu 3 měsíců museli zvládnout zrealizovat kompletní nový vstup do objektu polikliniky. Součástí zakázky bylo několik stavebních objektů. Z důvodu neúnosného podloží jsme museli provést rozsáhlou sanaci cca 50 cm do hloubky. V rámci této zakázky jsme realizovali chodníky ze zámkové dlažby a plochy z velkoformátové dlažby 1 x 1 m. Místa pro parkování sanitek a vozíčkářů jsou zde vydlážděná a označená emblémem vozíčku či sanitky z šedých a bílých kostek ze štípaného mramoru. Kromě ploch jsme na této stavbě realizovali kompletní dodávku městského mobiliáře – laviček, stojanů, odpadkových košů. Dále proběhla dodávka regenerace zeleně, tedy vysazení nových stromů a keřů.

Z jakého pohledu byla dodávka zajímavá a v čem byla složitá?

Tuto zakázku jsme museli provádět postupně, nejprve jednu polovinu stavby a poté druhou. Příjezd na místo je totiž velmi komplikovaný. Před vstupem do polikliniky se nachází úzké parkoviště, na které se vjíždí z velmi rušné třídy 17. listopadu. Naše těžká technika byla nucena najíždět i vyjíždět pouze z jednoho místa. Po celou dobu probíhajících prací bylo nutné zachovat provoz pro pěší a neomezit provoz polikliniky, což bylo mnohdy dost komplikované.


Jaké další stavby právě realizujete?

Ve sdružení se ­společností ­Colas právě realizujeme cyklostezku v Třinci. Ta vede mezi novou silnicí z Těšína do Třince a elektrifikovanou tratí. Složité jsou zde zejména přeložky inženýrských sítí, kanalizace atd. Stavba má být dokončena na jaře roku 2020. V současné době pracujeme také na realizaci parkoviště u firmy Saft Ferak.

Jaké služby nabízíte investorům, resp. vyšším dodavatelům staveb?

Specializujeme se na stavby s důrazem na kvalitu provedené práce. Zákazníkovi se snažíme vždy vyjít vstříc. Zaměřujeme se na technické řešení s ohledem na funkčnost, způsobilost a ekonomiku celé stavby. Zároveň nám není lhostejná bezpečnost práce a ekologický dopad výstavby na životní prostředí.
S našimi partnery jsme schopní zařídit pomoc při získání dotací pro obce a menší města.

Jak vidíte budoucí působení vaší firmy a jaké stavby máte v plánu realizovat v nejbližším období?

V příštím roce nás čeká kromě přístavby školy v Morávce, která bude pokračovat i v následujícím roce, výstavba nového chodníku v obci Lichnov. V současné době další stavby soutěžíme, abychom naplnili naše kapacity. Následující rok může být z našeho pohledu o něco složitější, protože již nyní je znát, že zakázek pomalu ubývá.
Naší představou je, že budeme dále působit v Moravskoslezském kraji, kde známe místní situaci a investory, kteří zde působí. Chceme být společností, která pružně a rychle reaguje.
Příkladem z letošního října může být realizace dlažby kolem kostela v obci Pržno. Objem zakázky činil cca 0,5 mil Kč, takže šlo o malou zakázku. Starosta přitom hledal firmu, která by tuto akci byla schopná rychle zajistit. V té době byly kapacity většiny stavebních společností vytíženy, a proto naše firma vyšla starostovi vstříc a zakázku zhotovila v požadovaném termínu a kvalitě. Faktem je, že když jednáte se starostou, schvalovací proces není tak složitý a zdlouhavý jako při zakázkách pro ŘSD nebo vyšší dodavatele staveb, nemluvě o platbách.

Děkujeme za rozhovor
Ing. Jiří Zahradnický

MVEX stavby s. r. o.
Selská 50
739 25 Sviadnov
tel.: +420 558 433 179
e-mail: info@mvex.cz
www.mvex.cz